Author: Łukasz Dominiak
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 7-17
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.59.01
PDF: apsp/59/apsp5901.pdf

In the present paper the author considers a challenge to libertarianism posed by G.A. Cohen. The charge issued by Cohen says that libertarianism defines freedom in terms of justice and justice in terms of freedom. The paper deals with an aspect of this charge as expressed by one of Cohen’s thought experiments according to which it is not the case that the answer to the question whether person B forces person A to do φ depends on whether person B’s actions are legitimate or not. Employing the Hohfeldian analysis of fundamental jural conceptions, the author demonstrates that if person B’s actions are legitimate, then making person A to do φ cannot, at pains of contradiction, be considered forcing. If person B is at a liberty to make person A to do φ, then person B cannot at the same time and in the same respect be at duty not to make person A to do φ. Yet, this is exactly what would follow if we adopted the stance that person B’s legitimate actions force person A to do φ. If they forced person A, then the expenditure of whatever labour needed to do φ would not be a voluntary expenditure and thereby would constitute a violation of person A’s rights to this labour. However, if person A’s rights were violated by person B’s actions, then via Hohfeldian Correlativity Axiom person B would have to be at duty not to undertake these actions. Yet, the whole reasoning started from the assumption that person B is at liberty to undertake them.

LIBERTARIANIZM, WOLNOŚĆ I PROBLEM BŁĘDNEGO KOŁA

Niniejszy artykuł rozważa zarzut wobec libertarianizmu sformułowany przez G.A. Cohena. Zarzut ten mówi, że libertarianizm definiuje wolność w kategoriach sprawiedliwości, zaś sprawiedliwość w kategoriach wolności. Autor skupia się na szczególnym aspekcie tego zarzutu – wyrażonym w jednym z eksperymentów myślowych zaproponowanych przez Cohena – zgodnie z którym odpowiedź na pytanie o to, czy osoba B zmusza osobę A do zrobienia φ, nie zależy od tego, czy działania osoby B są prawowite, czy nie. Posługując się hohfeldowską analizą podstawowych pojęć jurydycznych, autor dowodzi, że jeżeli działania osoby B są prawowite, to skłonienie osoby A do podjęcia działania φ nie może – za cenę popadnięcia w sprzeczność – być uznane za przymus. Jeżeli osoba B ma wolność jurydyczną skłonienia osoby A do podjęcia działania φ, to osoba B nie może jednocześnie i pod tym samym względem mieć obowiązku nieskłonienia osoby A do podjęcia działania φ. Jednak dokładnie taki wniosek wynikałby z przyjęcia stanowiska, że osoba B przez swoje prawowite działania mogłaby zmusić osobę A do zrobienia φ. Jeśli działania te zmuszałyby osobę A do podjęcia działania φ, wówczas wydatkowanie jakiejkolwiek pracy związanej z robieniem φ byłoby przypadkiem jej niedobrowolnego wydatkowania i konstytuowało tym samym naruszenie praw osoby A do owej pracy. Jeżeli natomiast prawa osoby A do jej pracy faktycznie zostałyby naruszone przez działania osoby B, to zgodnie z hohfeldowskim aksjomatem korelatywności na osobie B musiałby spoczywać obowiązek niepodejmowania tych działań. Całe powyższe rozumowanie opiera się jednak na założeniu, że osoba B ma wolność jurydyczną do ich podjęcia.

BIBLIOGRAFIA:

 • Barnett, R.E.(2004).The Structure of Liberty: Justice and the Rule of Law.New York: Oxford University Press.
 • Calabresi, G., & Melamed, A.D.(1972).Property Rules, Liability Rules, and Inalienability Rules: One View of the Cathedral.Harvard Law Review, 85(6), 1089–1128.
 • Cohen, G.A.(1995).Self-Ownership, Freedom, and Equality.New York: Cambridge University Press.
 • Epstein, R.A.(1975).Unconscionability: A Critical Reappraisal.Journal of Law and Economics, 18(2), 293–315.
 • Epstein, R.A.(1985).Takings: Private Property and the Power of Eminent Domain.Cambridge: Harvard University Press.
 • Epstein, R.A.(1997).A Clear View of The Cathedral: The Dominance of Property Rules.The Yale Law Journal, 106(7), 2091–2120.DOI: 10.2307/797162.
 • Hohfeld, W.(1913).Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning.The Yale Law Journal, 23(1), 16–59.DOI: 10.2307/785533.
 • Hohfeld, W.(1917).Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning.The Yale Law Journal, 26(8), 710–770 (cited after: Faculty Scholarship Series, article 4378).
 • Honoré, A.(1961).Ownership.In: A.G.Guest (ed.), Oxford Essays in Jurisprudence (pp.107–126).Oxford: Oxford University Press.
 • Kramer, M.H.(2000).Rights Without Trimmings.In: M.H.Kramer, N.E.Simmonds, & H.Steiner, A Debate Over Rights: Philosophical Enquiries (pp.7–112).New York: Oxford University Press.
 • Nozick, R.(2014).Anarchy, State, and Utopia.Oxford: Blackwell Publishers.
 • Rothbard, M.(1998).The Ethics of Liberty.New York: New York University Press.
 • Rothbard, M.(2002).For a New Liberty: The Libertarian Manifesto.New York: Macmil­lan Publishing.
 • Steiner, H.(1977).The Structure of a Set of Compossible Rights.Journal of Philosophy, 74(12), 767–775.DOI: 10.2307/2025928.
 • Steiner, H.(1994).An Essay on Rights.Oxford: Blackwell Publishers.
 • von Wright, G.H.(1951).Deontic Logic.Mind, 60 (237), 1–15.
 • Wertheimer, A.(1989).Coercion.Princeton: Princeton University Press.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart