Author: Beata Stachowiak
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 96-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.59.07
PDF: apsp/59/apsp5907.pdf

Digital government became synonymous with modern, innovative state structures in which information and communications technologies play a key role – both in the realm of public and commercial services. However, the process of digitization is not free of disturbances. Oftentimes, the source of the latter is the so-called human factor. That is why, what is vital is the social research diagnosing how e-services are received, with the research assessing the level of knowledge on the dangers connected therewith or else, describing the expectations towards the services provided online. Neglecting such research usually leads up to the misallocation of public resources. This paper presents the results of the research conducted among the inhabitants of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, with the research testing their attitudes towards public e-services.

CYFROWE PAŃSTWO – REALNE SZANSE DLA POLSKI CZY MRZONKI?

Cyfrowe państwo stało się synonimem nowoczesnych, innowacyjnych struktur państwowych, w których technologie informacyjno-komunikacyjne odgrywają kluczową rolę zarówno w obszarze usług publicznych, jak i komercyjnych. Jednak proces cyfryzacji nie przebiega bez zakłóceń, często ich źródłem jest tzw. czynnik ludzki. Dlatego tak ważne są badania społeczne diagnozujące odbiór e-usług przez społeczeństwo, oceniające poziom wiedzy na temat zagrożeń czy też opisujące oczekiwania wobec usług świadczonych online. Zaniechanie takich badań zazwyczaj prowadzi do niewłaściwego wykorzystywania środków publicznych. W artykule zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie ich stosunku do publicznych e-usług.

BIBLIOGRAFIA:

  • Bangemann, M.(1997).The Information Society – The EU Framework.Business Strategy Review, 8(4), 13–16. DOI: 10.1111/1467-8616.00043.
  • Batorski, D.(2015).Technologie i media w domach i w życiu Polaków.In: J.Czapiński, & T.Panek (eds.), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Raport (pp.373–395).Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
  • Boniecki, D.et al.(2016).Digital Poland: Capturing the Opportunity to Join Leading Global Economies.Warszawa: McKinsey & Company, Forbes Polska.
  • Główny Urząd Statystyczny (2012).Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych.Warszawa.
  • Główny Urząd Statystyczny (2018).Bank Danych Lokalnych. Wynagrodzenia i świadczenia społeczne.Retrieved from: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.
  • Komitet Badań Naukowych (2000).Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyj­nego w Polsce.Retrieved from: http://kbn.icm.edu.pl/cele/cele.html.
  • Ministerstwo Łączności (2001). Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001–2006.Warszawa.
  • Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (2004).Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 roku.Retrieved from: http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/d41f5254503ef71e393b72dabaa78900.pdf.
  • Ministry of Finance (2018).Retrieved from: https://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/statystyka.
  • Naczelna Izba Kontroli (2016).Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego.Retrieved from: https://www.nik.gov.pl/plik/id,10420,vp,12749.pdf.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart