Rada Naukowa

Petr Vorel (Pardubice) - przewodniczący, prof. dr hab. Pracownik Uniwersytetu w Pardubicach. Przewodniczący czeskiego narodowego komitetu historyków. 
Znawca dziejów nowożytnych Czech i monarchii habsburskiej. 
Krzysztof Mikulski (Toruń) - wiceprzewodniczący, prof. dr hab. Kierownik Zakładu Historii Gospodarczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wcześniej Dyrektor Instytutu. 
Prezes Zarządu Głównego PTH. Badacz gospodarczych dziejów nowożytnych.
Christoph Augustynowicz (Wien), prof. dr hab. Zastępca dyrektora Institut für Osteuropäische Geschichte na Uniwersytecie Wiedeńskim. 
Specjalista od dziejów nowożytnych Europy Środkowej. 
Antoni Barciak (Katowice), prof. dr hab. Kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii 
w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego, Pełnomocnik Rektora do spraw Archiwum Uniwersytetu Śląskiego, znawca średniowiecznych dziejów Polski i Czech. 
Darius von Güttner-Sporzyński (Melbourn), dr, Pracownik University of Melbourne, 
znawca średniowiecznych dziejów Europy Środkowej i średniowiecznych źródeł pisanych.
Eduard Muehle (Münster), prof. dr hab. Kierował między innymi Instytutem Herdera w Marburgu oraz Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie. Badacz średniowiecznych dziejów Europy Środkowej i Wschodniej.
Jaroslav Pánek (Praha), prof. dr hab. Pracownik Akademii nauk Czeskiej Republiki, 
Pełnił między innymi funkcję prorektora Uniwersytetu Karola w Pradze. 
Historyk wczesnonowożytnych dziejów Czech i monarchii habsburskiej.
Stanisław Pijaj (Kraków), dr hab. Zastępca dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca dziejów XIX- wiecznej monarchii habsburskiej i Europy Środkowej. Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału PTH.
Leonid Zaszkilniak (Lwów), prof. dr hab. Zastępca dyrektora do spraw naukowych w Instytucie Ukrainoznawstwa im. Iwana Krypjakewicza NAN we Lwowie. Specjalista w zakresie dziejów najnowszych Polski i Ukrainy. 


Zespół redakcyjny


Prof. dr hab. Józef Dobosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) - redaktor naczelny
Ph.D. Roman Baron (Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha) - z-ca redaktora naczelnego
PhDr, Rastislav Kožiak, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) - z-ca redaktora naczelnego
Dr Marcin Danielewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) - sekretarz
Dr Marzena Matla (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) - sekretarz
Mgr Jan Pešina (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) - sekretarz
Mgr. Patrik Kunec, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) - sekretarz
Doc. mgr Martin Čapský, PhD (Slezská univerzita, Opava)
Dr hab. Damian Szymczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Dr hab. Michał Kara (Polska Akademia Nauk, Poznań)

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.