Author: Andrei Taranu
Institution: National School of Political Sciences and Public Administration in Bucharest
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 64–75
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2015.48.05
PDF: apsp/48/apsp4805.pdf

The vast majority of the papers on populism describe this political phenomenon as one which is very difficult to explain and to analyze due to its discursive versatility and behavioural chameleonism. Furthermore, I would argue that the term populism covers more political and social realities than one single term would normally concentrate from a semantic point of view. I focus more over the psychological roots of populism which can be observed in the political symbolic field. In that manner, I consider that political symbolic, as part of the behavioural theory, can be a better tool for unveiling the populist discourse than the usual techniques of political analysis.

Symbolika populizmu

Ogromna większość artykułów dotyczących populizmu opisuje to polityczne zjawisko jako trudne do wyjaśnienia i analizy ze względu na jego dyskursywną różnorodność i behawioralny „kameleonizm”. Co więcej, twierdzę, że termin „populizm” opisuje większą liczbę politycznych i społecznych faktów, niż pojedynczy termin jest w stanie pomieścić w swej objętości semantycznej. Skupiam się głównie na psychologicznych źródłach populizmu, które mogą być obserwowane w symbolicznej sferze polityki. W tej perspektywie postrzegam polityczny symbolizm, będący częścią teorii behawiorystycznej, jako lepsze narzędzie służące ujawnianiu dyskursu populistycznego niż zwykłe techniki analizy politycznej.

BIBLIOGRAFIA:

 • Birnbaum P. (2012). Genèse du populisme. Le peuple et les gros. Plurier: Grasset.
 • Bruckner P. (2005). Tentatia Inocentei. Bucuresti: Ed. Nemira.
 • Canovan M. (1999). Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy. “Political Studies” 47 (1).
 • Dix R.H. (1985). Populism: Authoritarian and Democratic. “Latin America Research Review” Vol. 20, Issue 2.
 • Eco U. (2011). Cum ne Construim Dusmanul. Polirom: Iasi.
 • Freud S. (2010). Psihologia Inconstientului. Opere Esentiale. Vol 3. Bucuresti: Ed.Trei.
 • Griffin R. (1997). Interregnum or Endgame? Radical Right Thought in “Post-fascist Era”. “Journal of Political Ideologies” 2.
 • Hermet G. (1997). Populisme et nationalisme. “Vingtième Siècle. Revue d’histoire” 56. Paris: Sciences Po University Press.
 • Hermet G. (2007). L’hiver de la democratie. Paris: Armand Colin.
 • Laclau E. (2000). De l’importance des signifiants vides en politique. La guerre des identités, Grammaire de l’émancipation, Paris: La Decouverte⁄MAUSS.
 • Mény Y., Surel Y. (2002). The Constitutive Ambiguity of Populism. [in:] Democracies and the Populist Challenge. Y. Mény, Y. Surel (eds.). Basingstoke: Palgrave.
 • Miklos T.G. (2009). Despre Stanga Eterena. Revista 22. Bucuresti.
 • Minkenberg M. (2002). The Radical Right in Postsocialist Central and Eastern Europe: Comparative Observations and Interpretations. “East European Politics and Societies” 16.
 • Mouffe Ch. (2005). The “End of Politics” and the Challenge of Right-Wing Populism. [in:] Populism and the Mirror of Democracy. F. Panizza (ed.). London: Verso.
 • Mudde C. (2002). In the Name of the Peasantry, the Proletarian, and the People: Populism in Eastern Europe. [in:] Democracies and the Populist Challenge. Y. Mény, Y. Surel (eds.). Basingstoke: Palgrave.
 • Mudde C. (2005). Racist Extremism in Central and Eastern Europe. “East European Politics and Societies” 19 (2).
 • Mudde C. (2007). Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: CUP.
 • Panizza F. (2005). Introduction, Populism and the Mirror of Democracy. [in:] Populism and the Mirror of Democracy. F. Panizza (ed.). London: Verso.
 • Pasquino G. (2008). Populism and Democracy. [in:] Twenty-first Century Populism. The Spectre of Western European Democracy. D. Albertazzi, D. McDonnell (eds.). Palgrave: Macmillan.
 • Sfez L. (2000). Simbolistica Politica, Iasil: Ed. Institutului European.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart