Author: Dorota Gajda-Szczegielniak
Institution: Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9613-5732
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 85-106
DOI Address: https://doi.org/10.15804/acno2021105
PDF: acno/10/acno202105.pdf

A suburban school with a unique climate and atmosphere. The history of the Silesian Insurgents High School (with Bilingual Faculties) in Dobrzeń Wielki and to emphasise that its collective patron constantly remains in the memory of the school community

The aim of the article is to present the history of the Silesian Insurgents High School (with Bilingual Faculties) in Dobrzeń Wielki and to emphasise that its collective patron constantly remains in the memory of the school community. Considering the fact that 2021 marks the 50th anniversary of the naming of the school, coinciding with the 100th anniversary of the Third Silesian Uprising and the Plebiscite, the projects undertaken by the school’s community in connection with the jubilee are presented. Celebrating anniversaries is an opportunity to present the history of our High School as the first high school in a rural area in the Opole Voivodeship and one of only a few in Poland, as well as to consider the need for such celebrations in educational institutions. The activities related to the anniversary celebrations (related to the patron of the school – Silesian Insurgents) and their influence on the increased interest of our students in the insurgents’ stories and the history of the school were analyzed. The presented initiatives were also a contribution to the reflection on the potential that lies in the mutual relations which take place at school between the members of its community. The relationships that have a decisive impact on how unique and extraordinary our school is. The public opinion has become convinced that it is difficult to involve young people in educational and student-counselling projects. The intention of the article is to show that the atmosphere of trust and faith in the students’ abilities significantly increases the chances of their active involvement in school’s activities.

BIBLIOGRAFIA:

 • Materiały archiwalne Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim: dokumenty archiwalne, kroniki, wydawnictwa okolicznościowe dot. zjazdów absolwentów.
 • Filip G., Przeżywanie historii. Pożytki ze świętowania rocznic historycznych, „Forum Akademickie” 2001, nr 1.
 • Kutyma M., Kałuża R., Funkcje dobrzeńskiego Liceum w środowisku wiejskim, [w:] Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim 1953–2003, Opole–Dobrzeń Wielki 2005.
 • Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim 1953–2003. Księga jubileuszowa, R. Kałuża, Opole 2005.
 • Miś E., Liceum dobrzeńskie ma 25 lat, „Trybuna Odrzańska” 1978, nr 124.
 • Miś E., Mieszkańcy o Liceum, [w:] II Zjazd Absolwentów z okazji XX-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim, Brzeg 1973.
 • Musioł T., Narodziny Liceum w Dobrzeniu Wielkim, [w:] II Zjazd Absolwentów z okazji XX-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim, Brzeg 1973.
 • Peer R., Trudne początki, [w:] I Zjazd Absolwentów z okazji X-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim, Opole 1963.
 • Popławski B., Obchody rocznic historycznych: Rok Kopernika i Rok Odrodzenia (1953), „Przegląd Historyczny” 2010, t. 101, nr 3.
 • Pupko D., .., [w:] II Zjazd Absolwentów z okazji XX-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim, Brzeg 1973.
 • Robinson K., Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację, Gliwice 2020.
 • Rocznice wielu znaczeń 1919/1939/1989. Czy odrobione lekcje historii?, red. M. Białokur, A. Gołębiowska, Opole 2019.
 • Tazbir J., Splątane korzenie polskości, „Znak” 2000, nr 4.
 • Kruszyński M., Tarnowski B., Podręcznik do debat oksfordzkich, http://debataoksfordzka.pl/wp-content/uploads/2019/08/Podr%C4%99cznik-do-Debat-Oksfordzkich-Bartosz-Tarnowski-Micha%C5%82-Kruszy%C5%84ski-1.pdf.
 • info (2018), 65 lat liceum minęło jak jeden dzień..., https://opowiecie.info/65-liceum-minelo-jeden-dzien-galeria-2/#prettyPhoto.
 • Robinson: Do schools kill creativity?, https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity?language=pl.
 • https://www.ted.com/playlists/171/the_most_popular_talks_of_all.
 • Materiały Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, https://opowiecie.info/liceum-dobrzeniu-wielkim-nowych-absolwentow-fotorelacja/.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart