Recenzenci

Prof. dr hab. Dániel Bagi, (University of Pecs)
Dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 
Kielce, Filia Piotrków Trybunalski)
PhDr. Peter Bednár, CSc. (Archeologický ústav Slovenská Akadémia Vied, Nitra)
Dr hab. Piotr Bednarz, (Uniwersytet Marii Curie-Skołodowskiej, Lublin)
Dr Magdalena Biniaś-Szkopek, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Prof. PhDr. Marie Bláhová (Univerzity Karlovy, Praha)
Dr Michał Bogacki (Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno)
Dr hab. Maciej Bugajewski, prof UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. (Historický ústav Akademie Věd České Republiky, Brno) 
Prof. dr hab. Marek Cetwiński (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa)
Dr hab. Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
PhDr., CSc. Pavel Cibulka (Historický ústav Akademie Věd České Republiky, Brno)
Prof. dr hab. Zbigniew Dalewski (Polska Akademia Nauk, Warszawa)
Dr Franciszek Dąbrowski (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa)
PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D. (Univerzity Karlovy, Praha)
Dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. PAN (Polska Akademia Nauk, Poznań)
Dr hab. Marek Figura, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Dr hab. Maciej Forycki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Dr hab. Zbyszko Górczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Dr hab. Ryszard Grzesik, prof. IS PAN (Polska Akademia Nauk, Poznań)
Prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Dr hab. Violetta Margaret Julkowska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)Dr David Kalhous (Masarykova Univerzita, Brno)
Dr hab. Dariusz Karczewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,  Bydgoszcz)
Dr hab. Tomasz Kargol (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Dr hab. Robert Kołodziej (Uniwersytet Wrocławski) 
Dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Dr Karol Kościelniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Prof. dr hab. Hanna Maria Kóčka-Krenz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Dr Piotr Kubiak (Instytut Zachodni, Poznań) 
Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (Polska Akademia Nauk, Poznań)
Dr hab. Tomasz Łaszkiewicz (Polska Akademia Nauk, Toruń)
Dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Dr hab. Marek Mikołajczyk, prof. UAM, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Dr Aleksandra Pankiewicz (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Doc. Pavel Panoch, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Pardubice)
Prof. dr hab. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Dr hab. Paweł Sierżęga, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
Dr hab. Edward Skibiński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Dr hab. Krzysztof Skwierczyński (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)
Dr László Tapolcai (Eötvös Loránd University, Budapest) 
Dr Сергій Тараненко (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Kijów)
Dr Kateřina Tomková (Archeologický ústav Akademie Věd České Republiky, Praha)
Dr hab. Tomasz Sikorski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. (Prešovská Univerzita, Prešov)
Doc. PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D. (České Vysoké Učení Technické, Praha)
Dr hab. Leszek Wetesko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Gniezno)
Dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.