Author: Fatih Elcil
Institution: Istanbul University
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 52-64
DOI Address: https://doi.org/10.15804/aoto201704
PDF: aoto/6/aoto604.pdf

Article

REFERENCES:

 • Aksoy (1967) = Özgönül Aksoy, Osmanlı Devri Istanbul Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnceleme (unpublished doctorate thesis at the, I.T.U Faculty of Architecture), Istanbul 1967.
 • Arpat (2006) = Atilla Arpat, Dini Mimaride Gizli Tasarım Yöntemleri, Birsen Pub. Istanbul 2006.
 • Aslanpa (1986) = Oktay Aslanpa, Osmanlı Devri Mimarisi, İnkılap Pub., Istanbul 1986.
 • Aslanpa (1993) = Oktay Aslanpa, Türk Sanatı, Remzi Pub., Istanbul 1993.
 • Aslanpa (1996) = Oktay Aslanpa, Osmanlı Mimarisi, Türkiye İş Bankası Pub., Istanbul 1996.
 • Aslanapa (2008) = Oktay Aslanpa, “Roma ve Osmanlı İmparatorluğunda Su Mimarisi”,
 • Uluslararası Tarihi Yarımada Sempozyumu Tebliğler Kitabı, 3. Istanbul, 2008: 28‹–‹30.
 • Aynur (1998) = Hatice Aynur, 1998, “18.yy Istanbul Çeşmeleri”, 18.Yüzyılda Osmanlı Kültür Ortamı Sempozyum Bildirileri 20 – 21 Mart 1997, Istanbul, 1998: 33‹–‹42.
 • Ayverdi (1978) = Ekrem Hakkı Ayverdi, 19.Asırda Istanbul Haritası, Istanbul Fetih Cemiyeti Pub., 1978, Istanbul.
 • Bulut (2010) = Nazlıgül Bulut, Fatih’in Kayıp Çeşmeleri, IBB Kudeb pub., Istanbul 2010.
 • Çeker (no year) = Alper Çeker, Fatih Rehberi, Kültür A.Ş., Istanbul.
 • Dağdelen (2007) = İrfan Dağdelen, Alman Mavileri: 1913 – 1914 I.Dünya Savaşı Öncesi Istanbul Haritaları I-II-III, Istanbul 2007.
 • Egemen (1993) = Affan Egemen, Istanbul’un Çeşme ve Sebilleri, Istanbul 1993.
 • Ertuğ (2006) = Necdet Ertuğ, Istanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı I-II-III, ISKI, Istanbul 2006.
 • Göncüoğlu (2008) = Faruk Göncüoğlu, “Fatih’i Tanımak”, Fatih Sempozyumları I-II-III Bildiri Kitabı, Fatih Municipality, Istanbul, 2008: 318‹–‹321.
 • Göncüoğlu (2011) = Süleyman F. Göncüoğlu, Istanbul’un Kitabı Fatih, Fatih Municipality Pub, 2011, Istanbul.
 • Gül (1997) = Ahmet Gül, Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Öğretim ve Bunların Arasında Dârül-Hadislerin Yeri, TTK., Ankara 1997.
 • İnalcık-Günsel (2004) = Halil İnalcık-Günsel Renda, Osmanlı Uygarlığı I-II, pub. by Ministry of Culture, Ankara 2004.
 • İpşirli (2008) = Mehmet İpşirli, “Beyazıt ve Fatih Semtlerinde (19. ve 20.yy) Muhitler”, Uluslararası Tarihi Yarımada Sempozyumu Tebliğler Kitabı, 3, Istanbul, 2008: 278‹–‹280.
 • Jacques Pervititch Sigorta Haritalarında Istanbul, Tarih Vakfı-Axa Oyak, Istanbul 2000.
 • Karapilehvarian (2000) = Nuran Karapilehvarian, Osmanlı Başkenti Istanbul’da Çeşmeler, Yem Pub., Istanbul 2000.
 • Kazancıgil (2000) = Aykut Kazancıgil, Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, Ufuk Kitapları, Istanbul 2000.
 • Kılınçer (2007) = Gülşen Kılınçer, Kaybolan Çeşmeler, Istanbul 2007.
 • Koçu (1958‹–‹74) = Reşat Ekrem Koçu, “Benlizade Mektebi”, in: Istanbul Ansiklopedisi
 • V. 5, Istanbul, 1958‹–‹74: 2512‹–‹2552.
 • Laqueur (1997) = Hans-Peter Laqueur, Hüve’l-Baki Istanbul’da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları, Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Pub., 1997.
 • Lewis (2006) = Raphaela Lewis, Osmanlı’da Günlük Yaşam, Ankara: Adapa Pub. 2006,.
 • Süreyya (1996) = Mehmed Süreyya, “Sicill-i Osmanî”, Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, V.6, Tarih Vakfı, Istanbul 1996.
 • Ödekan (1994) = Ayla Ödekan, “Sebiller”, Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, V.4, Tarih Vakfı, Istanbul 1994: 481‹–‹482.
 • Özel (2009) = Ahmet Murat Özel, Geçmişten Günümüze Istanbul’da Suyun Yönetimi, Istanbul 2009.
 • Sakaoğlu (1994) = Necdet Sakaoğlu, “Sıbyan Mektepleri”, Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, Tarih Vakfı, Istanbul 1994: 546‹–‹547.
 • Şahin (2009) = Soner Şahin, Değişim Sürecinde Osmanlı Mimarlığı III.Ahmet ve I.Mahmud Dönemi(1703 – 1754), (unpublished doctorate thesis at the, I.T.U Institute faculty of science), 2009 Istanbul.
 • Tanışık (1943) = İbrahim Hilmi Tanışık, Istanbul Çeşmeleri, Istanbul 1943.
 • Tanyeli (1994) = Gülsün Tanyeli, “Türbeler”, Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, V.7, Tarih Vakfı, Istanbul, 1994: 310‹–‹312.
 • Teksarı (2005) = Serhat Teksarı, Istanbul Türbeleri, Gül Pup., Istanbul 2005.
 • Tibet (1994) = Aksel Tibet , “Hazireler”, Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, V.4,
 • Tarih Vakfı, Istanbul 1994: 38‹–‹39.
 • Üstün (2000) = Ayşe Üstün, Osmanlı Arşivindeki Istanbul Cami ve Türbelerinin Tamirleri İle İlgili Belgeler, (unpublished doctorate thesis at the Dokuz Eylül Uni. Institute of Social Sciences), İzmir 2000.
 • Yaman (2010) = Ayşe Peyman Yaman, Osmanlı da Mekteplerin Ortaya Çıkışı ve
 • Gelişmeleri (unpublished doctorate thesis at the Marmara Uni. Institute of Social Sciences), Istanbul 2010.
 • Yılmaz (2009) = Şadiye Yılmaz, Osmanlıdan Cumhuriyete Sıbyan Mekteplerinde
 • Yenilik ve Gelişmeler (unpublished postgraduate thesis at the Selçuk University Institute of Social Sciences Department), Konya 2009.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart