Author: Bogusław R. Zagórski
Institution: Polish Institute of Word Art Studies
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 212-232
DOI Address: https://doi.org/10.15804/aoto201717
PDF: aoto/6/aoto617.pdf

Article

REFERENCES:

 • Bartnicka-Górska and Szczepińska-Tramer (2005) = Bartnicka-Górska, Hanna; Szczepińska-Tramer, Joanna: W poszukiwaniu światła, kształtu i barw: artyści polscy wystawiający na Salonach paryskich w latach 1884 – 1960, Warszawa 2005.
 • Bersier (1974) = Bersier, Jean-Eugène: La gravure. Les procédés, l’histoire, in: Techniques et histoire des arts, Paris 1974.
 • Biedrońska-Słotowa (1992) = Biedrońska-Słotowa, Beata: The Art of Islam in the History of Polish Art, in: The Orient in Polish Art. Catalogue of the exhibition, National Museum in Cracow, Cracow 1992.
 • Birken (1976) = Birken, Andreas: Die Provinzen des Osmanischen Reiches. “Beihefte zumTübinger Atlas des Vorderen Orients”, Reihe B (Geisteswissenschaften) nr. 13, Wiesbaden 1976.
 • Bozkurt (1994) = Bozkurt, Gülnihal: “An Overview of on the Ottoman Empire-Jewish Relations”, Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients, 71/2 (1994): 255‹–‹282.
 • De Vos and Ruan (1988) = De Vos, Jacques; Ruan, Marc-André; Tortil, Jean-Pierre: Jean Lambert Rucki et son temps 1888 – 1967 (His life and his works), [transl. Par Sheila Malovany-Chevallier], Paris 1988.
 • Dufet (1977) = Dufet, Michel, “Lambert-Rucki”, in: Trois sculpteurs des années 30. Gargallo, Csaky, Lambert-Rucki. Mairie de Paris au Musée Bourdelle, Paris 1977.
 • Epsztein (2005) =Epsztein, Tadeusz: Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w., Warszawa 2005.
 • Grzybkowska (2006) = Grzybkowska, Teresa: Orientalizm w malarstwie, in: Ruszkowska- Macur, Małgorzata (ed.), Cuda Orientu. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku w dniach od 27 czerwca do 27 sierpnia 2006 r., Gdańsk 2006.
 • Hall (2000) = Hall, Richard Cooper: The Balkan Wars 1912 – 1913: Prelude to the First World War. “Warfare and History”, London-New York 2000.
 • Irwin (2006) = Irwin, Robert: For Lust of Knowing. The Orientalists and Their Enemies, London 2006.
 • Jullian (1977) = Jullian, Philippe: The Orientalists. European Painters of Eastern Scenes, Oxford 1977.
 • Lucie-Smith (1972) = Lucie-Smith, Edward: Eroticism in Western Art, London 1972.
 • Mańkowski (1935) = Mańkowski, Tadeusz: Sztuka islamu w Polsce w XVII i XVII wieku, Kraków 1935.
 • Mańkowski (1959) = Mańkowski, Tadeusz: Orient w polskiej kulturze artystycznej, Wrocław 1959.
 • McCarthy (1995) = McCarthy, Justin: Death and Exile. The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims (1821 – 1922), Princeton 1955.
 • Milet (2008) = Milet, Éric: Orientalist Photographs 1870 – 1950, Paris 2008.
 • Mossakowski (1980) = Mossakowski, Stanisław: Sztuka jako świadectwo czasu. Studia z pogranicza historii sztuki i historii idei, Warszawa 1980.
 • Orient i orientalizm… (1986) = Orient i orientalizm w sztuce. Materiały [XXXII] Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzień 1983. Warszawa 1986.
 • Thornton (1985) = Thornton, Lynne: La femme dans la peinture orientaliste. “Les Orientalistes, 3”, Courbevoie 1985.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart