Author: Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 7–31
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.01
PDF: apsp/53/apsp5301.pdf

W 2003 r. Amerykanie wkroczyli do Iraku pod szyldem wojny z terroryzmem. Obok posiadania broni masowego rażenia Saddamowi Husajnowi zarzucano współpracę z Al-Kaidą . Plan administracji George’a W. Busha wydawał się prosty. Obalić reż im Husajna, zabezpieczyć irackie złoża ropy naft owej i rozpocząć proces przemian demokratycznych. Zasadzone w Iraku ziarno demokracji miało zostać rozsiane na całym Bliskim Wschodzie. Amerykanie popełnili w Iraku wiele błędów, które miały liczne reperkusje, nie tylko dla USA, ale całego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Misja stabilizacyjna w Iraku nie tylko nie zmniejszyła terroryzmu, ale stworzyła dogodny grunt dla rozwoju ekstremizmu, doprowadzając do destabilizacji całego regionu. Dzisiaj bardziej problematyczną kwestią od poziomu demokracji w Iraku jest coraz większa aktywność terrorystyczna „państwa” islamskiego, już nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również w Europie.

THE IMPACT OF US POLICY ON THE REFORMATION OF THE ISLAMIC “STATE”. THE LEGACY OF GEORGE W. BUSH

In 2003, Americans entered Iraq under the banner of war on terror. In addition to having weapons of mass destruction, Saddam Hussein was accused of cooperating with Al-Qaeda. The plan of the administration of President George W. Bush seemed simple: to overthrow the regime of Saddam Hussein, to protect Iraqi oil fields and begin the process of democratic transition. The planted seeds of democracy in Iraq would be scattered throughout the Middle East. The Americans committed many mistakes in Iraq, which had many repercussions not only for the US, but for the entire system of international security. The stabilization mission in Iraq did not diminish terrorism, but only created a convenient ground for the development of extremism, leading to the destabilization of the entire region. Today, a more problematic issue than the level of democracy in Iraq is the growing terrorist activity of the Islamic “State”, not only in the Middle East, but also in Europe.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart