Author: Paweł Kusiak
Institution: Akademia Marynarki Wojennej
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 162-177
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.10
PDF: apsp/62/apsp6210.pdf

Przedmiot niniejszego artykułu stanowi nauczanie społeczne Kościoła katolickiego ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji i wkładu weń papieża Benedykta XVI. Autor pragnie dokonać rekonstrukcji stanowiska papieża Benedykta odnośnie władzy politycznej. W ramach artykułu autor analizuje sposób, w jaki zjawisko władzy politycznej interpretowane jest w katolickiej nauce społecznej oraz sposób, w jaki papież Benedykt XVI interpretował i rozwijał nauczanie Kościoła dotyczące tej problematyki. Dodatkowo rozbudowany został fragment dotyczący stosunku Benedykta XVI do systemu politycznego demokracji.

POLITICAL POWER IN THE POPE BENEDICT XVI’S TEACHING

The subject of this article is catholic social teaching including its interpretation and contribution of Pope Benedict XVI. Author tries to reconstruct the point of view of Benedict XVI about political power. In the article, the author analyzes how catholic social teaching interprets political power problem as well as the problem of how Benedict XVI’s interpretation and developing of catholic social teaching refer to the issue of political power. Additionally, the author analyzes the problem of attitude of Benedict XVI to political system of democracy.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart