Author: Tomasz Matras
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 51-62
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.03
PDF: apsp/55/apsp5503.pdf

W polskim dyskursie naukowym pojęcie polityki sportowej jest bardzo rzadko stosowane. Brak jednej obligatoryjnej definicji jest przede wszystkim konsekwencją nie do końca określonego charakteru zaangażowania się państwa w obszar sportu. Z kolei w Wielkiej Brytanii, państwach skandynawskich, Kanadzie i Niemczech bardzo mocno eksponuje się jej odrębny charakter, nie neguje się jej pojęcia, umiejscowienia ani przydatności społecznej. Określa się ją tam jako jeden z elementów polityki społecznej. Prowadzone są nawet dyskusje dotyczące włączenia polityki sportowej do zdefiniowanych kategorii polityk publicznych. W związku z tym głównym celem artykułu jest wprowadzenia do polskiego dyskursu naukowego pojęcia polityki sportowej, przedstawienia jej cech oraz problemów definicyjnych.

SPORT POLICY: CONCEPT INTERPRETATION AND DEFINITION PROBLEMS

Since the beginning of its existence, sport has played an important role in society. With the potential of social impact, sport was bound to produce a close relationship with the sphere of politics. An aim of this paper is to introduce the concept of sports policy to the Polish scientific discourse. This concept is used very rarely in Polish political and scientific discourse. On the other hand, in the UK, Scandinavian countries, Canada and Germany a distinct nature of sport policy is exposed to a large extent. In the mentioned countries no one negates its concepts, localization and social usefulness. It is described there as one of the elements of social policy. There are even scientific discussions on the inclusion of sport policy in defined categories of public policies.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bergsgard, N.A., Houlihan, B., Mangset, P., Nødland, S.I., Rommetvedt, H. (2007). Sport Policy: A Comparative Analysis of Stability and Change. London: The Butterworth--Heinemann imprint of Elsevier.
 • Bulgrin, M. (2014). Sport und Politik: Sport als Spielball von Politik, Medien und Wirtschaft. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH.
 • Groll, M. (2005). Transnationale Sportpolitik – Analyse und Steuerungsansatz sportpolitischer Interaktionen. Aachen: Shaker Verlag.
 • Hartmann-Tews, I. (2006). Social stratification in sport and sport policy in the European Union. European Journal for Sport and Society, 3, 109 – 124.
 • Hoberg, D. (2013). Globalisierung im Sport – Eine Untersuchung von Globalisierungseinfl üssen auf den Sport unter besonderer Beachtung der damit verbundenen Kommerzialisierung des Fußballs. Berlin: Springer-Verlag GmbH.
 • Houlihan, B. (1997). Sport, Policy and Politics: A Comparative Analysis. London: Routledge.
 • Lindsey, I., Houlihan, B. (2003). Sport Policy in Britain. London: Routledge.
 • Muszyński, J. (2007). Podstawy nauki o polityce, państwie i prawie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Rütten, A. (1996). Sportpolitik – sozialwissenschaftliche Analysen. Stuttgart: Naglschmid.
 • Yiannakis, A., Melnick, M.J. (1994). Contemporary Issues in Sociology of Sport. Leeds: Human Kinetics.
 • Zieliński, E. (2006). Nauka o państwie i polityce. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart