Author: Barbara Kubis
Institution: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Opole
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 243-257
DOI Address: https://doi.org/10.15804/acno2020108
PDF: acno/9/acno202008.pdf

A much needed history awareness lesson for students. National tradition and the present day

This article focuses on the reflections from the period of lockdown and the risks brought by Covid-19 during Spring 2020. History is one of the key subjects that have a significant impact on the shaping of attitudes in a society, as well setting goals for the future, as well as the young. Historians teach how to interpret the past, important facts and essential universal values, and creativity in the pursuit of knowledge. The school education system should be open and implement a model based on showcasing different views and social phenomena. This is where the teachers and history lessons focus their efforts and work towards that common goal. The school education system allows the use of various sources of knowledge, teaching how to critically assess its content. It allows you to step beyond the textbook and support the formation of social awareness in the young generation.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bendyk E., W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata, War­szawa 2020.
 • Dąbrowska M., Dzienniki, Warszawa 1988.
 • Froelich L., Jest gorycz, [w:] Patriotyzm – służba – tradycja, red. L. Ryll, War­szawa 2002.
 • Garlicki A., Drugiej Rzeczypospolite początki, Warszawa 1999.
 • Rulka J., Mity i wartości w edukacji historycznej, [w:] Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy, red. S. Roszak, M. Strzelecka, M. Ziółkowski, Toruń 2004.
 • Szeląg J., 13 lat i 113 dni, Warszawa 1968.
 • Urbanek M., Brzechwa nie dla dzieci, Warszawa 2013.
 • Wójcik-Łagan H., Stare i nowe koncepcje dydaktyczno–historyczne, [w:] Między historią a edukacją historyczną, red. V. Julkowska, Poznań 2003.
 • Współczesna dydaktyka historii, red. J. Maternicki, Warszawa 2004.
 • Zieliński A., Sarmaci, katolicy, zwycięzcy, Warszawa 2015.
 • Bentkowski J., XIV Powszechny Zjazd Historyków Polskich bez dogmatów, „Wia­domości Historyczne” 1990, nr 1–2.
 • Lem S., Głos z otchłani, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 16.
 • Lis T., Nasz Gross problem, „Wprost” 2011, nr 2.
 • Passent D., Pogrom – słowo zakazane, „Polityka” 2019, nr 32.
 • Suchoński A., Kontrowersje wokół europejskiego podręcznika do nauczania histo­rii, „Wiadomości Historyczne” 2007, nr 4.
 • Środa M., Etyka Skargi, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 218.
 • Szacki W., Nasza duma i wstyd, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 24.
 • Weksel potomka Sobieskich – rozmowę z Janusze Tazbirem przeprowadził Adam Leszczyński, „Gazeta Wyborcza”, 24.09.2007, nr 233.
 • Władyka W., Spór kamiennych pomników, „Polityka” 2011, nr 46.
 • Wolff-Powęska A., Jak dziś być patriotą?, „Gazeta Wyborcza”, 23–24.09.2006, nr 233.
 • Żakowski J., Rozmowa jubileuszowa „Polityki” z Normanem Daviesem. Kompleks Polski, „Polityka” 2005, nr 16.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart