Author: Robert Radek
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 139-157
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.09
PDF: apsp/58/apsp5809.pdf

Local governence jako mechanizm współrządzenia w samorządzie terytorialnym może stać się skutecznym narzędziem wspierającym efektywność i jakość procesów decyzyjnych. Za jego jedną z form może być uznany budżet obywatelski (partycypacyjny), który od kilku lat jest wdrażany w Polsce. Celem artykułu jest przeanalizowanie budżetu obywatelskiego na przykładzie miasta Katowice pod kątem wpływu, jaki ma on na podnoszenie efektywności zarządzania gminą. Czy dzięki jego zastosowaniu rozwija się świadomość i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne. W artykule przedstawiono oprócz danych ogólnodostępnych wyniki badań własnych autora, przeprowadzanych w jednej z dzielnic miasta.

LOCAL GOVERNANCE ON THE EXAMPLE OF THE CIVIL BUDGET OF KATOWICE

Local governance as a mechanism of comanagement in local government can be called as an effective tool to support quality of decisionmaking processes. One of its possible forms is participatory budget, which has been being implemented in Poland for several years. The aim of the article is to analyze the participatory budget on the example of the city of Katowice. The author is determined to verify the impact of this kind of budget on the municipality’s management efficiency. Whether thanks to its application, citizens’ awareness and involvement in local matters develops. The article presents, in addition to public data, the results of author’s own research carried out in one of the city’s districts.

BIBLIOGRAFIA:

 • 255 wniosków do wyboru w budżecie obywatelskim dla Katowic. Polska Agencja Prasowa. Pobrane z: https://slask.onet.pl/255-wnioskow-do-wyboru-w-budzecie-obywatelskim-dla-katowic/n5149vd.
 • Barański, M. (2017). Partycypacyjny model samorządu terytorialnego. W: P. Grzywna, J. Lustig, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa (red.), Między ideą, pasją a działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr hab. Marianowi Mitrędze. Katowice: Wydaw­nictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Gruszczak, A. (2000). Problemy rządzenia w krajach Europy Środkowowschodniej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Herbut, R. (2014). Próba uporządkowania dyskusji wokół „nowego” kontekstu two­rzenia polityki publicznej. W: K. Kobielska, A. Lisowska (red.), Dobre rządzenie w gminach małych. Empiryczny wymiar nowego paradygmatu rozwoju. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.
 • http://bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Wyniki-g%C5%82osowania-na-projekty-do-Bud%C5%BCetu-Obywatelskiego-Katowice-2018.aspx.
 • http://budzetyobywatelskie.pl/.
 • http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/katowice/a/budzet-obywatelski-w-katowicach-jest-245-mln-zl-do-wydania-i-255-projektow,12422174/#.
 • Kębłowski, W. (2013). Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi. Warszawa: Instytut Obywatelski.
 • Kębłowski, W. (2014). Budżet partycypacyjny. Ewaluacja. Warszawa: Instytut Obywa­telski.
 • J. (2016). Budżet obywatelski Katowice. 340 projektów: narciarska trasa biegowa, tężnia solankowa. Dziennik Zachodni.
 • J. (2017). Budżet Obywatelski w Katowicach: Jest 24,5 mln zł do wydania i 255 projektów. Dziennik Zachodni.
 • Pyka, R. (2014). Metropolizacja a lokalne governance. Globalne wyzwania państwa narodowego na przykładzie V Republiki Francuskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Rhodes, R. (1994). The Hollowing out of the State: The Changing Nature of the Public Service in Britain. The Political Quarterly, 65(2).
 • Rodes, R. (2003). What Is New About Governance and Why Does It Matter? W: J. Hay­ward, A. Menon (red.), Governing Europe. Oxford: University Press.
 • Skrzypiec, R., Długosz, D. (2007). Budżet gminy bez tajemnic. Warszawa: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.
 • Żółciak, T. (2017). Budżety obywatelskie nie zrujnują samorządów. Gazeta Prawna 22.11. Pobrane z: http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1086738,o­bowiazkowe-budzety-obywatelskie.html.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart