Author: Andrzej Purat
Institution: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8804-5657
Author: Paweł Bielicki
Institution: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5015-6869
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 41-58
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.60.03
PDF: apsp/60/apsp6003.pdf

The subject of our interest is to present the significance of the Songun doctrine (Military First) in the North Korea’s internal and international politics. At the beginning, we intend to trace the concept of the Juche ideology and its essential implications for the role of the army in a country ruled by the Kim dynasty since the end of World War II. In the remainder of this study, we would like to characterize the theoretical and explanatory aspects of the Songun doctrine, focusing in particular on reviewing of its principles in terms of politics, economy, culture and propaganda aspects. In the context of the current situation in the Democratic People’s Republic of Korea, an important role is played by the Byungjin doctrine, initiated by the country’s leader Kim Jong-un and mentioned in our article, which in the future can contribute to the beginning of reforms in Korea’s economy. In summary, we presented forecasts for the future and our attempt to answer the question whether in the current international situation the Songun doctrine will be implemented in its present form.

DOKTRYNA SONGUN JAKO NAJWAŻNIEJSZY CZYNNIK POLITYKI WEWNĘTRZNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ KOREI PÓŁNOCNEJ

Przedmiotem naszego zainteresowania jest przedstawienie znaczenia doktryny Songun (armia pierwsza) w polityce wewnętrznej i międzynarodowej Korei Północnej. Na wstępie zamierzamy prześledzić pojęcie ideologii dżucze i jej zasadniczych implikacji dla roli wojska w kraju rządzonym przez dynastię Kimów od zakończenia II wojny światowej. W dalszej części niniejszej analizy chcielibyśmy scharakteryzować aspekty teoretyczno-eksplanacyjne doktryny Songun, zwracając szczególną uwagę na rozpatrywanie jej zasad w wymiarze politycznym, ekonomicznym, kulturalnym oraz propagandowym. Ogromnie istotnym problemem poruszonym w naszym artykule, obecnym w kontekście sytuacji w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, jest także zainicjowana przez przywódcę kraju Kim Dzong Una doktryna Byungjin, mogąca w przyszłości przyczynić się do zapoczątkowania reform gospodarki kraju. W podsumowaniu przedstawiliśmy prognozy na przyszłość i podjęliśmy się próby odpowiedzi na pytanie, czy w dobie współczesnej sytuacji międzynarodowej doktryna Songun będzie realizowana w dotychczasowej formie.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart