Author: Justyna Misiągiewicz
Institution: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 196-209
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.12
PDF: apsp/70/apsp7012.pdf

Celem opracowania jest analiza specyfiki konfliktu w Górskim Karabachu oraz jego implikacji dla bezpieczeństwa Azerbejdżanu. Określono tym samym genezę konfliktu, jego przedmiot oraz proces pokojowy. Azerbejdżan postrzegał konflikt karabaski jako zagrażający jego integralności terytorialnej i niepodległości oraz roli międzynarodowej. Porozumienie z listopada 2020 roku można traktować jako sukces polityki Azerbejdżanu, gdyż sankcjonuje prawnie przyłączenie większości terytorium Górskiego Karabachu.

CONFLICT IN NAGORNO-KARABAKH: IMPLICATIONS FOR THE SECURITY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

The aim of the study is to analyze the specifics of the conflict in Nagorno-Karabakh and its implications for the security of Azerbaijan. Thus, the genesis of the conflict, its subject and the peace process were determined. Azerbaijan saw the Karabakh conflict as a threat to its territorial integrity and independence, as well as its international role. The agreement of November 2020 can be treated as a success for Azerbaijan, as it legally sanctions the incorporation of most of the territory of Nagorno-Karabakh.

BIBLIOGRAFIA:

 • Aliyev, I. (2013). Opening Speech by at the Azerbaijan-USA Forum Future Vision 29 May. Pobrane z: http://president.az/mobile/articles/8311.
 • Åslund, A. (2017). The Three Regions of the Old Soviet Bloc. Journal of Democracy, 28(1), 89–101.
 • Charlick – Paley, T., Williams, P., Oliker, O. (2003). The Evolution of Central Asia and South Caucasus: Implications for Regional Security. W: O. Oliker, T. Szayna (red.). Faultlines of conflict in Central Asia and the south Caucasus: implications for the U.S. Army (s. 7–39). Santa Monica: Rand.
 • Cheterian, V. (1997). Dialectics of Ethnic Conflicts and Oil Projects in the Caucasus. Program for Strategic and International Security Studies, 1, 24.
 • CIA World Fact Book (2020). Pobrane z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/aj.html.
 • Dragadze, T. (1996). Azerbaijan and the Azerbaijanis, W: G. Smith, (red.). The Nationalities Question in the Post Soviet States (ss. 269–290). London: Longman.
 • Gartzke, E., Quan, L., Boehmer, C. (2001). Investing in the Peace: Economic Interdependence and International Conflict. International Organization, 55(2), 391–438.
 • Gasparyan, A. (2019). Understanding the Nagorno-Karabakh conflict: domestic politics and twenty-five years of fruitless negotiations 1994–2018. Caucasus Survey, 7(3), 235–250.
 • Górecki, W. (2020a). Górski Karabach: kapitulacja Armenii, sukces Rosji. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-11-10/gorski-karabach-kapitulacja-armenii-sukces-rosji.
 • Górecki, W. (2020b). Kaukaski węzeł gordyjski. Konflikt o Górski Karabach. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/raport-osw/2020-05-28/kaukaski-wezel-gordyjski.
 • Ipek, P. (2009). Azerbaijan’s Foreign Policy and Challenges for Energy Security. Middle East Journal, 63(2), 228 – 239.
 • Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Econometrica, 47(2), 263–292.
 • Krüger, H. (2010). The Nagorno-Karabakh Conflict: A Legal Analysis. London: Springer.
 • Legieć, A. (2019). Perspektywy rozwiązania konfliktu o Górski Karabach. Pobrane z: https://pism.pl/publikacje/Perspektywy_rozwiazania_konfliktu_o_Gorski_Karabach_.
 • Legieć, A. (2020). Rozejm w Górskim Karabachu. Pobrane z: https://www.pism.pl/publikacje/Rozejm_w_Gorskim_Karabachu.
 • Levy, J., Jack, S. (2003). Applications of Prospect Theory to Political Science. Synthese, 135(2), 215–241.
 • Łukaszewski, J.(2020). Jest porozumienie w Górskim Karabachu. Gwarantem pokoju ma być Rosja. Ormianie są wściekli. Pobrane z: https://wyborcza.pl/7,75399,26497098,erewan-i-baku-podpisaly-porozumienie-gwarantem-pokoju-w-gorskim.html?disableRedirects=true .
 • National Security Concept of the Republic of Azerbaijan (2007). Pobrane z: http://www.azembassy.org.au/uploads/docs/Azerbaijan.pdf.
 • Niculescu, G. V. (2017). The Geopolitics of Energy in the South Caucasus and the Prospects for Regional Energy Security Cooperation. W: J. Novogrockiene, E. Siaulyte (red.). Addressing Emerging Security Risks for Energy Networks in South Caucasus (ss. 51 – 59). Amsterdam: IOS Press.
 • Polachek, S., Seiglie, C., Xiang, J. (2012). Globalization and International Conflict: Can Foreign Direct Investment Increase Cooperation Among Nations?. W: R. M. Garfinkel, S. Skaperdas (red.). The Economics of Peace and Conflict (s.736–755). Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Republic of Azerbaycan (2010). Pobrane z: http://www.mod.gov.az/doktrina.htm.
 • Schweller, R. (1996). Neorealism’s Status Quo Bias: What Security Dilemma? Security Studies, 5(3), 90–121.
 • Snyder, J. (2000). From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict. New York: Norton.
 • The European Geopolitical Forum (2012). Pobrane z: http://gpf-europe.com/upload/iblock/99c/egf_nk_paper_october_10_2012_formatted.pdf .
 • Tokluoglu, C. (2005). Definitions of National Identity, Nationalism and Ethnicity in post-Soviet Azerbaijan in the 1990s. Ethnic and Racial Studies, 28(4), 727.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart