Author: Natalia Olszanecka
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 170-181
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.10
PDF: apsp/57/apsp5710.pdf

W ramach demokratycznego systemu politycznego siły zbrojne znajdują się pod kontrolą władz cywilnych. Głównym zadaniem armii jest obrona państwa i społeczeństwa. Coraz częściej siły zbrojne próbują jednak definiować swój charakter i wpływać na politykę państwa za pomocą oficjalnych i nieoficjalnych instytucji. Armia staje się wtedy grupą interesu. Celem artykułu jest określenie sposobu funkcjonowania armii jako grupy interesu na bazie istniejących teorii dotyczących sprawowania cywilnej kontroli nad armią.

ARMY AS A GROUP OF INTERESTS, THE PROBLEM OF CIVIL AND MILITARY RELATIONS

Within democratic political system, armed forces and police force are under civilian control. The task of army is to secure the state and nation. Increasingly, the armed forces try to define their character and influence the state’s policy through official and unofficial institutions. The army becomes an interest group. The purpose of this article is to determine how the army functions as an interest group based on existing theories concerning the civilian control over the military.

BIBLIOGRAFIA:

 • Almond, G., Powell, G.B., Strrm, K., Dalton, R. (2001). Comparative Politics. A Theoretical Framework. New York: HarperCollins College Publishers.
 • Antoszewski, A., Herbut, R. (1993). Systemy polityczne demokracji zachodnioeuropejskich. Wstęp do analizy porównawczej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Blondel, J. (1995). Comparative Government. An introduction. Londyn: Routledge.
 • Clamen, M. (2005). Lobbing i jego sekrety. Warszawa: PWN.
 • Cohen, E. (2006). Principles, Imperatives, and Paradoxes of Counterinsurgency. Military Review, March–April, s. 49-53.
 • Desch, M.C. (2001), Civilian Control of the Military: The Changing Security Environment. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
 • Doorn, J. (1969). The Military Profession and Military Regimes. Den Haag: Mouton.
 • Feaver, P.D. (1996). The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz and the Question of Civilian Control. Armed Forces & Society, 23(2), s. 149-178.
 • Finer, S. (1962). The Man on Horseback. The Role of the Military in Politics. Londyn: Transaction Publishers.
 • Grant, W. (1989). Pressure Groups, Politics and Democracy in Britain. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
 • Herbut, R. (1998). Interes polityczny jako kategoria politologiczna. W: A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, tom 1. (s. 53-72). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Heywood, A. (2008). Politologia. Warszawa: PWN.
 • Huntington, S.P. (1957). The Soldier and the State; the Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge: Harvard University Press. Janowitz, M. (1960). The Professional Soldier: A Social and Political Portrait. Glencoe: Free Press.
 • Jasiecki, K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska, U. (2006). Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Nordlinger, E.A. (1977). Soldiers in Politics: Military Coups and Governments. BMW: Prentice-Hall.
 • O’Halpin, E. (1992). Policy Making. W: J. Coakley, M. Gallagher (red.), Politics in the Republic of Ireland. Galway: Routledge.
 • Owens, M.T. (2011), US Civil-Military Relations After 9/11: Renegotiating the Civil-Military Bargain. Nowy Jork: Continnum.
 • Perlmutter, A. (1977). The Military and Politics in Modern Times: On Professionals, Praetorians, and Revolutionary Soldiers. New Haven: Transaction Publishers.
 • Perlmutter, A. (2006). Purple Patch: Military Corporatism. Pobrane z: http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2006\11\25\story_25-11-2006_pg3_6.
 • Rubisz, L. (2003). Przez wartości do korzyści – Aksjologiczny wymiar grup interesów w Polsce. W: Z. Machelski, L. Rubisz (red.), Grupy interesu. Teoria i działanie (s. 129 – 141). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Truman, D. (1951). The Governmental Proces. New York: Institute of Governmental Studies.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart