Author: Marcin Zaborski
Institution: Uniwersytet SWPS w Warszawie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 185–206
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.10
PDF: apsp/53/apsp5310.pdf

Kampania wyborcza toczy się zwykle na wielu polach. Do najważniejszych należą oczywiście media, które stanowią jeden z głównych kanałów komunikacji kandydatów z wyborcami. Wśród wykorzystywanych do tego narzędzi znajdują się materiały emitowane w ramach obligatoryjnych radiowych audycji wyborczych. Autor sprawdza, jakie materiały zaprezentowały dwa główne komitety startujące w kampanii parlamentarnej w 2015 roku – Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. Analizuje ich przekaz, rekonstruuje ich główne przesłania oraz wykorzystane środki retoryczne.

PO–PIS IN THE ETHER 2015. ELECTORAL PROGRAMS OF THE FAVORITES OF THE PARLIAMENTARY ELECTIONS

An election campaign is usually run on many fields. The most important of these are naturally the media, which are one of the main communication channels with voters. Various tools are used, including materials presented during allocated party political broadcasts on the radio. The author reviews what materials were presented by the two main committees taking part in the 2015 parliamentary campaign – the Law and Justice [PiS] and the Civic Platform [PO] parties. The analysis covers the overall message, the reconstruction of the main communicated points as well as employed rhetorical devices.

BIBLIOGRAFIA:

  • Cwalina, W., Falkowski A. (2005). Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Ewa Kopacz zabrała głos w sprawie sprzedaży broni na Ukrainę. (2014).Pobrane z: http://wiadomości.onet.pl/kraj/ewa-kopacz-zabrala-glos-w-sprawie-sprzedazy-roni-na-ukraine/xvgqg.
  • Lakoff , G. (2011). Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuje politykę. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
  • Płudowski, T. (2008). Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji. Dz.U. 2011, Nr 154, poz. 915.
  • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U. 2011, Nr 154, poz. 917.
  • Schulz, W. (2006). Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Spot wyborczy „Andrzej Duda – Przyszłość ma na imię Polska”. (2015). Pobrane z: http://andrzejduda.pl/materialy/youtube.
  • Trent, J.S., Friedenberg, R.V., Denton Jr., R.E. (2016). Political Campaign Communication. Principles and Practices. Lanham–Boulder–New York–London: Rowman & Littlefield.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011, Nr 21, poz. 112.
  • Zaborski, M. (2012). PO-PIS-y w eterze. Bezpłatne audycje wyborcze faworytów kampanii parlamentarnej 2011. W: A. Turska-Kawa, W. Wojtasik (red.), Wybory parlamentarne 2011 (s. 237–253). Katowice: Uniwersytet Śląski.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart