• facebook

Prosimy o nadsyłanie propozycji publikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Autor powinien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że tekst nie był wcześniej publikowany i że obecnie nie znajduje się w trakcie innego postępowania wydawniczego [wzór oświadczenia do pobrania].

Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy zatem o przysyłanie materiałów w wersji, która została uznana za ostateczną.

       1. OGÓLNE INFORMACJE EDYTORSKIE:

Język publikacji: polski, angielski, rosyjski

Objętość tekstu: 20 000–40 000 znaków ze spacjami (wraz z bibliografią) dla artykułu, do 20 000 znaków ze spacjami dla sprawozdania/recenzji

Format pliku: doc; docx

Format tekstu: A4; Marginesy: 2,5 cm

Czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki:

tekst główny 12, przypisy dolne10

Interlinia: tekst główny – 1,5 wiersza, przypisy – 1,0

Rozmieszczenie tekstu: wyjustowany

Rodzaj przypisów:

 • bibliograficzne – tylko harwardzkie(śródtekstowe)
 • merytoryczne – dolne, numerowane cyframi arabskimi

Śródtytuły: nienumerowane

Wyróżnienie cytatów: cudzysłów

Wyróżnienie kluczowych słów/terminów/definicji (fakultatywnie): pogrubienie

 1. BUDOWA BIBLIOGRAFII I PRZYPISÓW:
 2. informacje ogólne:
 • bibliografię i przypisy należy przygotować według standardów APA (American Psychological Association),
 • skróty: red. (redakcja), tłum. (tłumaczenie), oprac. (opracowanie), t. (tom), tab. (tabela), rys. (rysunek), fot. (fotografia),
 • jeśli w publikacji nie podano miejsca lub roku wydania, należy zaznaczyć to następującymi skrótami: b.d. (bez daty), b.m.w. (bez miejsca wydania).
 1. wzory pozycji bibliograficznych:
 • książka:Nazwisko, X., Nazwisko, X. Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
 1. Polak, R. (2001). Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa Konecznego. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej.
 • praca zbiorowa: Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
 1. Szafraniec K. (red.). (2011). Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Toruń:

Wydawnictwo Adam Marszałek. lub Šołta, J. i in. (red.). (1975). Stawizny Serbow. Cyłkowne předstajenje (т. 1–3). Budziszyn: Domowina.

 • artykuł w pracy zbiorowej:Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
 1. Purat, A. (2014). Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne polityki bezpieczeństwa Pakistanu na początku XXI wieku. W: J. Marszałek-Kawa (red.). Azjatyckie strategie bezpieczeństwa u progu XXI wieku(119–149). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • artykuł w czasopiśmie: Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu.Tytuł Czasopisma, nr rocznika(nr zeszytu), strona początku–strona końca.
 1. Kowalski M. (2005). Białorusini w Polsce według spisu 2002. Czasopis, 5(2), 43–44.
 • artykuł w gazecie:Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok, dd miesiąc). Tytuł artykułu.Tytuł Czasopisma, nr rocznika(nr zeszytu), strona początku–strona końca.
 1. Eco, U. (1996, 24–25 lutego). Czy komputer pożre książkę?. Gazeta Wyborcza, s. 5.
 • publikacja elektroniczna:Nazwisko, X. (rok, dd miesiąc). Tytuł tekstu. Nazwa strony internetowej. Pobrane z: adres strony internetowej
 1. Mill, K. (2012, 6 maja). Bez przemocy, bez rewolucji, bez ryzyka. Pobrane z http://www.przekroj.pl/artyku­l/815910,863753-Bez-przemocy-bez-rewolucji-bez-ryzyka.html?p=4
 • recenzja książki: Nazwisko, X. (rok). Tytuł [recenzja książki: Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo, ss. liczba stron]. Tytuł Czasopisma, nr rocznika(nr zeszytu), strona początku–strona końca.
 1. Gburzyńska, N. (2014). Rozumem Rosji nie zrozumiesz, i zwykłą miarą jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma – w Ruś można tylko wierzyć [recenzja książki: Włodarczyk B. (2013). Nie ma jednej Rosji. Kraków: Wydawnictwo Literackie, ss. 352]. Nowa Polityka Wschodnia, 7(2), 282–286.

Rak J. (2014). [Recenzja książki: Marszałek-Kawa, J. (red.) (2013). Oblicza polityki azjatyckiej. Szanse i bariery. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 410]. Nowa Polityka Wschodnia, 6(1), 293–297.

 • organizacja jako autor – w wypadku niektórych stron internetowych cytowany tekst może nie mieć podanego autora, w takich wypadkach jako autora można podać instytucję zamieszczającą tekst: Instytucja. (rok, dd miesiąc). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej
 1. Transparency International. (2014). Global corruption barometer 2013: Ukraine. Pobrane z: http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=ukraine
 • publikacja bez autora: Tytuł książki. (rok). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
 1. Heinrich Jordan (1841–1910). (1900). Pobrane z: http://de.wikipedia.org/wiki/Hendrich_Jordan#mediaviewer/Datei:Hendrich_Jordan.jpg
 • w przypadku kilku publikacji danego autora w jednym roku stosujemy zapis daty z dodaną literą (wedle kolejności alfabetu), 

np.: Piechal, T. (2013a, 5 kwietnia). Kozły na życzenie. Pobrane z: http://www.new.org.pl/1247,post.html; Piechal, T. (2013b, 11 listopada). Razem, a jednak

osobno. Pobrane z: http://www.new.org.pl/1488,post.html

 • Więcej informacji na temat standardów APA można znaleźć na stronie organizacji: http://www.apastyle.org/
 1. wzory przypisów bibliograficznych:
 • standardowy:(Nazwisko, rok, s. strona)
 1. (Zientara, 1985) lub(Materski, 2000, s. 110)
 • kilka prac – rozdzielamy średnikiem, np.:

(Zientara, 1985, s. 112; Tanty, Wasilewski, 1988, s. 19–20).

 • kilka prac tego samego autora, np.: (Matelski 2000; 2013; w druku)
 • kilka prac tego samego autora w jednym roku, np.:

(Zientara, 1985a, s. 112; 1985b)

 • w przypadku gdy nazwisko autora/autorów występuje w tekście nie dodajemy go w nawiasie, np.: (…) jak wynika z ustaleń B. Zientary (1985a, s. 113–118) lub(…) Cygański, Leszczyński (2002) ustalili (…)
 • bez autora – zamiast autora podajemy kursywą pierwsze słowo tytułu (lub więcej w przypadku możliwości pomylenia z inną publikacją): (Fragment tytułu…, rok, s. strona)
 • w przypisach harwardzkich nie stosujemy skrótów łacińskich, takich jaknp.:

– op. cit.

– ibidem, idem, iidem, eadem, eidem itp.

 • ani też polskich, takich jaknp.:

– dz. cyt.

– tegoż, tenże, tejże, taż, tychże itp.

 1. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:
 2. do wszystkich tekstów:
 • informacja o Autorze zawierająca: miejsce pracy, aktualny  i dokładny adres do korespondencji – jest to warunek otrzymania egzemplarza autorskiego, adres poczty elektronicznej np.

Joanna Marszałek-Kawa

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 1. Stefana Batorego 39L, 87–100 Toruń, Poland Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. do artykułu:
 • dwa abstrakty (o objętości 150–250 słów) w językach polskim i angielskim (razem z tytułem),
 • słowa klucze (5–8 słów) w językach polskim i angielskim,
 • do wszelkich materiałów ilustracyjnych (fotografie, rysunki, tabele) uzupełniających tekst główny powinny być dołączone tytuł i źródło.
 1. do recenzji:
 • recenzja musi zostać odpowiednio zatytułowana, np. Im bliżej Azji, tym więcej wyzwań dla bezpieczeństwa [recenzja książki Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa].

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.