Kwartalnik „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” ukazuje się od 2010 r. Stanowi forum wymiany poglądów naukowców zajmujących się badaniami z dziedziny prawa konstytucyjnego oraz systemów politycznych. Wzrost zainteresowania zagadnieniami nauk o państwie i prawa publicznego, rosnąca liczba publikacji z tego zakresu, a także rozwój metod komunikacji powodują, że celowe wydaje nam się kontynuowanie wydawania czasopisma, poświęconego właśnie prawu konstytucyjnemu. Szczególną zaletą „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” jest jego ogólnopolski charakter, jeśli chodzi o dobór autorów poszczególnych opracowań. Czasopismo jest w trakcie aplikowania do: CEJSH-u, Index Copernicus, EBSCO, Scopus.

 

Tematyka poszczególnych numerów Przeglądu Prawa Konstytucyjnego:

 

  • Instytucje ustrojowe w państwach europejskich;
  • Europejskie aspekty prawa parlamentarnego;
  • Pozaeuropejskie rozwiązania ustrojowe jako inspiracja dla Europy;
  • Podziały władzy w państwach europejskich;
  • Recepcja instytucji konstytucyjnych w Europie;
  • Konstytucyjne aspekty funkcjonowania mediów w Europie;
  • Prawa i wolności socjalne, ekonomiczne i kulturalne w państwach europejskich;
  • Finanse publiczne w państwach europejskich;
  • Kontrola konstytucyjności w państwach europejskich

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.