Author: Joanna Grzela
Institution: Jan Kochanowski University in Kielce
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 119–132
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2015.48.09
PDF: apsp/48/apsp4809.pdf

In the last years, as a result of climate changes, plenty of transformations have taken place in the High North. Consequently, ice cap of the Arctic is melting at a very fast pace, and that means significant rise of sea levels as well as decreasing animals’ habitats. On the other hand, disappearing Arctic ice is opening new areas of exploitation for humans. The Arctic might also soon become the world’s most important reservoir of clean water and food. The warming is leading to changes in ecosystems, arousing a number of enquiries about territorial division of the region, its preservation and utilisation. The changes taking place in the Arctic pose a challenge on many levels: economic, social, security, and environmental protection. First of all, economic (access to probably the biggest deposits of oil, gas and precious metals in the world) and ecological (environmental protection) interests are clashing there. The North Pole, although with varying intensity, is becoming present in foreign policies of many countries. On the Old Continent, it has been noticed by the whole European Union as well as particular countries. One of them is Germany. Germany is interested in the region from the economic and ecological perspective.

Niemiecka polityka arktyczna – pomiędzy ekonomią a ekologią

W ostatnich latach w wyniku zmian klimatycznych nastąpiło wiele zmian na dalekiej Północy. Pokrywa lodowa Arktyki topnieje w szybkim tempie, a to oznacza znaczny wzrost poziomu morza, a także zmniejszanie się przestrzeni życiowych zwierząt. Z drugiej strony znikający lód Arktyki otwiera nowe obszary eksploatacji dla ludzi. Arktyka może także stać się wkrótce największym na świecie zbiornikiem czystej wody i żywności. Ocieplenie prowadzi do zmian w ekosystemach, wzbudzając wiele pytań dotyczących podziału terytorialnego regionu, jego ochrony i wykorzystania. Zmiany zachodzące w Arktyce stanowią wyzwanie na wielu płaszczyznach: gospodarczej, społecznej, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przede wszystkim liczą się interesy gospodarcze (dostęp do prawdopodobnie największych na świecie złóż ropy naftowej, gazu i metali szlachetnych) oraz ekologiczne (ochrona środowiska). Biegun Północny, choć z różną intensywnością, staje się obecny w polityce zagranicznej wielu państw. Na Starym Kontynencie dostrzega to zarówno Unia Europejska, jak i poszczególne kraje członkowskie. Jednym z nich są Niemcy. Kraj ten jest zainteresowany daleką Północą z ekonomicznej i ekologicznej perspektywy.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart