Author: Michał Kuź
Institution: Uczelnia Łazarskiego
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 99–112
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.06
PDF: apsp/51/apsp5106.pdf

Poniższy artykuł stanowi refleksję nad zastosowaniem teoretycznej kategorii symboli politycznych w ujęciu Erica Voegelina do badań politologicznych oraz praktycznych problemów współczesnego prawa i polityki. Oryginalny wkład badawczy tego tekstu stanowi przy tym prześledzenie rozwoju koncepcji symboli politycznych u Voegelina i skupienie się na wczesnych, rzadko opisywanych tekstach tegoż autora. Konkluzją jest obserwacja, iż voegelinowska kategoria symboli politycznych to narzędzie znacznie powiększające nasze możliwości poznawcze i otwierające nowe pola dialogu społecznego. Kategoria ta przezwycięża bowiem nieprzystający już w pełni do współczesnej polityki podział na religie i ideologie, a równocześnie unika problemów charakterystycznych dla myśli politycznej Carla Schmitta i pozwala na bardziej szczegółową analizę niż upraszczające huntingtonowskie pojęcie cywilizacji.

VOEGELIN’S NOTION OF POLITICAL SYMBOLS. THEORY AND APPLICATION

This article examines the theoretical category of political symbols as proposed and developed by Eric Voegelin. The main focus is the usefulness of political symbols for politics, political analysis, and law. The original element of this study is a description of the genesis of the concept with a special focus on Voegelin’s early works, which are rarely mentioned in other similar analyses. The study concludes that political symbols are a theoretical tool that opens new avenues of research and can facilitate public dialogue in modern societies. Voegelin’s political symbols overcome the division into religion and ideologies. Moreover, the theory avoids some of the pitfalls that are characteristic of Carl Schmitt’s philosophy and enables a more nuanced analysis than the one based on the Huntingtonian category of civilizations.

BIBLIOGRAFIA:

 • Avramenko, R., Trepanier, L. (red.) (2013), Dostoevsky’s Political Thought Plymouth: Lexington Books.
 • Bartyzel, J. (2011). Filozofia polityki: prolegomena Studia Philosophica Wratislaviensia vol. VI, fasc 1, s. 199 – 216.
 • Bloom, Allan (1969) Introduction W: Kojève, A. (1969) Introduction to the Reading of Hegel Lectures on the Phenomonology of Spirit (s vii–xiii) Tłum JH Nichols Sr Ithaca: Cornell University Press.
 • Dorosz, K. (2010). Bóg i terror historii Warszawa: Semper.
 • Emberley, P., Cooper, B. (red.) (2004). Faith and Philosophy, The Correspondence Between Leo Strauss and Eric Voegelin, Columbia, Londyn: University of Missouri Press .
 • Germino, D. (1979). Machiavelli to Marx: Modern Western Political Thought Chicago: University of Chicago Press.
 • Heilke, T.W. (1990). Voegelin on the Idea of Race Baton Rouge: Louisiana State University Press.
 • Huntington, S. (2001/1996). Starcie cywilizacji. Tłum. H. Jankowska Warszawa: Muza.
 • Legutko, R. (1985). Eric Voegelin: polityka i transcendencja Znak, 370 – 371(9 – 10), 128 – 146.
 • Kaźmierczuk, A. (2015, 24 listopada). Certyfikaty dla prawomyślnych imamów Rzeczpospolita. Pobrane z: www.rp.pl.
 • Miętek, A., Czarnecki, M.J. (red.) (2010). Problem ładu politycznego. Eseje o myśli Erica Voegelina Warszawa: Teologia Polityczna.
 • Rosen, S. (2010) .Porządek i historia Tłum M Dębińska W: Miętek, A., Czarnecki, M.J. (red.) (2010). Problem ładu politycznego. Eseje o myśli Erica Voegelina (s. 169 – 191) Warszawa: Teologia Polityczna.
 • Sandoz, E. (1991/1998). Political Sermons of the American Founding Era, 2 vols. Indianapolis: Liberty Fund .
 • Sandoz, E. (1971/2000). The Voegelinian Revolution. A Biographical Introduction. Baton Rouge: Louisiana State University.
 • Sandoz, E. (2013). What is a Mystic Philosopher and Why it Matters: A Note on Voegelin’s Political Theory W: E Sandoz, Give Me Liberty (s. 57 – 70). South Bend: St Augustine Press.
 • Schmitt, C. (1922/2000). Teologia polityczna i inne pisma. Tłum. M.A. Cichocki Kraków, Warszawa: SIW ZNAK, Fundacja Stefana Batorego.
 • Śpiewak, P. (2011). Wstęp W: E. Voegelin Od oświecenia do rewolucji (s. i-xvi) Tłum. Ł. Pawłowski Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Trepanier, L., McGuire, S.F. (red.) (2011) Eric Voegelin and the Continental Tradition: Explorations in Modern Political Thought Columbia: University of Missouri Press Wielomski, A. (1999) Historia w ujęciu Erica Voegelina Kwartalnik historii nauki i techniki, 44(1), 33 – 64.
 • Voegelin, E. (1956/1981 – 1990). Order and history: Vol. I: Israel and Revelation, Vol. II:
 • The World of the Polis, Vol. III: Plato and Aristotle, Vol. IV: The Ecumenic Age, Vol. V: In search of order. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
 • Voegelin, E. (1957/1992) Nowa Nauka Polityki. Tłum. .P Śpiewak. Warszawa: Aletheia.
 • Voegelin, E. (1994). Lud Boży. Tłum. M. Umińska Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej i Wyd.
 • Voegelin, E. (1933/1997). Race and the State Tłum. R. Hein Baton Rouge: Louisiana State University Press.
 • Voegelin, E. (1996). Autobiographical Reflections E. Sandoz (red.) Baton Rouge: Louisiana State University Press.
 • Voegelin, E. (1936/1999). The Authoritarian State. Tłum. R. Hein Baton Rouge: Louisiana State University Press.
 • Voeglin, E. (1938/2000). The Political Religions Tłum VA Schildhauer W: E. Voegelin, Modernity Without Restrain (s. 27 – 81). Baton Rouge: Louisiana State University Press.
 • Voegelin, E. (1966/2002). Anamnesis Tłum. M.J. Hanak Baton Rouge: Louisiana State University Press.
 • Voegelin, E. (1957/2009). Platon. Tłum. A. Legutko-Dybowska. Warszawa: Teologia Polityczna.
 • Voegelin E. (1957/2011). Arystoteles Tłum. M.J. Czarnecki Warszawa: Teologia Polityczna.
 • Voegelin, E. (1975/2011b). Od oświecenia do rewolucji. Tłum Ł. Pawłowski Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego .
 • Voegelin, E. (1957/2014). Świat polis. Tłum. M.J. Czarnecki Warszawa: Teologia Polityczna.
 • Voegelin, E. (1956/2015). Izrael i objawienie. Tłum. M.J. Czarnecki Warszawa: Teologia Polityczna.
 • Voegelin, E. (1997 – 99) History of Political Ideas. Vol. I: Hellenism, Rome and Early Christianity, Vol. II: The Middle Ages to Aquinas, Vol. III: The Later Middle Ages, Vol. IV: Renaissance and Reformation, Vol. V: Religion and the Rise of Modernity, Vol. VI: Revolution and the New Science, Vol. VII: The New Order and Last Orientation, Vol. VIII: Crisis and the Apocalypse of Man. [Same as volumes 19 – 26 of Collected Works]. Columbia: University of Missouri Press.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart