Author: Łukasz Dominiak
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 42–64
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.03
PDF: apsp/49/apsp4903.pdf

Przedmiotem badań podejmowanym w tekście jest jedna z głównych podstaw teoretycznych libertarianizmu: zasada autowłasności. Problemem badawczym artykułu jest pytanie: Czy zasada autowłasności jest aksjomatem? Metodą badawczą zastosowaną w artykule jest metoda disputatio. Na podstawie przeprowadzonych badań w tekście proponowana jest teza afirmatywna: zasada autowłasności ma status logiczny aksjomatu. Artykuł prezentuje wypracowaną siatkę pojęciową rozróżniającą samoposiadanie, auto własność i uzasadnienie autowłasności oraz rozwija linię argumentacyjną wskazującą, że choć prima facie to samoposiadanie, a nie autowłasność jest aksjomatem, to ponieważ samoposiadanie z konieczności implikuje autowłasność, to także autowłasność musi mieć status logiczny aksjomatu.

THE PROBLEM OF AXIOMATIC STATUS OF THE SELF-OWNERSHIP PRINCIPLE IN THE LIBERTARIAN POLITICAL PHILOSOPHY

The subject-matter of the present paper is one of the fundamental theoretical bases of the libertarian political philosophy: the principle of self-ownership. The research problem of the paper is the following question: Is the self-ownership principle an axiom? The research method employed in the paper is the method of disputatio. Based on the conducted research, the paper proposes the affirmative thesis: the self-ownership principle is an axiom. The paper presents a conceptual framework that distinguishes between self-possession, selfownership, and the justification of the latter. It also develops a line of argument which demonstrates that although prima facie only the self-possession is an axiom, self-possession necessarily implies selfownership, granting thereby the axiomatic status to the latter too.

BIBLIOGRAFIA:

 • Barry, N. (1983). Th e New Liberalism. British Journal of Political Science.
 • Barry, N. (1984). Unanimity Agreement and Liberalism: A Critique of James Buchanan’s Social Philosophy. Political Theory.
 • Benson, B. (1990). Th e Enterprise of Law – Justice without the State. San Francisco: Pacific Research Institute for Public Policy.
 • Buchanan, J. (1977). Freedom in Constitutional Contract: Perspectives of a Constitutional Economist. Texas: University Press.
 • Buchanan, J. (1975). The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago: University Press.
 • Buchanan, J., Tullock, G. (1979). The Calculus of Consent. http://www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv3Cover.html.
 • Childs, R. (1977). The Invisible Hand Strikes Back. The Journal of Libertarian Studies.
 • Friedman, D. (1989). Th e Machinery of Freedom – Guide to a Radical Capitalism. La Salle: Open Court.
 • Friedman, D. (2000). Law’s Order – An Economic Account. Princeton: University Press.
 • Friedman, D. (2007). Prywatne tworzenie i egzekwowanie prawa: przypadek historyczny. http://liberalis.pl/2007/06/16/david-friedman-prywatne-tworzenie-iegzekwowanie-prawa/.
 • Legutko, R. (1997). Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte. Kraków: Arcana.
 • Lepage, H. (1982). Tommorow Capitalism. La Salle: Open Cort Publishing Company.
 • Lemieux, P. (1983). Du liberalisme a l’anarcho-capitalisme. Paris: PUF.
 • Locke, J. (1992). Dwa traktaty o rządzie. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Miklaszewska, J. (2001). Filozofi a i ekonomia – w kręgu teorii publicznego wyboru. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Modrzejewska, M. (2010). Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Naverson, J. (1988). The Libertarian Idea. Philadelphia: Temple University Press.
 • Nozick, R. (2010). Anarchia, państwo, utopia. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Orczyk, J. (2008). Polityka społeczna: uwarunkowania i cele. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Paul, R. (2008). Wolność pod ostrzałem. Warszawa: Wydawnictwo Prohibita.
 • Porębski, C. (1999). Umowa społeczna – renesans idei. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Rawls, J. (1994). Teoria sprawiedliwości. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Rothbard, M. (1977). Robert Nozick and the Immaculate Conception of the State. Th e Journal of Libertarian Studies.
 • Teluk, T. (2006). Libertarianizm – teoria państwa. Warszawa: 2S Media.
 • Weber, M. (1964). The Theory of Social and Economic Organization. New York: Free Press.
 • Wicksell, K. (1896). Finanztheoretische Untersuchungen. Jena: G. Fisher.
 • Wilkin, J. (2005). Teoria wyboru publicznego – wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Young, F. (1986). Nozick and Individualist Anarchist. The Journal of Libertarian Studies.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart