Author: Magdalena Andrzejewska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 154–163
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.09
PDF: apsp/49/apsp4909.pdf

Celem artykułu jest analiza wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbywały się w dniach 22 – 25.05.2014 r. W wyborach tych ponad 100 mandatów zdobyli eurosceptycy, przeciwnicy idei wspólnotowych. Pomimo że euroentuzjaści wciąż stanowią większość, konsekwencje ostatnich wyborów nie pozostaną bez echa. Niniejszy artykuł wskazuje na przyczyny takiego rozłożenia mandatów oraz skutki wyborów dokonanych przez obywateli poszczególnych państw Unii Europejskiej.

BETWEEN EURO-ENTHUSIASTS AND EURO-SCEPTICS – WHOM EUROPEANS ELECT?

The aim of this paper is to analyze elections to the European Parliament, which were held from May 22ⁿd to May 25th, 2014. In these elections more than 100 seats were taken by Euro-sceptics; they are against union ideas. Although Euroenthusiasts are still the majority, consequences of previous elections will not go unanswered. This paper focuses on reasons such as the division of mandates and effects of elections which have been made by citizens of Member States of the European Union.

BIBLIOGRAFIA:

 • Baker, L. (2014). Europe’s Eurosceptics more united than many think: poll. Pobrane z: http://www.reuters.com/article/2014/04/14/us-eu-election-parliament-idUSBREA3D0YL20140414.
 • Cîncea, E. (2013). Can “Electoral Engineering” Bring Europe Closer to its Citizens?. W: E. Kużelewska, D. Kloza (edited by), Election to the European Parliament as a challenge for democracy. Warszawa–Białystok: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (Dz. Urz. UE L 169/69 z dn. 21 czerwca 2013 r.).
 • Fal, M. (2014). Nie tylko Korwin-Mikke. Eurosceptycy mają szanse zająć 1/3 miejsc w Europarlamencie. Czy rozwalą Unię od środka?. Pobrane z: http://natemat.pl/102299,nie-tylko-korwin-mikke-eurosceptycy-maja-szanse-zajac-miejsc-weuroparlamencie-czy-rozwala-unie-od-srodka.
 • Frydrych, A., Zych, R. (2010). Zmiana rozumienia zasady powszechności wyborów w Polsce na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego. W: A. Sokala, B. Michalak (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborcze. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.
 • Grajewski, J. (red.). (2011). Prawo karne procesowe – część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Hoffmann, T. (2009). Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Brzezia Łąka: Wydawnictwo Poligraf.
 • Juberias, C.F. (2007). Antyeuropejskość i eurosceptycyzm: analiza sytuacji po rozszerzeniu Unii Europejskiej na wschód. Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 3(37).
 • Łada, A. (2014). Znaczenie eurosceptyków w Parlamencie Europejskim nowej kadencji – wnioski z pierwszych miesięcy po wyborach. Pobrane z : http://pl.boell.org/sites/default/files/eurosceptycyzm_w_pe.pdf.
 • Marszałek-Kawa, J. (2003). Struktura i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Michalak, B., Sokala, A. (2010). Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana; Dz. Urz. UE C 326/47 z dn. 26 października 2012 r.).
 • Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (Dz. Urz. UE C 310/1 z dn. 16 grudnia 2004 r.).
 • Wiszniowski, R. (2008). Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Witkowska-Chrzszczonowicz, K. (2013). System instytucjonalny Unii Europejskiej. W: J. Galster (red.), Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart