Author: Rafał Willa
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1373-3823
Author: Radosław Potorski
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0452-4816
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 163-181
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.60.10
PDF: apsp/60/apsp6010.pdf

After 1989, Poland’s foreign policy initially prioritized aiming for membership in the North Atlantic Treaty Organization and the European Union and, upon achieving this goal, the focus shifted to strengthening the bonds with these organizations. This very image was not disturbed even by a short period of time (2005–2007), during which a coalition of the Euroskeptics and the extreme Right ruled the country. However, some symptoms were noticeable back then, regarding a certain change in the manner of thinking about the role of the foreign policy within the framework of state policies or about the model of the unification of Europe. After 8 more years of Poland’s existence within the main trend of European integration processes, a rapid shift to the right occurred on the domestic political scene and in consequence the Law and Justice party achieved full and selfcontained authority. Since that very moment, we have been observing a Warsaw-Brussels conflict that seems to be escalating with almost every passing day. What initiated the conflict? What matters does it concern? What is the possible course of events? In this article, we shall attempt at providing an answer to these, as well as other questions.

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI WOBEC UNII EUROPEJSKIEJ 2015–2017. MODEL TWARDEJ WSPÓŁPRACY CZY KURS KOLIZYJNY?

Po 1989 roku priorytetem Polski w polityce zagranicznej było najpierw dążenie do uzyskania członkostwa, a następnie zacieśnianie więzi łączących ją z Sojuszem Północnoatlantyckim i z Unią Europejską. Tego obrazu nie zmącił nawet krótki okres (2005–2007) sprawowania władzy w kraju przez koalicję eurosceptyków i skrajnej prawicy. Dało się już jednak wówczas zauważyć inny sposób myślenia czy to o roli polityki zagranicznej w ramach polityk państwowych, czy także o modelu jednoczenia Europy. Po kolejnych 8 latach funkcjonowania Polski w głównym nurcie procesów integracji europejskiej na krajowej scenie politycznej nastąpił gwałtowny zwrot w prawo i tym samym przejęcie pełnej i samodzielnej władzy przez partię Prawo i Sprawiedliwość. Od tego czasu obserwujemy, nasilający się niemal z każdym dniem, spór na linii Warszawa–Bruksela. Od czego się on zaczął? Jakich kwestii dotyczy? Jakie są możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń? Spróbujemy na te i inne pytania odpowiedzieć w niniejszym artykule.

BIBLIOGRAFIA:

 • Act Amending the Constitutional Tribunal Act of 22 December 2015 [Journal of Laws 2015.2217].
 • Action Brought on 20 July 2017 - European Commission v Republic of Poland (Case C-441/17).
 • Act of 30th November 2016 on the Status of the Constitutional Tribunal Judges [Journal of Laws 2016.2073].
 • Act of 30th November 2016 on the Organization and Proceedings in the Constitutional Tribunal [Journal of Laws 2016.2072].
 • Act of 13th December 2016 - Regulations Introducing the Act on the Organization and Proceedings in the Constitutional Tribunal [Journal of Laws 2016.2074].
 • Amnesty International, International Federation for Human Rights, Human Rights Watch, Open Society European Policy Institute, Reporters without Borders (and others) (2017). Open Letter to the College of Commissioners Regarding the Situation in Poland. Brussels, February 16, 2017.
 • Balcer, A., Buras, P., Gromadzki, G., & Smolar, E. (2017). In a Clinch: The European Policy of the PiS Government. Warsaw: Batory Foundation.
 • Charter of Fundamental Rights. OJ C 303, 14.12.2007.
 • Commission Recommendation of 27.07.2016 Regarding the Rule of Law in Poland, C(2016) 5703 Final, Brussels, 27.07.2016.
 • Commission Recommendation Regarding the Rule of Law in Poland: Questions & Answers, MEMO/16/4479, Brussels, 21.12.2016.
 • Commission Recommendation of 26.07.2017 Regarding the Rule of Law in Poland Complementary to Commission Recommendations (EU) 2016/1374 and (EU) 2017/146, C(2017) 5320 Final, Brussels, 26.07.2017.
 • Constitutional Tribunal Act of 22nd July 2016 [Journal of Laws 2016.1157].
 • Constitutional Tribunal Judgment of 3.12.2015, Ref. No. K-34/15. Retrieved from: http://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/8748-ustawa-o-trybunalekonstytucyjnym/.
 • Constitutional Tribunal Judgment of 9.12.2015, Ref. No. K-35/15. Retrieved from: http://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/8792-nowelizacja-ustawy-otrybunale-konstytucyjnym/.
 • Court of Justice of the European Union (2017). Press Release No. 122/17. Luxembourg, November 20, 2017. Retrieved from: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170122en.pdf.
 • Decision of the Vice-President of the Court of Justice from 11th October 2017 (ECLI:EU:C:2017:794).
 • European Commission (2017). Relocation: Commission Refers the Czech Republic, Hungary and Poland to the Court of Justice. Brussels, December 7, 2017. Retrieved from: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5002_en.htm.
 • European Council (1993). Conclusions of the Presidency (Copenhagen, 21-22 June 1993). Retrieved from: http://www.consilium.europa.eu/media/21225/72921.pdf.
 • European Parliament Resolution of 13 April 2016 on the Situation in Poland (2015/3031(RSP)), P8_TA(2016)0123.
 • European Parliament Resolution of 15 November 2017 on the Situation of the Rule of Law and Democracy in Poland (2017/2931(RSP)), P8_TA-PROV(2017)0442.
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka [Helsinki Foundation for Human Rights] (2016). Trybunał Konstytucyjny - monitoring zmian ustawodawczych [Constitutional Tribunal Act - the Monitoring of Legislative Amendments]. Retrieved from: http://www.hfhr.pl/trybunal-konstytucyjny-monitoring-zmian-ustawodawczych/.
 • Information of the Minister of Foreign Affairs on the Polish Governments Foreign Policy in 2016. January 29, 2016. Retrieved from: http://www.msz.gov.pl/resource/601901dd-1db8-4a64-ba4a-9c80f2d5811b:JCR.
 • Ministry of Foreign Affairs Press Office (2017). MFA Statement on Polands Response to European Commissions Complementary Recommendation of 21 December 2016. Retrieved from: http://www.msz.gov.pl/en/p/msz_en/c/MOBILE /news/mfa_statement_on_poland_s_response_to_european_commission_s_complementary_recommendation_of_21_december_2016_.
 • PiS boi się Komisji Weneckiej. Rząd nie zgodził się na przyjazd prawnikow do Polski. (2017). Newsweek Polska, 4.12.2017. Retrieved from: http://www.newsweek.pl/polska/polityka/rzad-nie-wpusci-komisji-weneckiej-do-polski-miala-zbadacreforme-sadownictwa,artykuly,419972,1.html.
 • Połtorak, N. (2005). Proceduralne aspekty dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa wspolnotowego przez państwa czł In: A. Wrobel (ed.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy (pp. 813-843). Krakow: Zakamycze.
 • Treaty of Accession. OJ L 236, 23.09.2003.
 • Treaty of Amsterdam. OJ C 340, 10.11.1997.
 • Treaty of Lisbon. OJ C 306, 17.12.2007.
 • Venice Commission Opinion on Amendments to the Act of 25 June 2015 on the Constitutional Tribunal of Poland, No. 833/2015.
 • Venice Commission, 904/2017 - Poland - Opinion on the Judicial Reform, and: 892/2017 - Poland - Opinion on the Amended Law on the Prosecution Service.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart