Author: Jarosław Affek
Institution: Wyższa Szkoła Ofi cerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 64–86
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.04
PDF: apsp/50/apsp5004.pdf

W artykule przedstawione zostały Strategiczne Siły Jądrowe Federacji Rosyjskiej (SSJ FR), ich rola w rosyjskiej doktrynie obronnej oraz zasadnicze wyposażenie i uzbrojenie. Celem artykułu jest dokonanie oceny potencjału bojowego SSJ, a także próba wywiedzenia stąd przyszłych możliwości oraz roli, jaką SSJ mają do odegrania w doktrynie obronnej Federacji Rosyjskiej w zmieniających się uwarunkowaniach międzynarodowych. Autor przedstawił na tle historycznym aktualny stan i potencjał rosyjskich SSJ. W artykule opisane zostały wszystkie trzy komponenty SSJ Rosji, czyli Wojska Rakietowe Strategicznego Przeznaczenia, strategiczne atomowe okręty podwodne – nosiciele rakiet balistycznych oraz Lotnictwo Dalekiego Zasięgu wraz z ich zasadniczymi systemami uzbrojenia. Scharakteryzowane zostały zasadnicze kategorie i typy środków przenoszenia strategicznej broni nuklearnej oraz wskazana ich prawdopodobna przyszłość. W tym kontekście podjęta została próba przedstawienia przedsięwzięć podejmowanych przez rosyjskie władze, mających na celu modernizację dotychczas posiadanych oraz wdrażanie nowo opracowywanych systemów uzbrojenia strategicznego.

STRATEGIC NUCLEAR FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article presents the Strategic Nuclear Forces (SNF) of the Russian Federation, its role in defensive doctrine and organization and armament. The author’s intention is the evaluation of the SNF combat potential as well as determination of their future combat possibilities and role in the Russian military doctrine in the context of changing political situation in the world. The author has presented the history and actual state of Russian SNF. There are described all three components of the SNF: Missile Forces of Special Purpose, strategic nuclear-powered submarines with ballistic missiles, and finally long-range strategic bombers and their armament. Moreover, the main categories and types of nuclear weapon carrying system and perspective of its future development are defined. In this context, the author also tries to present the undertakings of Russian authorities connected with modernization of possessed means and introduction of new strategic weapon systems.

BIBLIOGRAFIA:

 • Ballistic & Missile Threat., (2013). National Air and Space Intelligence Center, Wright-Patterson AFB: NASIC Public Affairs Office.
 • Butowski, P. (2012). Modernizacja rosyjskich bombowców strategicznych. Nowa Technika Wojskowa, 06/2012, Warszawa: Wydawnictwo Magnum-X.
 • Butowski, P. (2014). Tupolew Tu-95 – naczelny strateg. Nowa Technika Wojskowa., 05/2002, Warszawa: Wydawnictwo Magnum-X.
 • Dane odnośnie rosyjskich sił powietrznych. (2013). Pobrane z: http://russianforces.org/aviation/.
 • Dane odnośnie do rosyjskiej marynarki wojennej. (2013). Pobrane z http://russianforces.org/navy/.
 • Mikołajczuk, M. (2003). Powstanie i rozwój Strategicznych Wojsk Rakietowych ZSRS i Federacji Rosyjskiej w latach 1945 – 2003. Nowa Technika Wojskowa, 08/2003, Warszawa: Wydawnictwo Magnum-X.
 • Reed, T.C., Stillman, D.B. (2009). The Nuclear Express: A Political History of the Bomb and Its Proliferation, Minneapolis: Zenith Press.
 • Richardson, D. (2014). Russian Navy conducts first Bulawa training launch IHS. Jane’s International Defence Review, Vol. 47, December 2014 Russia Air Forces, (2014). Jane’s World Air Forces. 2014.
 • SIPRI Yearbook 2013: Armament, Disarmament and International Security, (2013), Oxford University Press.
 • Śmigielski, R. (2006). Osierocona armia, Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 • Strona MO Federacji Rosyjskiej .(2013). Pobrane z: http://structuremil.ru/structure/forces/strategic_rocket/history.htm http://structuremil.ru/structure/forces/strategic_rocket/weapons.htm.
 • Szulc, T. (2003). Marynarka Wojenna Rosji. Nowa Technika Wojskowa, 10/2003, Warszawa: Wydawnictwo Magnum-X.
 • The Military Balance. (2013) London: The International Institute for Strategic Studies.
 • Usenko, N.W., Kotow, PG, Riedanskij, W.G., Kuliczkow, W.K. (2004). Kak sozdawałsa atomnyj powodnyj fłot Sowietskowo Sojuza Moskwa.
 • Wojennaja Doktrina Rossijskoj Federacji. (2013). Pobrane z: http://www.nationalsecurityru/library/00003/index.htm.
 • Woskriesieńskij, S. (2015). Tiażełyj słuczaj. Technika i worużienije. nr 4/2015, s. 11.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart