Author: Hatice Adigüzel
Institution: Istanbul University
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 166-179
DOI Address: https://doi.org/10.15804/aoto201714
PDF: aoto/6/aoto614.pdf

Article

REFERENCES:

 • Anafarta (1979) = Nigâr Anafarta (haz.), Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan (Polonya) Arasındaki Münasebetlerle İlgili Tarihi Belgeler (Historical Documents on Relations between Ottoman Empire and Poland), İstanbul 1979.
 • Coşansel Karakullukçu (2007) = Demet Coşansel Karakullukçu, 150 Yılın Sessiz Tanıkları: Saray Porselenlerinden İzler (The Silent Witnesses of 150 Years : Traces of the Palace Porcelain), İlona Baytar (ed.), exhibition cat., BMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, İstanbul 2007.
 • Cushion (1980) = J.P. Cushion (compiler): Handbook of Pottery and Porcelain Marks, London 1980.
 • Hitzel (2010) = Frédéric Hitzel: “Diplomatik Armağanlar: Osmanlı İmparatorluğu ile Batı Avrupa Ülkeleri Arasında Modern Çağda Yapılan Kültürel Değiş Tokuş”( Diplomatic Gifts: Cultural Exchange Between Ottoman Empire and Western European Countries in Modern Era), Harp ve Sulh: Avrupa ve Osmanlılar (War and Peace: Europeans and Ottomans), Dejannirah Couto (ed.), İstanbul 2010: 243‹–‹257.
 • Klein (1987) = Adalbert Klein, A Connoisseur’s Guide to Japanese Ceramics, London 1987.
 • Kołodziejczyk (1999) = Dariusz Kołodziejczyk, “Polonya ve Osmanlı Devleti Arasında Tarih Boyunca Siyasi ve Diplomatik İlişkiler”(A Historical Outline of Polish - Ottoman Political and Diplomatic Relations), Savaş ve Barış: 15 – 19. Yüzyıl Osmanlı Lehistan İlişkileri (War and Peace: Ottoman - Polish Relations in the 15th - 19th Centuries), exhibition cat., Turkish and Islamic Art Museum, İstanbul 1999: 21‹–‹33.
 • Kostuch (2011) = Bozena Kostuch, “Plate from the Sultan Set” Polonia. Tesoros y Colecciones Artisticas, exhibition cat., Madrid 2011, 348‹–‹349.
 • Majda (1999) = Tadeusz Majda, “Polonya Koleksiyonlarında Osmanlı Sanatı” (Ottoman Art in the Polish Collections), Savaş ve Barış: 15 – 19. Yüzyıl Osmanlı_Lehistan İlişkileri (War and Peace: Ottoman - Polish Relations in the 15th - 19th Centuries), exhibition cat., Turkish and Islamic Art Museum, İstanbul 1999: 47‹–‹51.
 • Majda (2014) = Tadeusz Majda, “Osmanlı Sarayı’nda Huzura Kabul Edilen Lehistan Elçilerinin İkonografik Temsilleri” (Iconographic Representations of Audiences of Polish Envoys To The Ottoman Court), Uzak Komşu Yakın Anılar: Türkiye Polonya İlişkilerinin 600 Yılı (Distant Neighbour Close Memories : 600 Years Of Turkish Polish Relations), Ayşen Anadol (ed.), exhibition cat., Sakıp Sabancı Museum , İstanbul 2014: 78‹–‹85.
 • Małachowicz (2014) = Hanna Małachowicz, “Antoni Łukasz Crutta Portresi, Maria Catziflis De Christophori Crutta Portresi” (Portrait of Antoni Lukazs Crutta, Portrait of Maria Catziflis De Christophori Crutta), Uzak Komşu Yakın Anılar: Türkiye Polonya İlişkilerinin 600 Yılı (Distant Neighbour Close Memories: 600 Years Of Turkish Polish Relations), Ayşen Anadol (ed.), exhibition cat., Sakıp Sabancı Museum , İstanbul 2014: 301.
 • Morkey-Fletcher (1997) = Hugo Morkey-Fletcher (ed.), Techniques of the World’s Great Masters of Pottery and Ceramics, New Jersey 1997.
 • Topaktaş (2011) = Hacer Topaktaş, “Osmanlı’nın Süferâsı”(Ottoman Emissaries) Mostar, 72, 2011:30‹–‹33.
 • Topaktaş (2014) = Hacer Topaktaş, Osmanlı-Lehistan Diplomatik İlişkileri, Franciszek Piotr Potocki’nin İstanbul Elçiliği (1788 – 1793) (Polish-Ottoman Diplomatic Relations: Istanbul Embassy of Franciszek Piotr Potocki), Ankara 2014.
 • Tufan (2013) = Ömür Tufan, “Sultanların Sofrasını Süsleyen Topkapı Sarayı’ndaki Avrupa Porselenleri” (European Porcelains Adorning Sultans Table in Topkapı Palace) Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık (Topkapı Palace Annual), 6 (2013:186‹–‹203).
 • Tufan (2014) = Ömür Tufan, “Sultan I. Abdülhamid’in Varsovie Damgalı Yemek Takımı”(Varsovie Stamped Dinner Set of Sultan Abdulhamid I), Uzak Komşu Yakın Anılar: Türkiye Polonya İlişkilerinin 600 Yılı (Distant Neighbour Close Memories : 600 Years Of Turkish Polish Relations), Ayşen Anadol (ed.), exhibition cat., Sakıp Sabancı Museum , İstanbul 2014: 304‹–‹305.
 • Renda (2003) =Günsel Renda, “Sanatta Etkileşim”(Interactions in Art), Osmanlı Uygarlığı (Ottoman Civilization), v.2, Halil İnalcık (ed.), İstanbul 2003:1091‹–‹1121.
 • Renda (2014) = Günsel Renda, “Osmanlı’da Diplomatik İlişkiler: Elçiler ve Portreleri” (Diplomatic Relations in the Ottoman Empire: Ambassadors and Portraits), Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar (Intersecting Worlds: Ambassadors and Painters), exhibition cat., Pera Museum, İstanbul 2014: 37‹–‹43.
 • Reychman (1964a) = Jan Reychman, Polonya ile Türkiye Arasında Diplomatik Münasebetlerin 550. Yıldönümü (550th Anniversary of Diplomatic Relations Between Poland and Turkey), Ankara 1964.
 • Reychman (1964b) = Jan Reychman, Orient w kulturze polskiego Oświecenia (Orient in the Culture of the Polish Enlightenment), Wroclaw 1964. Savage-Newman (1974) = George Savage, An Illustrated Dictionary of Ceramics, London 1974.
 • Sonat (2005) = Göksel Sonat, “Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki Osmanlı Zevkiyle Yapılmış Avrupa Porselenleri” (European Porcelain made with Ottoman Taste in Topkapı Palace Museum), Osmanlı Sarayında Avrupa Porselenleri (European Porcelains in Ottoman Palace), exhibition cat., Sakıp Sabancı Museum, İstanbul 2005:13‹–‹19.
 • Unat (1987) = Faik Reşit Unat: Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri (Ottoman Emissaries and Their Journals), Ankara 1987.

Literature:

 • BOA, CH., 5954, 27 Rabiulevvel 1191 (4‹–‹5 May 1777).
 • BOA, CH., 5728, 3 Zilkade 1191 (3 December 1777).
 • BOA, AE. SABH.İ., 762, 1191 (1777).
 • BOA, TS.MA.d, 24220016, 29 Z 1191 (29 December 1777).
 • BOA., TS.MA.d, 3360, 10 Ca.1192 ( 6 June 1778).

BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi (The Ottoman Archives of the Prime Minister’s Office)

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart