Author: Andrzej Polus
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Author: Wojciech Tycholiz
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 177-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.11
PDF: apsp/58/apsp5811.pdf

Celem artykułu jest zaprezentowanie zarysu relacji pomiędzy rządem Tanzanii a działającymi tam korporacjami wydobywczymi, w szczególności w sektorze gazu naturalnego. Ramy teoretyczne artykułu osadzone są w krytycznej międzynarodowej ekonomii politycznej i sprowadzają się do współkonstrukcji uwarunkowań gospodarczych i politycznych w procesach negocjacyjnych, przy jednoczesnej akceptacji tezy, iż Tanzania jest obszarem peryferyjnym w międzynarodowym podziale pracy, a koncerny wydobywcze nie mają na celu zmiany jej pozycji. Po zaprezentowaniu charakterystyki tanzańskich złóż gazu omówione zostały wybrane elementy tanzańskiego reżimu politycznego, które zdaniem autorów plamają kluczowe znaczenie dla zrozumienia wagi górnictwa gazowego dla administracji prezydenta Magufuliego. Następnie omówione zostały czynniki warunkujące procesy negocjacyjne pomiędzy rządem tanzańskim a koncernami wydobywczymi.

POLITICAL ECONOMY OF RELATIONS BETWEEN INTERNATIONAL EXTRACTIVE CORPORATIONS AND AFRICAN STATE: THE CASE STUDY OF TANZANIA

The article’s primary aim is to present relations between Tanzanian government and foreign corporations active in extractive industries. The main theoretical framework used during the research process was constituted by the core assumptions of critical international political economy (CIPE). According to the CIPE, the political and economic spheres are mutually constructive, and Tanzania occupies peripheral position in international division of labour and multinational corporations do desire to bring any changes to this very situation. The article starts with brief presentation of Tanzania’s potential in terms of the natural gas production and subsequently the core elements of Tanzanian political regime which influence the relations between the government and multinational corporations were presented. Then, the core factors that shape the negation processes and negotiation positions of both sides were listed.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart