Author: Piotr Ahmad
Institution: University of Winnipeg
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 7-21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.60.01
PDF: apsp/60/apsp6001.pdf

When we think of our understanding of the category of ‘the nation’, turning to the most important official document and source for which this category is central – namely, the constitution of the modern democratic state – could yield new insights into how the category of ‘nation’ could be understood and interpreted. No other document is focused on ‘the nation’ and/or ‘the people’ to such an extent and, likewise, no other act seems so dependent on a particular understanding of the term of ‘the nation’/‘the people’. In this study, I decided to analyze how specific constitutions of selected democratic states (particularly in Europe) choose to define the category of ‘the people’/‘the nation’, and why, providing contemporary explanations as well as exploring relevant historical background of how the understanding of this capital category came to be shaped. This perspective serves as lens through which I examine ‘the nation’ as a sociological and political category.

FILOZOFIA POLITYCZNA „NARODU” – IDEA, RZECZYWISTOŚĆ, KONSTYTUCJA

Prezentowany artykuł stanowi swego rodzaju próbę socjologicznej i politologicznej analizy kategorii (pojęcia) „narodu” jako idei i rzeczywistości społecznej czy też, ściślej rzecz ujmując, sposobu manifestacji „narodu” w praktyce społecznej, zwłaszcza w dziedzinie stanowienia prawa. W tym duchu wydaje się zasadne zwrócenie uwagi na to, jak „naród” istnieje i jest „myślany” w tekście fundamentalnego aktu prawnego każdego współczesnego państwa, którym jest ustawa zasadnicza. W żadnym innym akcie prawnym pojęcie ludu/ narodu nie gra tak istotnej, centralnej wręcz roli. Z drugiej strony, co również należy podkreślić, sposób użycia pojęcia ludu/narodu istotnie wpływa na wydźwięk konstytucji jako całości i na jej charakter – bardziej lub mniej liberalny bądź konserwatywny, kulturowy bądź polityczny, etniczny bądź obywatelski. W tekście przedstawiam analizę dwóch kluczowych z tego punktu widzenia zagadnień: 1) jak teksty konstytucji wybranych państw Europy i świata definiują pojęcie ludu/narodu oraz 2) jakie polityczne konsekwencje płyną z użycia pojęcia ludu/narodu w jego różnych interpretacjach.

BIBLIOGRAFIA:

 • Author unknown/not given (2013). The Meaning(s) of ‘the People’ in the Constitution. Harvard Law Review, 126(4), 1078-1099.
 • Anderson, B. (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London: Verso.
 • Brubaker, W.R. (1992). Citizenship and Nationhood in France and Germany. London and Cambridge: Harvard University Press.
 • Brubaker, W.R. (2004) In the Name of the Nation. Reflections on Nationalism and Patriotism. Citizenship Studies, 8(2), 115-127.
 • Calhoun, C. (1997). Nationalism. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • De Lazari, A. (2000). W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo. Łodź: Lodz University Press.
 • De Lazari, A. (2009). Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością. Łodź: Lodz University Press.
 • De Lazari, A. (2016). Tożsamość Rosjan po aneksji Krymu. In: T. Domański (ed.), Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań wspołczesności (pp. 185-196). Łodź: Lodz University Press.
 • De Lazari, A., Nadskakuła, O., & Żakowska, M. (eds.) (2007). Zaprogramowanie kulturowe narodow Europy. Łodź: Lodz University Press.
 • French National Assembly (2017). The Constitution of the French Republic. Retrieved from: http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp#titre_1.
 • Goodrick-Clarke, N. (2005). The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology. London: Tauris.
 • Hirsch, F. (2005). Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca: Cornell University Press.
 • Hofstede, G.H. (2001). Cultures Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. London: Sage.
 • Hosking, G. (2003). State and Identity Formation in Russia: A Historical Account. In: K. Malfliet, & F. Scharpe (eds.), The Concept of Russia: Patterns for Political Development in the Russian Federation (pp. 21-34). Leiden: Leiden University Press.
 • Malinova, O., & Casula, P. (2010). National Identity in Russian Political Discourse. In: A. Lecours, & L. Moreno (eds.), Nationalism and Democracy: Dichotomies, Complementarities, Oppositions (pp. 171-183). New York: Routledge.
 • Mosse, G.L. (1966). Introduction: The Genesis of Fascism. Journal of Contemporary History, 1(1), 14-26.
 • Piwowarow, J.S. (2017). O tożsamości i legitymizacji we wspołczesnej Rosji. In: A.D. Rotfeld (ed.), Debaty Artes Liberales, Vol. 11: Polska-Rosja. Poszukiwania nowej tożsamoś Podobieństwa i rożnice (pp. 27-46). Warszawa: Wydział Artes Liberales.
 • Renan, E. (2007; orig. 1885). What Is a Nation? Retrieved from: http://ucparis.fr/files/9313/6549/9943/What_is_a_Nation.pdf.
 • Smith, A.D. (1999). Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell.
 • Szacki, J. (2004). Is There Such a Thing as the Sociology of Nations? Polish Sociological Review, 145, 3-14.
 • Tiszkow, W. (2017). Jedność w rożnorodności jako formuła dla Rosji - państwa narodowego. In: A.D. Rotfeld (ed.), Debaty Artes Liberales, Vol. 11: Polska-Rosja. Poszukiwania nowej tożsamoś Podobieństwa i rożnice (pp. 63-80). Warszawa: Wydział Artes Liberales.
 • The Avalon Project (2017). Declaration of the Rights of Man and Citizen. Retrieved from: http://avalon.law.yale.edu/.
 • The Bundestag (2017). Basic Law for the Federal Republic of Germany (trans. by D.P. Currie and C. Tomuschat). Retrieved from: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/.
 • The United States Senate (2017). The Constitution of the United States of America. Retrieved from: https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.html.
 • Zubrzycki, G. (2002). The Classical Opposition Between Civic and Ethnic Models of Nationhood: Ideology, Empirical Reality and Social Scientific Analysis. Polish Sociological Review, 139(3), 275-295.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart