Author: Tatiana Majcherkiewicz
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 54-77
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.04
PDF: apsp/57/apsp5704.pdf

Artykuł ten w oparciu o opinie marszałków województw rekonstruuje rolę aktorów regionalnych i centralnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących tworzenia koalicji regionalnych w okresie od I do V kadencji. W warstwie teoretycznej analiza odwołuje się do perspektywy rządzenia wielopoziomowego, natomiast szczególnie istotna przy opisie wzorów tworzenia koalicji regionalnych od III do V kadencji jest koncepcja koalicji przystających (congruent coalitions). W związku z trwałością utrzymywania się w regionach koalicji PO-PSL zadane zostało pytanie o korzyści istnienia na tym poziomie podobnych koalicji jak w centrum. Dwie pierwsze kadencje znacząco odbiegały od trendów utrzymujących się od chwili wyborów w 2006 r. W tym czasie politycy regionalni często podejmowali kluczowe decyzje i dopiero rozpoczynało się tworzenie systemu wielopoziomowego.

FORMATION OF REGIONAL COALITIONS AND CREATION OF A MULTI-LEVEL SYSTEM IN POLAND IN THE OPINIONS OF VOIVODESHIP MARSHALS (HEADS OF REGIONAL GOVERNMENT) IN OFFICE IN 1998 – 2014

The article reconstructs the influence of regional and national politicians in deciding on the formation of regional coalitions in the period 1998 – 2014 by referring to opinions presented on this issue by voivodeship marshals. The theoretical framework is a multi-level government perspective. Since the election of 2006, a particularly important concept in explanation of regional coalitions is that of congruent coalitions. Due to the durability of the Civic Platform/Polish Peasant Party coalition formula, regional politicians were asked about the advantage of forming congruent coalitions. The first and second terms of regional government (period 1999 – 2006) differ radically from the trend developed in the aftermath of the 2006 election. At that time, the multi-level system was only beginning to develop, and it was regional politicians who were determining the formation of regional coalitions.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bäck, H., Debus, M., Müller, J., Bäck, H. (2013). Regional Government Formation in Varying Multilevel Contexts: A Comparison of Eight European Countries. Regional Studies, 47(3), s. 368-387.
 • Bäck, H., Debus, M., Bäck, H. (2009). Regional Government Formation in Varying Multi-Level Contexts. A comparison of Germany, Netherlands, Spain and Sweden. Santiago de Chile: IPSA World Congress of Political Science, 12-16.07.2009. Pobrane z: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/a8468df7-3878-469a-988a-362fce9a09bb.pdf.
 • Däubler, T., Debus, M. (2009). Government Formation and Policy Formulation in the German States. Regional & Federal Studies, 19(1), s. 73-95.
 • Debus, M. (2008). Party Competition and Government Formation in Multi-Level Settings: Evidence from Germany. Government and Opposition, 43(4), s. 505-538.
 • Deschouwer, K. (2001). Multilevel Systems and Political Careers: The Pleasures of Getting Lost. Grenoble: ECPR Joint Sessions of Workshops, 6-11.04.2001.
 • Deschouwer, K. (2009). Coalition Formation and Congruence in a Multi-layered Setting: Belgium 1995 – 2008. Regional & Federal Studies, 19(1), s. 13-35.
 • Downs, W.M. (1998). Coalition Government, Subnational Style. Multiparty Politics in Europe’s Regional Parliaments. Columbus: Ohio State University Press.
 • Grabowska, M. (2004). Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Grają na dwa fronty. (2004). Gazeta Wyborcza Łódź.
 • Kowalska, M. (2004). Polityczne Prawo i Sprawiedliwość. Gazeta Wyborcza Wrocław, 6.12.2004.
 • Kwaśniewski, M. (2002). Koalicja wpływów. Gazeta krakowska, 21.11.2002.
 • Linhart, E. (2016). Coalition Building on the Federal and on the Länder Level in Germany. Poznań: IPSA World Congress of Political Science, 23-28.07.2016. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/305709804_Coalition_building_on_the_federal_and_on_the_Lander_level_in_Germany.
 • Łódź: Samoobrona rozwodzi się z SLD. (2003). RMF FM, 07.02.2003. Pobrane z: www.rmf.fm.
 • Majcherkiewicz, T. (2016). Wzory tworzenia wojewódzkich koalicji samorządowych a skład polityczny zarządów województw w latach 1998-2014. Studia polityczne, 42(2), s. 113-144.
 • Majcherkiewicz, T. (2017, w przygotowaniu do druku) Koalicje regionalne w perspektywie rządzenia wielopoziomowego. Studia polityczne.
 • Nikolski, L. (2011). Partie polityczne w wyborach do sejmików województw 1998-2006. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pappi, F.U., Becker, A., Herzog, A. (2005). Regierungsbildung in Mehrebenensystemen: Zur Erklärung der Koalitionsbildung in den deutschen Bundesländern. Politische Vierteljahresschrift, 46(3), s. 432 – 458.
 • Raciborski, J. (2006) Konstruowanie rządów i elit rządowych. W: J. Raciborski (red.), Elity rządowe III RP 1997 – 2004. Portret socjologiczny, (s. 27-50). Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Ştefuriuc, I. (2013). Government Formation in Multi-Level Settings: Party Strategy and Institutional Constraints. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Warwcik, P. (1996). Coalition Government Membership in West European Parliamentary Democracies. British Journal of Political Science, 26(4), s. 471-499.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart