Author: Krzysztof Kowalczyk
Institution: University of Szczecin
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 156-168
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.10
PDF: apsp/63/apsp6310.pdf

The main purpose of this article is to demarcate the influence of Catholic interest groups in Poland on the attempts to introduce legislation that would regulate the legal status of civil unions. Catholic interest groups are defined as an association of individuals, organisations or institutions which articulate postulates of the Catholic Church. In order to fulfil their agendas, these groups, especially pro-life groups, apply various methods of lobbying, persuasion or moral sanction. The article includes the author’s own typology of influence of these groups on political institutions and their environment. Selected methods of influence were applied during debates in the Sejm on the draft bills concerning legalization of civil unions, including those between people of the same sex. Catholic interest groups opposed those regulations.

WPŁYW KATOLICKICH GRUP INTERESU W POLSCE NA PROJEKTY USTAW DOTYCZĄCE ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH (2011–2014)

Głównym celem artykułu jest określenie wpływu katolickich grup interesu w Polsce na próby wprowadzenia ustawodawstwa regulującego status związków partnerskich. Katolickie grupy interesów są definiowane jako zrzeszenia jednostek, organizacje lub instytucje artykułujące postulaty Kościoła katolickiego. W celu realizacji swoich zamierzeń grupy te, zwłaszcza pro-life, stosują różnorodne metody lobbingu, zabiegi perswazyjne i sankcje moralne. W artykule zawarto autorską typologię oddziaływania tych grup na instytucje polityczne i ich otoczenie. Wybrane formy działania zastosowano podczas debat w Sejmie na temat projektów ustaw legalizujących związki partnerskie, także osób tej samej płci. Katolickie grupy interesu opowiadały się przeciwko wprowadzeniu tych regulacji.

BIBLIOGRAFIA:

 • Böckenförde, E.W.(1992).Wolność – państwo – Kościół.Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Braun-Poppelaars, C., & Hanegraaff, M.(2011).Conceptualizing Religious Advocacy: Religious Interest Groups and the Process of Public Policy Making.In: J.Haynes, & A.Hennig (eds.).Religious Actors in the Public Sphere: Means, Objectives, and Effects (pp.132–148). London–New York: Routledge.
 • Cymanow-Sosin, K.(2015).Strategia zarządzania kampanią na przykładzie przekazów audiowizualnych ruchu pro-life.Studia Socialia Cracoviensia, 7(2), 11–23.
 • Delong, M.(2016).Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 19891914.Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Hennig, A.(2010).Morality Politics in a Catholic Democracy: A Hard Road towards Liberalisation of Gay Rights in Poland. In: J.Haynes (ed.).Religion and Politics in Europe, the Middle East and North Africa: Secularisation, Democracy and Citizenship (pp.202–226).London: Routledge/ECPR.
 • Hennig, A.(2012).Moralpolitik und Religion. Bedingungen politisch-religiöser Koopera­tion in Polen, Italien und Spanien.Würzburg: Ergon-Verlag.
 • Jasiecki, K., Molęda-Zdziech, M., & Kurczewska, U.(2006). Sztuka skutecznego wywierania wpływu.Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Knutson, K.(2015).Interfaith Advocacy Groups in American Politics.In: S.D.Brunn (ed.).The Changing World Religion Map: Sacred Places, Identities, Practices and Politics (pp.3585–3600).Dordecht: Springer Netherlands.
 • Komunikat z 355. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.Licheń–Włocławek, 26 czerwca 2011 r.(2011).Retrieved from: https://episkopat.pl/komunikat-z-355-zebrania-plenarnego-konferencji-episkopatu-polski/.
 • Kongregacja Nauki i Wiary (2003).Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi.Rzym, 3 czerwca 2003 r.Retrieved from: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_pl.html.
 • Kowalczyk K.(2015).Kościół rzymskokatolicki w Polsce jako podmiot oddziałujący na system polityczny.Casus ustawy o związkach partnerskich.Colloquium, 4, 61–82.
 • Kowalczyk, K.(2016).Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją. Partie polityczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku.Toruń: MADO.
 • Kowalczyk, K.(2017).Typologia grup interesu artykułujących postulaty Kościoła katolickiego w Polsce.Przegląd Politologiczny, 2, 177–188.DOI: 10.14746/pp.2017.22.2.11.
 • Krucjata Młodych przeciwko związkom partnerskim (2013).Retrieved from: https://www.pch24.pl/krucjata-mlodych-przeciwko-zwiazkom-partnerskim,19793,i.html.
 • La Palombara, J.(2015).Interest Groups in Italian Politics.Princeton: Princeton Uni­versity Press.
 • Lipiński, A.(2016).Prawica na polskiej scenie politycznej w latach 1989–2011. Historia, organizacja, tożsamość.Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.Marsz w obronie rodziny (2013).Retrieved from: https://ekai.pl/marsz-w-obronie-rodziny/.
 • “NIE dla związków partnerskich”. Podpisy złożone w Kancelarii Premiera (2013).Retrieved from: https://www.piotrskarga.pl/-rdquo-nie-dla-zwiazkow-partner­skich-rdquo---podpisy-zlozone-w-kancelarii-premiera,10429,i.html.
 • OBUDŹ SIĘ POLSKO. Marsz 29.09 br. Warszawa (2012).Retrieved from: http://feder­acjazycia.pl/pg/pl/wiadomosci/obudz_sie_polsko_marsz.html.
 • Oświecimski, K.(2012).Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Projekt ustawy o związkach partnerskich sprzeczny z Konstytucją RP (2011).Retrieved from: http://federacjazycia.pl/pg/pl/wiadomosci/projekt_ustawy_o_zwiazkach.html.
 • Rada KEP ds. Rodziny dziękuje posłom (2013).Retrieved from: https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,13146,rada-kep-ds-rodziny-dziekuje-poslom.html.
 • Tomczak, Ł.(2012).Problem legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci w kampanii wyborczej 2011 roku.Preferencje Polityczne. Postawy – identyfikacje –zachowania, 1(3), 237–249.DOI: 10.6084/m9.figshare.94198.
 • Wyślij list do Premiera NIE dla zrównania konkubinatów z małżeństwami! (2011).Retrieved from: http://www.mamaitata.org.pl/wiadomosci/wyslij-list-do-premiera-nie-dla-zrownania-konkubinatow-z-malzenstwami.
 • Zawadzka, K.(2016).Związki partnerskie mniejszości seksualnych w programach polskich partii politycznych.Acta Politica Polonica, 1, 49–57.DOI: 10.18276/ap.2016.35-04.
 • Zawadzka, K., & Tomczak, Ł.(2018).Polskie partie polityczne i ich wyborcy wobec związków partnerskich osób tej samej płci.Polityka i Społeczeństwo, 1, 132–145.DOI: 10.15584/polispol.2018.1.10.
 • “Związki partnerskie są nie do przyjęcia” (2013).Retrieved from: https://m.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,13071,zwiazki-partnerskie-sa-nie-do-przyjecia.html.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart