<}meta name="citation_author" content="Trzcińska, Julia" {/>

Author: Julia Trzcińska
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 58-73
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.04
PDF: apsp/61/apsp6104.pdf

Tekst jest próbą zwrócenia uwagi na problematykę korzystania z narzędzi miękkiej siły na przykładzie Korei Południowej i zjawiska zwanego Koreańską Falą oraz jego odbioru z państwach sąsiadujących – ChRL i Japonii. Opisując dwa konkretne konflikty z tymi państwami, artykuł stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie są granice korzystania z potencjału soft power oraz jakie skutki negatywne może ono przynieść.

THE EFFECTIVENESS OF SOFT POWER OF THE REPUBLIC OF KOREA IN JAPAN AND CHINA

The text is an attempt to draw attention to the problem of using soft power tools on the example of South Korea and the phenomenon known as the Korean Wave and its reception in the neighboring countries – the PRC, and Japan. By describing two specific conflicts with these countries, the article seeks to answer the question of where the limits of the use of soft power potential are and what negative effects it can bring.

BIBLIOGRAFIA:

{}

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart