• facebook

PROCEDURA RECENZOWANIA:

 • po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z instrukcją redakcyjną, zostaje on wstępnie zweryfikowany przez zespół redakcyjny i następnie jest on kierowany do recenzji;
 • do oceny każdej planowanej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu;
 • autor lub autorzy tekstu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process);
 • recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym uargumentowanym stwierdzeniem o odrzuceniu lub dopuszczeniu tekstu do druku;
 • nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

INSTRUKCJA RECENZOWANIA:

Recenzja dostarcza odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy tytuł artykułu odpowiada treści?
 • Czy w artykule sformułowano cel (hipotezy, tezę)?
 • Czy przyjęto odpowiednią metodę badawczą?
 • Czy otrzymane wyniki (wnioski) są prawidłowe (nowe)?
 • Czy przedstawione wyniki (wnioski) mają lub mogą mieć praktyczny charakter?
 • Czy wybór bibliografii jest właściwy?
 • Czy prawidłowo dobrano i wykorzystano metody graficzne?
 • Czy podjęta problematyka badawcza jest aktualna?
 • Czy artykuł ma charakter naukowy?

Ocenie podlegają także następujące zagadnienia:

 • Wartość naukowa/poznawcza artykułu,
 • walory praktyczne (aplikacyjne) artykułu,
 • poprawność i jakość zastosowanej metody,
 • jakość i ilość materiału badawczego (danych),
 • poprawność i jakość analizy, wyników i wniosków,
 • strona formalna (poprawność językowa),
 • spodziewana atrakcyjność dla czytelnika.

RECENZENCI (2017):

 • Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Tadeusz Dmochowski, Uniwersytet Gdański
 • Mirosław Golon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Krzysztof Kania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Eleonora Kirwel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Robert Kłaczyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Piotr Kwiatkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski
 • Ewa Oziewicz, Uniwersytet Gdański
 • Joanna Piechowiak-Lamparska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Nartsiss Shukuralieva, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Piotr Siemiątkowki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Agata Tyburska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Maciej Walkowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Jan Wiśniewski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
 • Agata Włodkowska-Bagan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • Mariusz Wołos, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.