Author: Beata Kosowska-Gąstoł
Institution: Jagiellonian University in Kraków
Author: Katarzyna Sobolewska-Myślik
Institution: Pedagogical University in Kraków
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 92-116
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.07
PDF: apsp/63/apsp6307.pdf

Economic crisis together with the overall crisis of liberal democracy have caused social discontent and disappointment with existing mainstream parties, which have been blamed for not being able to cope with emerging problems. At the same time new parties, which have presented themselves as an alternative, have appeared and entered parliaments. Some of them can be regarded as entrepreneurial ones. In the case of Poland this is the Palikot Movement, which managed to overcome the electoral threshold in 2011, and Kukiz’15, which did the same four years later. Both organizations have criticized the mainstream parties (especially limiting competition to PO and PiS) and political elites and have also proposed some alternatives. The aim of the paper is to address the questions of what the “new quality” proposed within the programmes of these entities is and of whether these parties really practise what they have preached, particularly whether they use innovations related to alternative forms of democracy in their own structures and after entering parliament try to put their postulates on the state agenda.

CZY PARTIE PRZEDSIĘBIORCÓW WNIOSŁY COŚ NOWEGO DO POLSKIEJ POLITYKI? RUCH PALIKOTA I KUKIZ’15

Kryzys gospodarczy wraz z ogólnym kryzysem liberalnej demokracji wywołały niezadowolenie społeczne i rozczarowanie istniejącymi partiami głównego nurtu, które obwinia się o to, że nie są w stanie poradzić sobie z pojawiającymi się problemami. W tym samym czasie powstały i zdołały wejść do parlamentów nowe ugrupowania, które przedstawiają się jako alternatywa wobec istniejących partii. Niektóre z nich można uznać za partie politycznych przedsiębiorców. W przypadku Polski należy wymienić Ruch Palikota, któremu udało się pokonać próg wyborczy w 2011 roku, i Kukiz’15, który zrobił to samo cztery lata później. Obie organizacje krytykowały partie głównego nurtu (zwłaszcza ograniczenie rywalizacji do PO i PiS) oraz elity polityczne, a także wysuwały alternatywne rozwiązania. Celem artykułu jest odpowiedź na pytania, na czym polega „nowa jakość” proponowana w programach tych podmiotów oraz czy głoszone przez nie postulaty są realizowane w praktyce, w szczególności czy wykorzystują innowacje związane z alternatywnymi formami demokracji we własnych strukturach oraz czy po wejściu do parlamentu starają się uczynić swoje postulaty częścią agendy państwowej.

BIBLIOGRAFIA:

 • Biezen van, I., Mair, P., & Poguntke, T.(2012).Going, Going,… Gone? The Decline of Party Membership in Contemporary Europe.European Journal of Political Research, 51(1), 24–56.DOI: 10.1111/j.1475–6765.2011.01995.x.
 • Deegan-Krause, K., & Haughton, T.(2015).Hurricane Season: Systems of Instability in Central and East European Party Politics.East European Politics and Societies and Cultures, 29(1), 61–80.DOI: 10.1177/0888325414566072.
 • Della Porta, D., Fernández, J., Kouki, H., & Mosca, L.(2017).Movement Parties Against Austerity.Malden: Polity Press.
 • Enyedi, Z.(2014).The Discreet Charm of Political Parties.Party Politics, 20(2), 194–204.DOI: 10.1177/1354068813519959.
 • Hartleb, F.(2015).Here to Stay: Anti-Establishment Parties in Europe.European View, 14(1), 39–49.DOI: 10.1007/s12290–015–0348–4.
 • Hloušek, V., & Kopeček, L.(2017).Entrepreneurial Parties: A Basic Conceptual Frame­work.Czech Journal of Political Science, 24(2), 83–91.DOI: 10.5817/PC2017–2-83.
 • Hopkin, J., & Paolucci, C.(1999).The Business Firm Model of Party Organisation: Cases from Spain and Italy.European Journal of Political Research, 35(3), 307–339.DOI: 10.1023/A:1006903925012.
 • Kandydaci RP – 2011 (2013).Kandydaci Ruchu Palikota w okręgach wyborczych.In: I.Słodkowska, & M.Dołbakowska (eds.).Wybory 2011. Partie i ich programy (pp.313–332).Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Katz, R.S., & Mair, P.(1995).Changing Models of Party Organization and Party Democ­racy: The Emergence of the Cartel Party.Party Politics, 1(1), 5–28.DOI: https://doi.org/10.1177/1354068895001001001.
 • Kessel van, S.(2015).Populist Parties in Europe. Agents of Discontent? Basingstoke: Palgrave Macmillan UK.Kosowska-Gąstoł, B.(2018).Od sukcesu do porażki – Twój Ruch w świetle wybranych modeli partii.In: A.Pacześniak (ed.).Anatomia porażki wyborczej (pp.128–148).Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Kosowska-Gąstoł, B., & Sobolewska-Myślik, K.(2017).New Political Entrepreneurs in Poland.Czech Journal of Political Science, 24(2), 137–157.DOI: 10.5817/PC2017-2-137.
 • Krouwel, A.(2006).Party Models.In: R.Katz, & W.Crotty (eds.).Handbook of Party Politics (pp.249–269).London: Sage.
 • Kukiz (2015).Strategia zmiany. Potrafisz Polsko. Kukiz’15.Retrieved from: http://ruchkukiza.pl/klub-poselski/strategia-zmiany/.
 • Lucardie, P.(2000).Prophets, Purifiers and Prolocutors.Towards a Theory of the Emergence of New Parties.Party Politics, 6(2), 175–185.DOI: 10.1177/1 354068800006002003.
 • Markowski, R.(2006).The Polish Elections of 2005: Pure Chaos or a Restruc­turing of the Party System? West European Politics, 29(4), 814–832.DOI: 10.1080/01402380600842452.
 • Markowski, R.(2008).The 2007 Polish Parliamentary Election: Some Structur­ing, Still a Lot of Chaos.West European Politics, 31(5), 1055–1068.DOI: 10.1080/01402380802234763.
 • Natale, S., & Ballatore, A.(2014).The Web Will Kill Them All: New Media, Digital Utopia, and Political Struggle in the Italian 5-Star Movement.Media, Culture and Society, 36(1), 105–121.DOI: 10.1177/0163443713511902.
 • Państwowa Komisja Wyborcza (2019).Retrieved from: www.pkw.pl.
 • Research Randomizer (2019).Retrieved from: www.randomizer.org.
 • RP – 2011 (2013).Program wyborczy. Nowoczesna Polska, election brochure of the Palikot Movement.In: I.Słodkowska, & M.Dołbakowska (eds.).Wybory 2011. Partie i ich programy (pp.332–342).Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • RP/TR (2011).Program „Nowoczesne Państwo. Świeckie państwo. Państwo przyjazne”.Retrieved from: http://twojruch.eu/nowoczesne-panstwo.
 • Scarrow, S.E.(2015).Beyond Party Members. Changing Approaches to Partisan Mobiliza­tion.Oxford: Oxford University Press.
 • Stanley, B., & Cześnik, M.(2016).Poland’s Palikot Movement: Voice of the Disenchanted, Missing Ideological Link or More of the Same? Party Politics, 22(6), 705–718.DOI: 10.1177/1354068814560911.
 • Statut Kukiz (2015).Statut „Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15”.Retrieved from: http://kukiz15.org/images/DOLACZ/Statut-Stowarzyszenia-na-rzecz-nowej-Konstytucji-KUKIZ15.pdf.
 • Statut RP (2011).Statut Ruchu Palikota.Warszawa: Ruch Palikota.Retrieved from: http://web.archive.org/web/20130309101205/http://www.ruchpalikota.org.pl/sites/default/files/plikownia/ruch_pl_statut.pdf.
 • Statut TR (2013).Statut Twojego Ruchu przyjęty na III Kongresie Krajowym Ruchu w dniu 5 października 2013 roku.Warszawa: Ruch Palikota (in the authors’ col­lection).
 • Statut TR (2015).Statut Twojego Ruchu przyjęty przez Kongres Krajowy w dniu 20 czerwca 2015 roku.Retrieved from: http://twojruch.eu/dokumenty/.
 • Szczerbiak, A.(2013).Poland (Mainly) Chooses Stability and Continuity: The October 2011 Polish Parliamentary Election.Perspectives on European Politics and Society, 14(4), 480–504.DOI: 10.1080/15705854.2013.793535.
 • The Sejm (2019).Retrieved from: www.sejm.gov.pl.
 • TR (2014). Plan zmian 2014–2019.Retrieved from: http://twojruch.eu/dokumenty/.
 • Whiteley, P.F.(2011).Is the Party Over? The Decline of Party Activism and Mem­bership Across the Democratic World.Party Politics, 17(1), 21–44.DOI: 10.1177/1354068810365505.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart