natural gas

  • Russlands Energiepolitik als Teil der russischen Außenpolitik

    This publication is part of the doctoral thesis, written in German with the title: Die Energiepolitik der Russischen Föderation im Zeitraum 2000–2009 und derem Auswirkungen für die energetische Sicherheit der EU (The Russian energy Policy 2000–2009 and its impact on the European energy security). The article presents how the Russian Federation is using its energy resources to achieve their current and future foreign policy goals. The author makes an attempt to explain a numer of fundamental issues relating on the one hand to the main motives of the Russian Federation in this field and on the other to its methods. He also analyses the Russian energy strategy and its negative impact on the energy security of the European Union. As important elements of this strategy the ”Gas-OPEC” as well as the direct and indirect investments of Gazprom in EU are mentioned. It is claimed that the implementation of pipeline projects by the Russian Federation (Nord-Stream and South-Stream) isn’t carried out at the bilateral relations level randomly – Nord-Stream (Russia-Germany), South-Stream (Russia-Italy) – but rather is seen as an opportunity to strengthen Russia’s relations with selected countries. This can be seen as an attempt to make the European Union weaker as a multilateral organization.

  • Petrol and Natural Gas Market of the Visegrád Group Countries 1993–2016: Current State and Prospects

    The paper addresses problems related to energy policies pursued by Central European countries. It identifies the amounts of energy resources in individual countries in the Visegrád Group as well as the transmission infrastructures they use for natural gas and crude oil. The author discusses projects aimed at diversifying energy supplies which are of key importance to V4 countries. The article also presents relations between those countries in both within the group and bilaterally. When outlining prospects of a V4 energy strategy, the account is taken of such vital aspects as relations with the Russian Federation and the contribution made by Visegrád countries to EU actions designed to develop a single energy market.

  • Ekonomia polityczna relacji międzynarodowych korporacji wydobywczych z państwem afrykańskim. Przypadek Tanzanii

    Celem artykułu jest zaprezentowanie zarysu relacji pomiędzy rządem Tanzanii a działającymi tam korporacjami wydobywczymi, w szczególności w sektorze gazu naturalnego. Ramy teoretyczne artykułu osadzone są w krytycznej międzynarodowej ekonomii politycznej i sprowadzają się do współkonstrukcji uwarunkowań gospodarczych i politycznych w procesach negocjacyjnych, przy jednoczesnej akceptacji tezy, iż Tanzania jest obszarem peryferyjnym w międzynarodowym podziale pracy, a koncerny wydobywcze nie mają na celu zmiany jej pozycji. Po zaprezentowaniu charakterystyki tanzańskich złóż gazu omówione zostały wybrane elementy tanzańskiego reżimu politycznego, które zdaniem autorów plamają kluczowe znaczenie dla zrozumienia wagi górnictwa gazowego dla administracji prezydenta Magufuliego. Następnie omówione zostały czynniki warunkujące procesy negocjacyjne pomiędzy rządem tanzańskim a koncernami wydobywczymi.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.