Author: Marek Białokur
E-mail: mbialokur@uni.opole.pl
Institution: Instytut Historii
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8475-033X
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 59-91
DOI Address: https://doi.org/10.15804/acno2019103
PDF: acno/8/acno201903.pdf

The article is a biographical sketch devoted to the figure of Prince Józef Poniatowski (1763–1813). It was created on the occasion of the 210th anniversary of the battle of Raszyn, which took place on April 19, 1809. During this battle Józef Poniatowski impressed both his soldiers and Austrian opponents with extraordinary bravery and heroism. In the same year he received the Grand Cross of the Legion of Honor, which was established by Napoleon Bonaparte. Poniatowski said without false modesty that “God has entrusted me with the honor of Poles, I will give him to God.” He was also prophetically saying that “You must die bravely”. He was born in Vienna and raised in a German-speaking environment. Pepi, as he was commonly called, became at the turn of the 18th and 19th centuries, along with Tadeusz Kościuszko, a hero of the Polish nation. In the presented article, especially the place deals with the issue of its extraordinary popularity in the history of the nation and the Polish state of the last two centuries. The symbol of this popularity is the fact that Prince Józef Poniatowski has long had a monument in Warsaw, and his uncle, King of Poland, Stanisław August Poniatowski, will probably never have one. The presented article was based on the most important scientific studies devoted to Poniatowski.

BIBLIOGRAFIA:

 • Askenazy S., Książę Józef Poniatowski 1763-1813, Warszawa–Kraków 1905.
 • Askenazy S., Książę Józef Poniatowski 1763-1813, Warszawa 1974.
 • Bielecki R., Książę Józef Poniatowski, Warszawa 1974.
 • Biernacki B., Orły, Warszawa 1911.
 • Bończa Tomaszewski N., Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świa­domości w II połowie XIX i na początku XX wieku, Wrocław 2006.
 • Cat-Mackiewicz S., Był bal, Kraków 2012.
 • Dutkiewicz J., Szymon Askenazy i jego szkoła, Warszawa 1958.
 • Jezierski E., Rycerz bez skazy (Książę Józef Poniatowski), Warszawa 1916.
 • Kisiel R., Praga 1757, Warszawa 2003.
 • Konopnicka M. [Jan Sawa], Śpiewnik historyczny. 1767–1863, Lwów 1905.
 • Leśniewski S., Dandys wodzem, „Polityka”, 19 z 8–14.05.2013.
 • Łojek J., Askenazy i jego „Książę Józef”, „Kierunki”, 26 (1974).
 • Łojek J., Ku naprawie Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 Maja, Warszawa 1988.
 • Łojek J., Na pewno większy..., „Nowe Książki”, 12 (1976).
 • Łojek J., Wokół sporów i polemik, Lublin 1991.
 • Łojek J., Wokół sporów i polemik. Publicystyka historyczna, Lublin 1991.
 • Macdonell A.G., Napoleon i jego marszałkowie, Londyn 1992.
 • Mackiewicz Cat S., Stanisław August, Warszawa 1991.
 • Micińska M., Między królem duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera naro­dowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX wieku (1890–1914), Wrocław 1995.
 • Oppman A. (Or-Ot), Pieśni o księciu Józefie, Warszawa 1918.
 • Pawłowski T., Od własnej kuli. Ofiary śmiertelnych pomyłek na polu bitwy, „Do Rzeczy. Historia”, 3 (2013).
 • Skowronek J., Książę Józef Poniatowski, Wrocław 1986.
 • Szenic S., Większy niż król ten książę. Część pierwsza opowieści o księciu Józefie Poniatowskim, Warszawa 1976.
 • Trąmpczyński W., Książę Józef Poniatowski (życie i czyny), Warszawa 1906.
 • Zahorski A., Szymon Askenazy i jego dzieło, [w:] S. Askenazy, Książę Józef Po­niatowski 1763–1813, Warszawa 1974.
 • Żak P., Poznawanie Brzechwy, „Charaktery”, 7 (2013).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart