<}meta name="citation_author" content="Kowalski, Bartosz" {/>

Author: Bartosz Kowalski
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 23-38
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.02
PDF: apsp/61/apsp6102.pdf

Stosunki amerykańsko-chińskie w pierwszym roku prezydentury Donalda Trumpa były okresem gwałtownego przewartościowania polityki Waszyngtonu wobec Pekinu. Protekcjonistyczne hasło „America First” kontrastowało wyraźnie z próbą narzucania przez Chińską Republikę Ludową globalnej narracji otwartości gospodarczej, a wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z porozumień wielostronnych zaczęły dyskontować władze Chin, wysuwając własne projekty multilateralne. W porównaniu z prezydenturą Baracka Obamy, postulującego „zwrot ku Azji” (pivot to Asia), pierwszych dwanaście miesięcy rządów jego następcy w Białym Domu charakteryzowała wyraźna zmiana priorytetów w polityce wobec Chin w oparciu o konfrontacyjną retorykę i rosnącą asertywność w kwestiach gospodarczych.

BETWEEN ISOLATIONISM AND GLOBALIZATION WITH CHINESE CHARACTERISTICS: US–PRC RELATIONS IN THE FIRST YEAR OF DONALD TRUMP’S PRESIDENCY

American-Chinese relations in the first year of Donald Trump’s presidency were characterized by a fundamental reevaluation of Washington’s policy towards Beijing. The protectionist slogan “America First”, clearly contrasted with the attempts of the People’s Republic of China to put forward its own global narrative of economic openness, and the US’s withdrawal from multilateral agreements were counterbalanced by the Chinese authorities putting forward their own multilateral projects. In comparison with the presidency of Barack Obama, who advocated the “pivot to Asia”, the first twelve months of Trump’s tenure in the White House were characterized by a fundamental change of priorities in foreign policy towards China, based on confrontational rhetoric and growing assertiveness of the economic agenda.

BIBLIOGRAFIA:

{}

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart