Author: Krzysztof Łazarski
Institution: Lazarski University in Warsaw
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 7-21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.01
PDF: apsp/63/apsp6301.pdf

The historian of liberty Lord Acton is not ordinarily viewed as a supporter of equality and democracy. There is a strong evidence, however, that his best practical regime is a participatory democracy, his constant philippics against equality and democracy notwithstanding. He always stressed that political power originates in the people and that mature liberty implies equality and universal franchise, even if in certain circumstances freedom can exist without them. Further, Acton is also the author of an original idea how to build participatory democracy without resorting to social engineering. He maintained that political freedom and citizenship begin with self-rule on a local level. If local communities create higher levels of authority, starting from a village and county and ending with the national government, we then deal with a grassroots democracy, in which citizens (not elites) run the country.

WOLNOŚĆ W RÓWNOŚCI: POGLĄDY LORDA ACTONA A DEMOKRACJA UCZESTNICZĄCA

Historyk wolności Lord Acton nie jest zwykle postrzegany jako zwolennik równości i demokracji. Silne przesłanki wskazują jednak, że najlepszym praktycznym ustrojem byłaby – według niego – demokracja pomimo jego ponawianych ataków zarówno na równość, jak i demokrację. Acton zawsze utrzymywał, że władza pochodzi od ludu oraz że dojrzała wolność wymaga równości i powszechnych praw wyborczych, nawet jeśli w pewnych sytuacjach wolność może się bez nich obyć. Co więcej, Acton jest autorem oryginalnej koncepcji, jak zbudować demokrację uczestniczącą bez uciekania się do zabiegów socjotechnicznych. Zawsze twierdził, że wolność polityczna i obywatelskość powstają na szczeblu lokalnym. Jeśli lokalne wspólnoty potrafią stworzyć wyższe szczeble władzy, poczynając od gminy i powiatu, a kończąc na władzy państwowej, mamy wówczas do czynienia z demokracją oddolną, w której to obywatele (a nie elity) rządzą krajem.

BIBLIOGRAFIA:

 • Acton, J.(1860).Report on Current Events, July 1860.Rambler, 3, new series (July), 265–288.Reprinted in: John Emerich Edward Dalberg Acton, Selected Writings of Lord Acton.Ed.by J.R.Fears, 3 Vols.Indianapolis: Liberty Classics, 1985–1988, I, 478–517, hereafter referred to as SWLA.
 • Acton, J.(1861a).Cavour.Rambler, 5, n.s.(July), 141–165.Reprinted in: SWLA I, 434–458.
 • Acton, J.(1861b).Notes on the Present State of Austria.Rambler, 4, n.s.(January), 193–205.Reprinted in: Douglas Woodruff (ed.).Essays on Church and State.New York: Thomas Y.Crowell.
 • Acton, J.(1861c).Political Causes of the American Revolution.Rambler, 5, n.s.(May), 17–61.Reprinted in: SWLA I, 21–262.
 • Acton, J.(1861d).The War in America.Rambler, 5, n.s.(September), 424–432.Reprinted in: SWLA 1, 286–299.
 • Acton, J.(1862a).Colonies.Rambler, 6, n.s.(March), 391–400.Reprinted in: SWLA I, 177–188.
 • Acton, J.(1862b).Mr.Goldwin Smith’s Irish History.Rambler, 6, n.s.(January), 190–220.Reprinted in: SWLA II, 67–97.
 • Acton, J.(1862c).Nationality.Home and Foreign Review, 1(1), 1–25.Reprinted in: SWLA I, 409–433.
 • Acton, J.(1862d).The Piedmontese Ultimatum to the Holy See.Rambler, 6, n.s.(Janu­ary), 277–281.Reprinted in: SWLA I, 459–466.
 • Acton, J.(1863a).Review of Thomas Arnold’s Manual of English Literature.Home and Foreign Review, 2(3), 250–254.Reprinted in: SWLA I, 141–146.
 • Acton, J.(1863b).Venn’s Life of St.Francis Xavier.Home and Foreign Review, 2(3), 172–189.
 • Acton, J.(1866).The Civil War in America: Its Place in History.Bridgnorth Journal (January 20).Reprinted in: SWLA I, 263–279.
 • Acton, J.(1877a).The History of Freedom in Antiquity.In: SWLA I, 15–28.
 • Acton, J.(1877b).The History of Freedom in Christianity.In: SWLA I, 29–53.
 • Acton, J.(1878).Sir Erskine May’s Democracy in Europe.In: SWLA I, 54–85.
 • Acton, J.(1910).Lectures on the French Revolution.Ed.by N.Figgis and R.V.Laurence.London: Macmillan.
 • Acton, J.(1967).Lectures on Modern History.Ed.by Hugh Trevor-Roper (3rd ).Cleveland and New York: Meridian Books.
 • Mss.(n.d.).Additional Manuscripts, Acton Papers.Department of Manuscripts, Cambridge University Library.
 • Bieńkowski, W.(1992).The Bermuda Triangle: Why Self-Governed Firms Work for Their Own Destruction.Journal of Comparative Economics, 16(4), 750–762.DOI: 10.1016/0147–5967(92)90103-E.Bokajło, W.(ed.) (1998). Teorie i kon­cepcje.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Figgis, J.N., & Laurence, R.V.(eds.) (1917).Selections from the Correspondence of the First Lord Acton.New York: Longmans, Green, and Co.
 • Hill, R.(2000).Lord Acton.New Haven: Yale University Press.
 • Himmelfarb, G.(1962).Lord Acton: A Study in Conscience and Politics (1st , 1952).Chicago: University of Chicago Press.
 • Lazarski, Ch.(2012).Power Tends to Corrupt: Lord Acton’s Study of Liberty.DeKalb: Northern Illinois University Press.
 • Paul, H.(ed.) (1913).Letters of Lord Acton to Mary, Daughter of the Right Hon. W.E. Gladstone (2nd Revised Ed.).London: Macmillan.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart