Author: Małgorzata Reinhard-Chlanda
Institution: The Pontifical University of John Paul II, Krakow
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 230-243
DOI Address: https://doi.org/10.15804/aoto201614
PDF: aoto/5/aoto514.pdf

Article

REFERENCES:

 • Astra 1931 = [Astra], “Polka – malarką japońską ” (A Polish Woman – a Japanese Artist), Słowo Polskie (Lwow (Lviv)), 60 (1931): 4.
 • Banasińska 1997 = Autobiography of Ms. Kira Banasinska, Geeta Verghese (ed.), Mumbaj 1997.
 • Bartnicka-Gorska 1971 = Hanna Bartnicka – Gorska, “Kira Banasińska, in: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (Dictionary of Polish and foreign artists in Poland active), vol. 1, Jolanta Maurin – Białostocka (ed.), Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Krakow, Gdańsk 1971: 81-82.
 • Gerlach 2000 = Tomasz Gerlach, “Sto lat poza ojczyzną” (One hundred years away from Motherland), Rzeczpospolita, supplement “Plus-Minus” 30/ 396 (2000): 2.
 • Łupińska 2008 = Joanna Łupińska, „Z historii stosunkow polsko-indyjskich (lata 30. i 40. XX w.)(From the history of Polish-Indian relations (the 1930s and 40s)) in: Azja – Pacyfik 11, 2008: 123.
 • Malinowski 2009 = Jerzy Malinowski, “Polish and Japonese Painting. Relations and Parallels (1853-1939)”, in: Art of Japan, Japanisms and Polish-Japonese Art Relations, Agnieszka Kluczewska-Wojcik, Jerzy Malinowski (ed.), DIG, Warszawa 2009: 225-234.
 • Maresch 2002 = Eugenia Maresch (Polnik), “Polonika indyjskie. Wydawcy i wydawnictwa” (Indian publications referring to Polish affairs. Publishers and publications) in : Polacy w Indiach w świetle dokumentów i wspomnień, praca zbiorowa “Koła Polakow z Indii 1942-1948” (Poles in India in the Light of Documents and Memoirs. Joint Publication by “Associations of Poles from India 1942-1948”) , Warsaw 2002 (2nd ed.): 47.
 • Polska paleta 1930 = “Polska paleta w kraju Wschodzącego Słoń Wystawa p. Kiry Banasińskiej w Zachęcie” (The Polish Palette in the Country of the Rising Sun. Kira Banasińska’s Exhibition in Zachęta), Express Poranny (Warsaw), 296 (1930): 3.
 • Popowski (1930: 8) = S. P. [Stefan Popowski], “Dusza starej Japonii. Wystawa zbiorowa prac Kiry Banasińskiej – Japonja” (The soul of old Japan. Collective exhibition of Kira Banasińska’s Works – Japan), Przewodnik Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 58 (1930): 8.
 • Sternbach 1941 = Ludwik Sternbach, Archaic and Ancient Indian Terracottas, Bombay 1941.
 • Sztuki Piękne 1930 = Sztuki Piękne, 10 (1930): 369.
 • Wojciechowski 1974 = Wojciechowski, Aleksander (ed.): Polskie życie artystyczne w latach 1919_–_1939 (Polish artistic life In years 1919-1939), Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Krakow, Gdańsk 1974: 229, 252.
 • Wystawa japońskich obrazow (1930) = “Wystawa japońskich obrazow p. Kiry Banasińskiej” (Exhibition of Japanese paintings by Kira Banasińska), Kurjer Poranny, 295 (1930): 2.
 • Wystawa japońskich obrazow (1930) = “Wystawa japońskich obrazow” (Exhibition of Japanese Paintings), Kurjer Polski 291(1930: 4); Łódzkie Echo Wieczorne, 300 (1930): 5.
 • Wystawa p. Kiry Banasińskiej 1931 = “Wystawa p. Kiry Banasińskiej” (Kira Banasińska’s Exhibition), Express Poranny (Lwow (Lviv)), 1931, (28 April); Sztuki Piękne, 3 (1931): 104.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart