• facebook

Misja:

„Nowa Polityka Wschodnia” (NPW, ISSN 2084-3291) jest czasopismem o charakterze interdyscyplinarnym powstałym z inicjatywy badaczy zajmujących się szeroko pojętym Wschodem. Pismo jest wydawane przez Wydawnictwo Adam Marszałek, Bakijski Uniwersytet Słowiański i Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi w Ałmaty, we współpracy z Centrum Badań Wschodnich oraz Towarzystwem Azji i Pacyfiku. Czasopismo jest afiliowane przy Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zamierzeniem Rady Naukowej i Redaktor Naczelnej prof. dr hab. Joanny Marszałek-Kawy jest publikacja tekstów z zakresu historii, ekonomii, kultury i sztuki, politologii oraz szeroko rozumianej geografii. Zapraszamy badaczy afiliowanych zarówno w krajowych, jak i zagranicznych ośrodkach naukowych i instytutach badawczych do nadsyłania artykułów korespondujących z powyższymi zagadnieniami, a także sprawozdań i recenzji.

„Nowa Polityka Wschodnia” jest kwartalnikiem (do 2016 r. ukazywała się jako półrocznik). Jej pierwszy numer został opublikowany w 2011 roku.

Publikacja artykułów jest bezpłatna.

Ewaluacja:

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6/15 pkt (lista B; 2017).

Prawa autorskie i uprawnienia:

Czasopismo w pełni publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND.

Redakcja „Nowej Polityki Wschodniej” wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) na stronach internetowych autorów, a także wskazanych przez nich stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów (np. academia.edu). Ponadto zezwala się na wykorzystanie opublikowanych artykułów na potrzeby dydaktyczne autora, a także ich niekomercyjne rozpowszechnianie, w tym w książkach autorskich. Inne formy wykorzystywania opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) wymagają zgody ze strony wydawcy.

Podczas rozpowszechniania lub wykorzystywania artykułów prosimy o podanie pełnego zapisu bibliograficznego, odwołania do strony internetowej NPW oraz wskazanie odpowiedniego identyfikatora cyfrowego DOI.

Redakcja czasopisma naukowego „Nowa Polityka Wschodnia” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.