Author: Radosław Marzęcki
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 130-147
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.07
PDF: apsp/55/apsp5507.pdf

W niniejszym artykule autor przedstawia problem kryzysu legitymizacyjnego współczesnej demokracji. Dane empiryczne wskazują, że obywatele wielu skonsolidowanych demokracji stają się dzisiaj coraz bardziej nieufni (cyniczni) wobec wartości, jaką jest demokratyczny system polityczny. Okazuje się, że problem ten dotyczy dzisiaj młodszych pokoleń obywateli. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie o to, jak młodzi ludzie (studenci) postrzegają i oceniają system polityczny w Polsce, także stara się przedstawić szerszy społeczny kontekst legitymizacji demokracji. Dlatego też analizuje związek pomiędzy preferowanym modelem władzy a poglądami na skali przekonań autorytarnych/demokratycznych.

AUTHORITARIAN VIEWS AND ATTITUDES TOWARDS DEMOCRACY: THE CASE OF POLISH STUDENTS

In his article, the author presents the problem of legitimacy crisis of contemporary democracy. Empirical data show, that citizens of different consolidated democracies are becoming more and more cynical towards a value of democratic political system. It turns out that this problem is related to younger generations of citizens. The author wants to answer the question: how do young people (students) perceive and evaluate the political system in Poland? He probes into the wider social context of democratic legitimacy. Therefore, he analyzes the relationship between students’ preferences in scope of forms of government and their views measured on the scale of authoritarian/democratic attitudes.

BIBLIOGRAFIA:

 • Battison, R. (2011). The ‘Democratic Recession’ Has Turned into A Modern Zeitgeist of Democratic Reform. Pobrane z: https://www.opendemocracy.net/robert-battison/democratic-recession-has-turned-into-modern-zeitgeist-of-democratic-reform.
 • Bobbio, N. (1998). Liberalizm i demokracja. Kraków–Warszawa: Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Diamond, L. (2008). The Democratic Rollback: The Resurgence of the Predatory State Foreign Affairs, 87, 36 – 48.
 • Diamond, L. (2015). Facing Up to the Democratic Recession. Journal of Democracy, 26(1), 141 – 155.
 • Diamond, L., Linz, J.J., Lipset S.M. (red.). (1995). Politics in Developing Countries: Comparing Experiences with Democracy. London: Lynne Rienner.
 • Foa, R.S., Mounk, Y. (2016). The Democratic Disconnect. Journal of Democracy, 27(3), 5 – 17.
 • Forbrig, J. (red.). (2005). Revisiting Youth Political Participation: Challenges for Research and Democratic Practice in Europe. Strasbourg: Council of Europe.
 • Fukuyama, F (2015), Why Is Democracy Performing So Poorly?. Journal of Democracy, 26(1), 11 – 20.
 • Guzik, A., Marzęcki, R., Stach, Ł. (2015). Pokolenie ’89. Aksjologia i aktywność młodych Polaków. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Habermas, J. (1983). Teoria i praktyka. Wybór pism. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Habermas, J. (2002) Teoria działania komunikacyjnego, t. 2: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Koralewicz, J. (2008). Autorytaryzm, lęk, konformizm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar / Collegium Civitas Press.
 • Kurlantzick, J. (2011). The Great Democracy Meltdown. New Republic, 242(8), 12 – 15.
 • Levitsky, S., Way. L. (2015). The Myth of Democratic Recession. Journal of Democracy, 26(1), 45 – 58.
 • Linz, J.J. (1978). The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Linz, J.J., Stepan A. (red.). (1978). The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Linz, J.J., Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Marzęcki, R. (2015). Depolityzacja jako element stylu życia młodzieży. Przegląd Politologiczny, 1, 57 – 72.
 • Marzęcki, R., Stach, Ł. (2016). Youth of Today and the Democracy of Tomorrow. Polish Students’ Attitudes Toward Democracy. Education and Society, 34(1), 39 – 59.
 • Neuman, W.R. (1986). The Paradox of Mass Politics: Knowledge and Opinion in the American Electorate. Cambridge: Harvard University Press.
 • Opinie o demokracji, komunikat CBOS numer 100/2016. Pobrane z: www.cbos.pl.
 • Plattner, M.F. (2015). Is Democracy in Decline?. Journal of Democracy, 26(1), 5 – 10.
 • Puddington, A. (2010). The Freedom House Survey for 2009: The Erosion Accelerates. Journal of Democracy, 21(2), 136 – 150.
 • Schmitter, P.C. (2005). Demokracja – zagrożenia i problem. W: P. Śpiewak (red.), Przyszłość demokracji. Warszawa: Aletheia.
 • Schmitter, P.C. (2015). Crisis and Transition, but not Decline. Journal of Democracy, 26(1), 32 – 44.
 • Sekuła, P. (2009). Kultura polityczna a konsolidacja demokracji. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart