Author: Katarzyna Zawadzka
Institution: Szczecin University
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 121-138
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.59.09
PDF: apsp/59/apsp5909.pdf

The article concerns public opinion regarding the postulates of sexual minorities. The basis for this discussion are public opinion polls conducted by the Public Opinion Research Centre. This allowed to present social tendencies regarding activities and postulates of the LGBT movement in Poland. The research polls span the period of time between 1998 and 2013. They concerned the following issues: opinions on homosexuality, social acceptance of homosexuality, attitude to same-sex marriage and civil partnerships, and gays’ and lesbians’ right to public demonstration. This discussion is founded on a theoretical overview regarding non-normativity.

OPINIA PUBLICZNA WOBEC POSTULATÓW ŚRODOWISKA LGBT W POLSCE

Artykuł podejmuje problem podejścia opinii publicznej do postulatów środowiska mniejszości seksualnych. Istotną część rozważań stanowią badania opinii publicznej opublikowane w komunikatach Centrum Badania Opinii Społecznej. Wskazano na tendencje, które zachodziły w społeczeństwie w odniesieniu do działalności i postulatów ruchu w Polsce. Badania opinii społecznej obejmują cezurę czasową od roku 1998 do roku 2013. Dotyczą następującej problematyki: opinii o homoseksualizmie, społecznej akceptacji homoseksualizmu, postaw wobec małżeństw homoseksualnych i związków partnerskich par homoseksualnych oraz prawa do publicznych demonstracji gejów i lesbijek. Przedstawiono także założenia teoretyczne obejmujące zagadnienia związane z nieheteronormatywnością.

BIBLIOGRAFIA:

 • Abramowicz, M., & Bratkiewicz, A.(2005).Jestem gejem. Jestem lesbijką. Komu mogę o tym powiedzieć? Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.
 • Baliszewski, T.(2015).Polska dopiero na 33. miejscu w rankingu respektowania praw społeczności LGBT.Retrieved from: http://natemat.pl/142189,polska-nisko-w-rankingu-rownosciowym-najlepiej-spolecznosci-lgbt-zyje-sie-w-wielkiej-brytanii.
 • Brannon, L.(2002).Psychologia rodzaju.Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • CBOS (1994).Społeczna akceptacja homoseksualizmu. Komunikat z badań, BS/143/128/94.Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS (2001).Postawy wobec małżeństw homoseksualistów. Komunikat z badań, BS/49/2001.Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS (2005).Akceptacja praw dla gejów i lesbijek i społeczny dystans wobec nich.Komunikat z badań, BS/127/2005.Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS (2005).Prawo do publicznych demonstracji gejów i lesbijek. Komunikat z badań, BS/193/2005.Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS (2008).Prawa gejów i lesbijek. Komunikat z badań, BS/88/2008.Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS (2010).Postawy wobec gejów i lesbijek. Komunikat z badań, BS/95/2010.War­szawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS (2011).Opinie o legalizacji związków partnerskich. Komunikat z badań, BS/76/2011.Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS (2012).Zmiany w zakresie wiary i religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II. Komunikat z badań, BS/49/2012.Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS (2013).Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich. Komunikat z badań, BS/24/2013.Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Clark, D.(1995).Lesbijki i geje. Jak ich kochać.Warszawa: Wydawnictwo DaCapo.
 • Dalton, R.J., & Klingemann, H.D.(2010).Zachowania polityczne.Vol.I.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Goddard, A., & Patterson, L.M.(2003).Language and Gender.Padstow, Cornwall: TJ International Ltd.
 • Inglehart, R., & Norris, P.(2009).Wzbierająca fala.Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Jabłońska, Z., & Knut, P.(eds.) (2012).Prawa osób LGBT w Polsce. Raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia CM/Rec (2010)5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.
 • Krasicki, A.(2006).Homoseksualiści w Polsce.Studium środowiska (fragmenty).In: T.Basiuk, D.Ferens, & T.Sikora (eds.), Parametry pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii (pp.51–60).Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Krzemiński, I.(ed.) (2006).Wolność, równość, odmienność. Nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku.Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kuśmierski, S.(1987).Świadomość społeczna, opinia publiczna, propaganda.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lacroix, X.(2007).Miłość nie wystarczy. Homoseksualizm a prawo do zawierania małżeństw i do adopcji dzieci.Kraków: Wydawnictwo eSPe.
 • Leszkowicz, P., & Kitliński, T.(2005).Miłość i demokracja. Rozważania o kwestii homo­seksualnej w Polsce.Kraków: Wydawnictwo Aureus.
 • Lis, B.(2008).Czy homoseksualizm jest potrzebny socjologii? Socjologia odmienności (queer) w badaniach dekonstruujących męskość.In: E.Banaszak, & P.Czajkowski (eds.), Moralne obrazy. Społeczne i socjologiczne (de)konstrukcje seksualności (p.106).Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Noelle-Neumann, E.(2004).Spirala milczenia. Opinia publiczna – nasza skóra społeczna.Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Nowak, S.(2013).Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów.Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Pielas, J.(2014).Między homopresją a katonazizmem, czyli internetowe dyskusje o homo­seksualizmie.Warszawa: Wydawnictwo SEDNO.
 • Płeć i mniejszości seksualne – słownik (2010, 2015, 2018).Retrieved from: http://ponton.org.pl/pl/strona/plec-i-mniejszosci-seksualne.
 • Preece, J.J.(2007).Prawa mniejszości.Warszawa: Wydawnictwo Sic.
 • Price, E.(2011).LGBT Sexualities in Social Care Research.London: School for Social Care Research, London School of Economics and Political Science.
 • Salm, M.(2009).“Równe prawa i spokojne życie” – osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe w Polsce.In: K.Remin (ed.), Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej (pp.9–10).Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.
 • Stefaniak, A., & Bilewicz, M.(2014).Polska: wyzwania.Mowa nienawiści jako studium przypadku.In: M.Mazur-Rafał, M.Szarota (eds.), Polska w ruchu. Eksperci i młodzi liderzy o wielokulturowości, transformacji i aktywizmie (pp.75–88).Warszawa: Fundacja Humanity in Action Polska.
 • Sypniewski, Z., & Warkocki, B.(eds.) (2004).Homofobia po polsku.Warszawa: Wydawnictwo Sic.
 • Walzer, M.(1999).O tolerancji.Warszawa: PIW.
 • Wieruszewski, R.(2009).Zasady Yogyakarty – geneza i znaczenie.In: K.Remin (ed.), Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej (pp.17–20).Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.
 • Wojnicka, K.(2011).Genderowe ruchy społeczne we współczesnej Polsce.In: K.Slany, J.Struzik, & K.Wojnicka (eds.), Gender w społeczeństwie polskim (pp.174–193).Kraków: Wydawnictwo Nomos.
 • Wojtasik, W.(2012).Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wprowadzenie do Zasad Yogyakarty (2009).In: K.Remin (ed.), Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orien­tacji seksualnej oraz tożsamości płciowej (pp.23–24).Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart