Author: Michał Banaś
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Author: Mateusz Zieliński
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 64–82
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.04
PDF: apsp/51/apsp5104.pdf

Jednym z podstawowych procesów w systemach parlamentarano-gabinetowych jest formowanie koalicji gabinetowej. Jego badania leżą w centrum zainteresowania politologii, a ich dalszy rozwój – tworzenie nowych teorii, zastosowanie nowych narzędzi badawczych – bezpośrednio wpływa na dynamikę rozwoju całej dziedziny nauki. W niniejszym artykule zaprezentowano metodologiczno-teoretyczne zagadnienia związane z użyciem nowej perspektywy badawczej w analizie wskazanego obszaru rzeczywistości politycznej. Autorzy wykazali zgodność założeń perspektywy sieciowej z istniejącą tradycją badań nad koalicjami gabinetowymi, podkreślając równocześnie jej konstytutywne cechy, świadczące o oryginalności proponowanego podejścia. Przedstawiono zarówno szanse, jak i trudności związane z wykorzystaniem perspektywy sieciowej, co w konsekwencji pozwoliło odpowiedzieć na pytanie dotyczące zasadności jej zastosowania w badaniach nad procesem formowania koalicji gabinetowej.

NETWORK PERSPECTIVE IN THE STUDIES ON THE PROCESS OF FORMATION OF COALITION CABINET

One of the basic processes in the parliamentary system is the formation of a coalition cabinet. This issue lies in the centre of political science and further development of studies devoted to this problem – the creation of new theories, application of new research tools – directly affects the dynamics of the entire field of science. The article presents methodological and theoretical issues related to the use of a new research perspective in the analysis of the process of formation of coalition cabinets. Authors demonstrated compliance of assumption of network perspective with existing research tradition on coalition cabinets. They stressed constitutive characteristics of network perspective and demonstrated originality of this approach. Authors presented both opportunities and difficulties associated with the use of a network perspective, which in turn helped to answer the question concerning the validity of its application in the study of the process of formation of coalition cabinet.

BIBLIOGRAFIA:

 • Antoszewski, A. (1999) Reżim polityczny W: A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Studia z Teorii Polityki (T. 1, s. 89 – 104). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Antoszewski, A. (2008). Tworzenie i utrzymanie koalicji gabinetowych W: A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza (wyd. III zmienione, s. 344 – 369) Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Banaś, M., Zieliński, M. (2015). Formowanie koalicji gabinetowych w perspektywie sieciowej. Studium przypadku sojuszu PO–PSL z 2007 roku Wrocław: Atla 2.
 • Batorski, D. (2008). Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji W: A. Haber, M. Szałaj (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji (s. 167 – 191). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Bernstein, J. (2005). Party Network Research, Factions, and the Next Agenda Pobrane z: https://www.uakronedu/bliss/docs/state-of-the-parties-documents/Bernstein.pdf.
 • Berry, F.S., Brower, R.S., Choi, S.O., Goa, W.X., Jang, H., Kwon, M., Word, J. (2004). Three Traditions of Network Research: What the Public Management Research Agenda Can Learn from Other Research Communities Public Administration Review, 64(5), 539 – 552. DOI: http://doiorg/101111/j1540-6210200400402x.
 • Beyme, K. von (1985). Political Parties in Western Democracies Aldershot: Ashgate Publishing.
 • Boissevain, J. (1979). Network Analysis: A Reappraisal Current Anthropology, 20(2), 392 – 394.
 • Borgatti, S.P., Mehra, A., Brass, D.J., Labianca, G. (2009) Network Analysis in the Social Sciences Science, 323(5916), 892 – 895. DOI: http://doiorg/101126/science1165821.
 • Carrizales, T. (2004). Research Resources: E-Government: Recent Publications Public Performance & Management Review, 28(1), 130 – 139.
 • Dominguez, C.B.K. (2005) Groups and the Party Coalitions: A Network Analysis of Overlapping Donor Lists. Pobrane z: http://homesandiegoedu/~caseydominguez/groupspartycoalitions.pdf.
 • Grossmann, M., Dominguez, C.B.K. (2009). Party Coalitions and Interest Group Networks American Politics Research, 37(5), 767 – 800 DOI: http://doiorg/101177/1532673X08329464.
 • Guterbock, T. (1980). Machine Politics in Transition: Party and Community in Chicago Chicago: University of Chicago Press.
 • Havlik, V., Kopeček, L. (2009). Kształt i stabilność czeskich rządów: wpływ systemu partyjnego i wyborczego Wrocławskie Studia Politologiczne, (10), 59 – 77.
 • Herbut, R. (2004). Partia polityczna W. A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii (s. 298 – 302) Wrocław: Atla 2.
 • Huckfeldt, R. (2014). Networks, Contexts, and the Combinatorial Dynamics of Democratic Politics Political Psychology, 35, 43 – 68 DOI: http://doiorg/101111/pops12161.
 • Jednaka, W. (2004) Gabinety koalicyjne w III RP Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Knoke, D. (2003) Political Networks. The Structural Perspective New York: Cambridge University Press.
 • Koger, G., Masket, S., Noel, H. (2009). Partisan Webs: Information Exchange and Party Networks British Journal of Political Science, 39(3), 633 – 653 DOI: http://doi.org/101017/S0007123409000659.
 • Lazer, D. (2011). Networks in Political Science: Back to the Future PS: Political Science & Politics, 44(1), 61 – 68. DOI: http://doiorg/101017/S1049096510001873.
 • Lupia, A., Strøm, K. (2012). Bargining, Transaction Costs, and Coalition Governance W: K. Strøm, W.C. Müller, T Bergman (red.), Cabinets and Coalition Bargaining: The Democratic Life Cycle in Western Europe. (s. 51 – 83) Oxford: Oxford University Press.
 • McClurg, S.D., Lazer, D. (2014). Political networks Social Networks, 36, 1 – 4. DOI: http://doi.org/101016/jsocnet201309001.
 • Parigi, P., Sartori, L. (2014). The political party as a network of cleavages: Disclosing the inner structure of Italian political parties in the seventies Social Networks, 36, 54 – 65 DOI: http://doi.org/101016/jsocnet201207005.
 • Pisarek, W. (1983). Analiza zawartości prasy Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych.
 • Reichley, J.A. (2000). The Life of the Parties: A History of American Political Parties (Subsequent edition) Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Rhodes, R.A.W., Marsh, D. (1996). The Concept of Policy Networks in British Political Science: Its Development and Utility Talking Politics, 8(3), 210 – 222.
 • Rice, S.A. (1927). The Identification of Blocs in Small Political Bodies The American Political Science Review, 21(3), 619 – 627 DOI: http://doiorg/102307/1945514.
 • Schwartz, M.A. (1990). The Party Network: The Robust Organization of Illinois Republicans Madison: University of Wisconsin Press.
 • Scott, J. (2011). Social network analysis: developments, advances, and prospects Social Network Analysis and Mining, 1(1), 21 – 26 DOI: http://doiorg/101007/s13278-010-0012-6.
 • Sobolewska-Myślik, K., Kosowska-Gąstoł, B., Borowiec, P. (2010). Struktury organizacyjne polskich partii politycznych Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Trysińska, M. (2004). Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami? Analiza języka polityków na przykładzie rozmów prowadzonych w telewizji polskiej oraz internecie Warszawa: Dom wydawniczy Elipsa..
 • Turner, J.H. (2004). Struktura teorii socjologicznej Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wellman, B. (1983). Network Analysis: Some Basic Principles Sociological Theory, 1, 155 – 200.

   

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart