Author: Marek Jeziński
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 139–153
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.07
PDF: apsp/53/apsp5307.pdf

Celem artykułu jest interpretacja radiowej audycji autorskiej w antropologicznych kategoriach rytuału. Zakładam, że audycja radiowa, zwłaszcza prowadzona przez charyzmatycznego i obdarzonego autorytetem dziennikarza, jest swoistym rytuałem medialnym. Jego struktura i przebieg noszą znamiona działania rytualnego, determinowanego przez specyfikę medium, w jakim do rytuału dochodzi. Działanie rytualne przebiega w kontekście mediów masowych i charakteryzuje się wielokodowością i wielością parametrów, co wynika z faktu, że w procesie komunikacji tworzone są kontekstowe znaczenia na linii radiowi dziennikarze–słuchacze. Kategoria rytuału medialnego zostanie w tekście zilustrowana przykładami z audycji autorskich prowadzonych w Programie Trzecim Polskiego Radia przez Piotra Kaczkowskiego i Marka Niedźwieckiego w latach 80. XX wieku.

AUTHOR’S RADIO BROADCAST AS A FORM OF RITUAL

The objective of the paper is the interpretation of an author’s radio broadcast in the anthropological context of ritual. I imply that radio broadcast, especially led by a charismatic journalist enjoying the authority status, can be presented as a special kind of media ritual. Its structure and course bear the features of ritual activity, determined by the specific character of the medium in which such a ritual is held. The ritual activity runs in the context of the mass media and is characterized by multi-code features and multitude of parameters, which stem from the fact that in the process of communication the contextual meanings are generated between the journalists and the radio listeners. The category of media ritual will be illustrated in the text by the examples of the selected author’s broadcasts led by Piotr Kaczkowski and Marek Niedźwiecki held in the Programme Three of the Polish Radio in the Eighties of the 20th century.

BIBLIOGRAFIA:

 • Angrosino, M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Barker, C. (2005). Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Beck, A. (2007). Is Radio Blind or Invisible? A Call for a Wider Debate on Listening-in. Pobrane z: http://wfae.proscenia.net/library/articles/beck_blindness.pdf
 • Bell, C. (1997). Ritual Perspectives and Dimensions. Oxford–New York: Oxford University Press.
 • Bowie, F. (2008). Antropologia religii. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Crisell, A. (1994). Understanding Radio. London–New York: Routledge.
 • Fiske, J. (2010). Zrozumieć kulturę popularną. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Koziniets, R. (2012). Netnografia. Badania etnograficzne on-line. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rapley, T. (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rappaport, R.A. (2007). Rytuał i religia w rozwoju ludzkości. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Stachyra, G. (2010). Fonosfera – komunikowanie rzeczywistości w radiu. W: M. Graszewicz, J. Jastrzębski (red.), Teorie mediów i komunikowania, vol. 3 (s. 321 – 331) Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
 • Taylor, L., Willis, A. (2006). Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Turner, V. (2005). Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Turner, V. (2010). Proces rytualny. Struktura i antystruktura. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart