Author: Jadwiga Mazur
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Author: Tadeusz Michalczyk
Institution: Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 95–115
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.05
PDF: apsp/53/apsp5305.pdf

Celem niniejszej analizy jest wskazanie roli, jaką w systemie zapobiegania zagrożeniom na terenach transgranicznych odgrywa Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kolejno zostaną omówione Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jego miejsce wśród grup dyspozycyjnych i strategii bezpieczeństwa państwa oraz rola w procesie zapobiegania zagrożeniom w regionach transgranicznych.

THE ROLE OF THE MOUNTAIN RESCUE SYSTEM DISPOSITIONAL GROUPS IN THE PREVENTION OF RISKS IN CROSS-BORDER REGIONS

The purpose of this analysis is to identify the role that Mountain Volunteer Ambulance Service plays in the system of risk prevention in the areas of cross-border. The discussion concerns mainly the Mountain Volunteer Ambulance Service, its place among groups of disposable and security policy of the state and a role in the prevention of risks in cross-border regions.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bankowicz, M. (red.). (1999). Słownik polityki. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Euroregiony w Polsce. (2016). Pobrane z: www.karpacki.pl/euroregion-karpacki/euro-regiony-w-/.
 • Jarmoszko, S. (2006). Dyspozycyjność wojskowych – Status quo czy zmiana. W: J. Maciejewski (red.), Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Jedyna taka jednostka policji. (2016). Pobrane z: www.krknews.pl/jedyna-grupa-poszukiwawcza-policji-dziala-w-malopolsce/.
 • Komórki organizacyjne Ministerstwa współpracujące z organizacjami pozarządowymi. (2016). Pobrane z: https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/organizacje-pozarzadow/komorki-organizacyjne.
 • Maciejewski, J. (2010). Wstęp. W: J. Maciejewski, M. Bodziany, K. Dojwa (red.), Grupy dyspozycyjne w obliczu wielkiej zmiany. Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Maciejewski, J. (2014). Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Mazur, J. (2014). Trudny respondent w badaniach sondażowych grup dyspozycyjnych na przykładzie badań rzeczników prasowych policji. W: J. Maciejewski, M. Stoch-mal (red.), Metodologiczne problemy w badaniach grup dyspozycyjnych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Mazur, J. (2016). Bezpieczeństwo elastyczne jako refleksja naukowa poszukująca odpowiedzi na współczesne zagrożenia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 17, z. 5.
 • Morawski, Z. (1999). Funkcjonowanie policji w strukturze społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Moroń, D. (2012). Organizacje pozarządowe – fundament społeczeństwa obywatelskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Mrozowicz, K. (2013). Czynnik ludzki w górskim pogotowiu ratunkowym. Analiza osobowościowych uwarunkowań zachowań organizacyjnych ratowników górskich.Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.
 • Nadzór nad Ratownictwem Górskim i Wodnym. (2016). Pobrane z: https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/nadzor-nad-ratownictwe.
 • Olechnicki, K., Załęcki, P. (1997). Słownik socjologiczny. Toruń: Grafitti BC.
 • Organizacje posiadające status OPP, (2016). Pobrane z: www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,majacych,status,OPP,1020.html.
 • Ratownicy górscy Polski, Czech i Słowacji chcą ściślej współpracować. (2016). Pobrane z www.gazetakrakowska.pl/artykul/933920,ratownicy-gorscy-polski-czech-islowacji-chca-scislej-wspolpracowac,id,t.html.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 295, poz. 1751).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie dopuszczalnego obciążenia narciarskiej trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz szczegółowych warunków oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich (Dz.U. z 2012 roku, poz. 102).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczenia (Dz.U. Nr 295, poz. 1752).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób (Dz.U. Nr 299, poz. 1777).
 • Sanetra-Półgrabi, S. (2015). Funkcjonowanie euroregionów na pograniczu południowym Polski. Studium porównawcze euroregionów „Śląsk Cieszyński”, „Beskidy”, „Tatry”. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Schmidt, J. (2012). Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka. Warszawa: SEDNO Wydawnictwo Akademickie.
 • Skrabacz, A. (2004). Ratownictwo w III RP: ogólna charakterystyka. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 • Skrabacz, A. (2006). Ochrona ludności w Polsce w XXI wieku: wyzwania, uwarunkowania, perspektywy. Tarnów: Wyd. Merkuriusz.Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa. (2014).
 • Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590 z późn. zm., Art. 2.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1211).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart