Author: Rafał Łętocha
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 7-19
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.01
PDF: apsp/58/apsp5801.pdf

W Europie obserwujemy zjawisko renesansu nacjonalizmu. Zauważalny jest wyraźnie wzrost znaczenia partii odwołujących się do kategorii narodu i interesu narodowego. Niektórzy mówią wręcz o trzeciej fali nacjonalizmu po okresie nacjonalizmu demokratycznego z lat 1789–1870 i niedemokratycznego z okresu od 1886 do 1945 r., wówczas nastąpić miałby czas nacjonalizmu europejskiego. Rzeczywiście partie i ugrupowania nacjonalistyczne w poszczególnych krajach europejskich odnalazły wiele łączących je problemów, pewne uniwersalne treści wspólne im wszystkim, których chcą bronić, bądź je propagować. W związku z tym mamy do czynienia z próbami tworzenia sieci transnarodowych, walczących o wspólne cele, przeciwstawiających się zjawiskom migracji, islamizacji czy federacyjnemu modelowi integracji europejskiej.

TOWARDS A EUROPEAN NATIONALISM? UNIFICATION TRENDS IN CONTEMPORARY EUROPEAN NATIONALIST MOVEMENTS

Today in Europe we can observe the renaissance of nationalism. In the countries of both Western Europe and Central and Eastern Europe we can clearly see the growing importance of the party referring to the category of the nation and national interest. Some say about the third wave of nationalism. The first wave of nationalism is democratic (1789–1870), the second wave is undemocratic (1886–1945), the third wave of nationalism is the European or Pan-European nationalism. This is probably the shape of nationalist ideas of tomorrow. Nationalist parties in various European countries have found a lot of problems connecting them. Therefore they created transnational group opposing the phenomenon of migration, islamization and European integration of the federal type.

BIBLIOGRAFIA:

 • Castells, M. (2009). Siła tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cichocki, P. (2011). Dlaczego europejska jedność jest konieczna, ale niemożliwa? Spełniające się lęki Habermasa. W: K. Kaźmierska, K. Waniek (red.), Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego .
 • Drabik, J. (2012). Oswald Mosley’s Concept of a United Europe. A Contribution to the Study of Pan-European Nationalism. Dvacáté Století, 2.
 • Europejski kongres nacjonalistów w Saksonii. Pobrane z: http://www.nacjonalista.pl/2015/10/16/europejski-kongres-nacjonalistow-w-saksonii/.
 • Europejski kongres nacjonalistów „Vision Europa”. Pobrane z: http://www.nacjonalista.pl/2014/03/28/europejski-kongres-nacjonalistow-vision-europa/.
 • Fligstein, N., Polyakowa, A., Sandholtz, W. (2012). European Integration, Nationalism, and European Identity. Journal of Common Market Studies, 50.
 • Galtung, J. (1993). The Emerging European Super-Nationalism. W: U. Hedetoft (ed.) Nation or Integration? Perspectives in Europe in the 90s. Aalborg: Aalborg University Press.
 • Greven, T., Grumke, T. (2006). Enleitung: Die globalisierte Anti-Globalisierungsbewegung. W: T. Greven, T. Grumke (ed.), Globalisierter Rechtsextremismus? Die extremistische Rechte in der Ära der Globalisierung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Grumke, T. (2006). Die transnationale Infrastruktur der extremistischen Rechten. W: T. Greven, T. Grumke (ed.), Globalisierter Rechtsextremismus? Die extremistische Rechte in der Ära der Globalisierung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Habermas, J. (2003). Toward a Cosmopolitan Europe. Journal of Democracy, 14(4).
 • Hooghe, L., Marks, G. (1999). Making of a Polity. The Struggle over European Integration. W: H. Kitschelt, P. Lange, G. Marks, J.D. Stephens (ed.), Continuity and Change in Contemporary Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lasecki, R. (2015). Dalej, niż nacjonalizm. Istota koncepcji tożsamościowej. Templum Novum, 14.
 • Schori Liang, Ch. (2007). Europe for the Europeans: The Foreign and Security Policy of the Populist Radical Right. Aldershot; Burlington, Vt.: Ashgate.
 • Limbach, J., Es gibt keine europäische Identität. Pobrane z: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/europas-zukunft/jutta-limbach-ueber-europas-zukunft-es-gibtkeine-europaeische-identitaet-11868798.html.
 • Mazurkiewicz, P. (2001). Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji. Warszawa: Instytut Politologii. Studium Generale Europa: Fundacja ATK [Akademii Teologii Katolickiej dla Wspierania Rozwoju Chrześcijańskich Nauk Społecznych i Społecznej Gospodarki Rynkowej w Polsce].
 • Musimy walczyć razem przeciw wspólnym wrogom – Frank Franz, nowy przewodniczący NPD, w wywiadzie dla Nacjonalista.pl. Pobrane z: http://www.nacjonalista.pl/2014/11/14/musimy-walczyc-razem-przeciw-wspolnym-wrogom-frank-franz-nowy-przewodniczacy-npd-w-wywiadzie-dla-nacjonalista-pl/.
 • Sygkelos, Y. (2015). Nationalism versus European Integration. Case of ATAKA. East European Quarterly, 43(2–3).
 • Tomasiewicz, J. (2004). Idea Europy w ujęciu Jeana Thiriarta. W: M.W. Wanatowicz (red.), Unia Europejska i miejsce Polski w integrującej się Europie. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów.
 • Tworzenie narodowej międzynarodówki nie jest niczym śmiesznym. (2015/2016) Rozmowa z Georgiem Mayerem, wywiad Magdalena Ziętek-Wielomska. Pro Fide Rege et Lege, 75–76.
 • Where we stand. Pobrane z: https://apfeurope.com/where-we-stand/.
 • Wielomski, A. (2015/2016). Trzy fale europejskiego nacjonalizmu. Pro Fide Rege et Lege, 75–76.
 • Wiener Erklärung der europäischen patriotischen und nationalen Parteien und Bewegungen. Pobrane z: http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20051114_OTS0051/wiener-erklaerung-der-europaeischen-patriotischen-und-nationalen-parteien-und-bewegungen.
 • Wilders, G. (2011), The Failure of Multiculturalism and How to Turn the Tide. Pobrane z:  http://www.americanthinker.com/blog/2011/03/geert_wilders_in_rome_defendin.html.
 • Wodak, R., Boukala, S. (2015). European Identities and the Revival of Nationalism in the European Union. A Discourse Historical Approach. Journal of Language and Politics, 14(1).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart