Author: Tomasz Stępniewski
Institution: The John Paul II Catholic University of Lublin
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 163–172
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.52.09
PDF: apsp/52/apsp5209.pdf

The aim of the paper is an attempt at evaluating the Eastern Partnership from the point of view of the socio-cultural dimension in a broad sense. Do cultural and civilisational factors influence relations between the EU and Eastern European and South Caucasus countries? Is the EU capable of further enlargement? The Eastern Partnership is experiencing significant turmoil (Russia-Ukraine war, unstable South Caucasus) which begs the question of the future of the policy. Moreover, the paper tackles the issue of the EU’s internal factors and their influence upon relations with Eastern countries.

WYMIAR SPOŁECZNO-KULTUROWY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO UNII EUROPEJSKIEJ: UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY

Celem niniejszego artykułu jest próba spojrzenia na projekt Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej z punktu widzenia wymiaru społeczno-kulturowego. Czy Unia Europejska jest w stanie nadal się rozszerzać? Czy uwarunkowania kulturowo-cywilizacyjne mają wpływ na kształt stosunków Unii Europejskiej z państwami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego? Partnerstwo Wschodnie poddawane jest silnym wstrząsom (wojna Rosji z Ukrainą, niestabilny Kaukaz Południowy), które rodzą pytania o przyszłość tej polityki. W artykule zostanie również podjęta próba odniesienia się do uwarunkowań wewnętrznych UE i ich wpływu na jej stosunki z państwami wschodnimi.

BIBLIOGRAFIA:

 • Czarnocki, A. (1991). Europa jako region współistnienia Wschód–Zachód w latach 1972–1989. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Dostál, V. (2015). Searching for a New Narrative. New Eastern Europe, 5. September-October.
 • Gołembski, F. (2005). Tożsamość europejska (aspekty teoretyczne). In: F. Gołembski (ed.), Tożsamość europejska (p. 13–68). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Graniszewski, L. (2007). Wartości religijne a tożsamość Unii Europejskiej. In: K.A. Wojtaszczyk (ed.), Dylematy modernizacji Unii Europejskiej (p. 46–60). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Gstöhl, S., Lannon, E. (2015). Introduction: Building Bridges Between the EU’s Immediate and Broader Neighbourhood. In: S. Gstöhl, E. Lannon (eds.), The European Union’s Broader Neighbourhood: Challenges and Opportunities for Cooperation beyond the European Neighbourhood Policy (p. 1–2). London: Routledge.
 • Huntington, S.P. (2011). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Trans. H. Jankowska. Warszawa: Muza.
 • Kapuśniak, T. (2008). Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie. Warszawa–Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Karski, K. (2002). Kościoły a jedność Europy.In: E. Hałas (ed.), Europa. Zbliżenia, Kontrowersje, Perspektywy (p. 29–44). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Kłoczowski, J. (2002). Polska – Europa. Od Gniezna 1000 roku do Polski w Unii Europejskiej. Gdańsk: Novus Orbis. Konopacki, S. (2007). Europa na zakręcie. Przegląd Polityczny, 82, 34–41.
 • Korosteleva, E., Natorski, M., Simão, L. (eds.). (2013). Special Issue: The European Neighbourhood Policy in the Eastern Region: The Practices Perspective. East European Politics, 29 (3).
 • Lobkowicz, N. (1998). Europa jako rzeczywistość kulturowa. Założenia i problemy. In: A. Dylus (ed.), Europa. Fundamenty jedności (p. 27–42). Warszawa: Wyd. Fundacja ATK.
 • Marcu, S. (2009). The Geopolitics of the Eastern Border of the European Union: The Case of Romania-Moldova-Ukraine.Geopolitics,14 (3), 409–432.
 • Michałowska, G. (1997). Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych. In: D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku (p. 131–144). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Nowak, A. (2013). Rosja: mocarstwo schodzące. In: Między Unią a Rosją. O polskiej racji stanu, polityce zagranicznej i miejscu Polski w Unii Europejskiej z ekspertami rozmawia Artur Dmochowski. Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśli.
 • Olejarz, T. (2007). Religie na Ukrainie. In: M. Pietraś, T. Kapuśniak (eds.), Ukraina w stosunkach międzynarodowych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Pawluczuk, W. (1994). Rzymska i bizantyjska tradycja na ziemiach polskich i jej wpływ na codzienność i historię. Nomos, 7/8, 101-107.
 • Stępniewski, T. (2011). Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie. Lublin–Warszawa: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Stępniewski, T. (ed.). (2013). Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, Lublin–Warszawa: Wydawnictwo KUL, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Stępniewski, T., Gil, A., Szabaciuk A., Visvizi, A. (eds.). (2014). Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 12(2). (Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu).
 • Zielonka, J. (2007). Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart