Author: Joanna Marszałek-Kawa
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Author: Patryk Wawrzyński
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 223–235
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.52.13
PDF: apsp/52/apsp5213.pdf

The research report presents results of the comparative study on relationships between remembrance narratives and transitional identity policy. It is based on the qualitative-toquantitative narrative analysis of six cases: Chile, Estonia, Georgia, Poland, South Africa, and Spain. It discusses internal correlations within the structure of transitional remembrance policy with reference to three levels of analysis: the general level, the areas of impact (objectives of the policy) level, and the fields of impact (aims of the policy) level. As a result, it offers two models – the General Model of Correlations, and the Model of Internal Correlations. These two drawings show main features of remembrance story-telling during democratisations, and they develop present understandings on the way in which historical arguments may influence transitional identity reconstruction.

STRUKTURA TRANZYCYJNEJ POLITYKI HISTORYCZNEJ. RAPORT Z BADAŃ KORELACJI WEWNĘTRZNYCH

Raport prezentuje wyniki badań porównawczych nad związkami między narracjami pamięci a tranzycyjną polityką tożsamości. Badania zrealizowane zostały poprzez zastosowanie jakościowo- ilościowej analizy narratywnej sześciu przypadków: Chile, Estonii, Gruzji, Hiszpanii, Polski i Południowej Afryki. Artykuł omawia wewnętrzne korelacje w ramach struktury tranzycyjnej polityki historycznej w odniesieniu do trzech poziomów analizy: ogólnego, przestrzeni oddziaływania (celów polityki) i pól oddziaływania (zadań polityki). W efekcie przedstawia dwa modele – ogólny model korelacji i model korelacji wewnętrznych. Nakreślają one najważniejsze cechy opowiadania o przeszłości w toku demokratyzacji i rozwijają obecne rozumienie sposobu, w jaki argumenty historyczne mogą oddziaływać na tranzycyjną rekonstrukcję tożsamości narodowej.

BIBLIOGRAFIA:

 • Blind, P.K. (2013). Policy-Driven Democratization. Geometrical Perspectives on Transparency Accountability, and Corruption. New York: Palgrave Macmillan.
 • Bogaards, M. (2016). Microscope or Telescope? The Study of Democratisation Across World Regions. Political Studies Review. DOI: 10.1177/1478929916645360.
 • Capoccia, G., & Ziblatt, D. (2010). The Historical Turn in Democratization Studies: A New Research Agenda for Europe and Beyond. Comparative Political Studies, 43(8 – 9), 931 – 968.
 • Geddes, B. (1999). What Do We Know About Democratization After Twenty Years? Annual Review of Political Science, 2, 115 – 144. DOI: 10.1146/annurev.polisci.2.1.115.
 • Geddes, B. (2009). What Causes Democratization? In: C. Boix & S.C. Stokes (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Politics(p. 317 – 339). Oxford: Oxford University Press.
 • Godlewski, T. (2014). The Rulers and the Ruled – Civic Competence in Politics as a Criterion of Democracy. Polish Political Science Yearbook, 43, 363 – 376.
 • Kadivar, M.A., & Caren, N. (2016). Disruptive Democratization: Contentious Events and Liberalizing Outcomes Globally, 1990 – 2004. Social Forces, 94(3), 975 – 996.
 • Kącka, K. (2015). Polityka historyczna: kreatorzy, narzędzia, mechanizmy działania – przykład Polski. In: K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, & A. Ratke-Majewska (eds.), Narracje pamięci: między polityką a historią(p. 59 – 80). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Khalili, L. (2007). Heroes and Martyrs of Palestine. The Politics of National Commemoration. Oxford–New York: Oxford University Press.
 • Marszałek-Kawa, J., Piechowiak-Lamparska, J., Ratke-Majewska, A., & Wawrzyński, P. (2016a). Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji poautorytarnej. Tom 1: Studia przypadku. Warszawa: Difin.
 • Marszałek-Kawa, J., Ratke-Majewska, A., & Wawrzyński, P. (2016b). Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji poautorytarnej. Tom 2: Analiza porównawcza. Warszawa: Difin.
 • Marszałek-Kawa, J., & Wawrzyński, P. (2016). Remembrance Narratives and Political Transitions: a Comparative Study. Polish Political Science Yearbook, 45, 11 – 21.
 • Papaioannou, E., & Siourounis, G. (2008). Democratisation and Growth. The Economic Journal, 118(532), 1520 – 1551.
 • Wawrzyński, P. (2015). Emocje i zaangażowanie a skuteczność narracji polityki historycznej. Wyniki badań eksperymentalnych. Pamięć i Sprawiedliwość, 14 (26), 159 – 182.
 • Wawrzyński, P., Muszyński, M.A., Czarnek, G., & Schattkowsky, R. (2015). Individual Differences and Attitudes Towards the Government’s Remembrance Policy. Polish Political Science Yearbook, 44, 125 – 139.
 • Westen, D. (2008). The Political Brain. The role of emotion in deciding the fate of the Nation. New York: Public Affairs.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart