Author: Konrad Słowiński
Institution: The John Paul II Catholic University of Lublin
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 185-198
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.12
PDF: apsp/63/apsp6312.pdf

The article deals with the issue of the internal historical politics of Law and Justice party (PiS) during their years of power in 2005–2007. From the very beginning, the party put an extreme importance to the issue of patriotism and national memory, making them one of their main objectives. With the inception of power in 2005, the leaders of this group clearly declared that the important goal of their actions would be to restore historical memory, which was to be initiated by the “new historical politics”. When analyzing the historical policy pursued by Law and Justice in the internal dimension, it should be noted that it focused on several key elements. The first of them was building patriotic attitudes among the Polish society. The historical settlement of the communist times became the second goal of the party’s historical politics. The past has begun to be used by the leaders of this formation also to stigmatize political opponents. Moreover, it served as an effective tool to both Kaczyński brothers for mobilizing their own supporters.

CELE I ZADANIA WEWNĘTRZNEJ POLITYKI HISTORYCZNEJ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W LATACH 2005–2007

Artykuł podejmuje zagadnienie wewnętrznej polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w okresie sprawowania przez tę partię władzy w Polsce w latach 2005–2007. Już od samego początku swej działalności ugrupowanie to przywiązywało niezwykle istotną wagę do kwestii patriotyzmu i pamięci narodowej, czyniąc z nich jeden z głównych filarów swej polityki. Z chwilą objęcia władzy w 2005 r. jej przywódcy wyraźnie zadeklarowali, że ważnym celem ich działań stanie się przywrócenie pamięci historycznej, czemu służyć miało zainicjowanie „nowej polityki historycznej”. Analizując politykę historyczną prowadzoną przez PiS w wymiarze wewnętrznym, należy stwierdzić, że koncentrowała się ona na kilku zasadniczych elementach. Pierwszym z nich było budowanie wśród społeczeństwa postaw patriotycznych. Drugim celem polityki historycznej PiS stało się historyczne rozliczenie czasów komunistycznych. Przeszłość zaczęła być wykorzystywana przez liderów tej formacji także do piętnowania politycznych oponentów. Posłużyła ona także braciom Kaczyńskim jako skuteczne narzędzie mobilizacji własnych sympatyków.

BIBLIOGRAFIA:

 • Apel o polską politykę historyczną (2004).Retrieved from: http://old.pis.org.pl/article.php?id=3093.
 • Chmielecki, A.(2017).Polityka historyczna prezydenta Lecha Kaczyńskiego.Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 4, 99–107.
 • Cichocki, M.(2005a).Czas silnych tożsamości.In: A.Panecka (ed.).Polityka histo­ryczna. Historycy – politycy – prasa (pp.15–21). Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego.
 • Cichocki, M.(2005b).Władza i pamięć. O politycznej funkcji historii.Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Europejska im.księdza Józefa Tischnera.
 • Dudek, A.(2011).Historia i polityka w Polsce po 1989 roku.In: P.Skibiński, T.Wiścicki, & M.Wysocki (ed.).Historycy i politycy. Polityka pamięci w III RP (pp.33–57).Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Gawin, D.(2005).Polityka historyczna i demokratyczne państwo.In: A.Panecka (ed.).Polityka historyczna. Historycy – politycy – prasa (pp.22–27). Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego.
 • IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich. Prawo i Sprawiedliwość. Program (2005).
 • Janowski, M.(2006).Narodowa megalomania i jej manifestacje.Przegląd Polityczny, 78, 64–69.
 • Jarzynka, T.(2015).Koncepcja państwa w ujęciu Lecha Kaczyńskiego.Lublin: MW Press.
 • Kaczyński, L.(2007).Przemówienie podczas uroczystych obchodów podpisania Porozumień Sierpniowych.Gdańsk, 31 VIII 2006 r.In: K.Janaszek, & A.Fijewski (eds.).Wystąpienia, listy, wywiady. Wybór (pp.88–89).Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP.
 • Kazimierz Ujazdowski w „Poranku Radia TOK FM” (2006).Retrieved from: http://old.pis.org.pl/article.php?id=4199&st=2.
 • Kongres założycielski Prawa i Sprawiedliwości (2001).Falenty, December 1–2.
 • Naprawa polskiego państwa – to jeden z głównych elementów programowych Prawa i Sprawiedliwości (2001).Retrieved from: http://old.pis.org.pl/article.php?id=1308.
 • Nijakowski, L.(2006).Baron Münchhausen, czyli o polskiej polityce pamięci.Przegląd Polityczny, 75, 54–62.
 • Olszewski, E.(2013).Pamięć społeczna i polityka historyczna w programach polskich partii politycznych.Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 67–97.DOI: 10.14746/ ssp.2013.2.05.
 • Polityka historyczna – za i przeciw [Discussion by P.Dukielski, M.Cichocki, M.Kula, A.Werner, & K.Mazur] (2006).Mówią Wieki, 8, 10–17.
 • Polska polityka historyczna (2006).Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 5, 2–33.
 • Powołanie ośrodka „Pamięć i Przyszłość” (2007).Retrieved from: http://old.pis.org.pl/article.php?id=6564.
 • Premier podsumował prace rządu (2007).Retrieved from: http://old.pis.org.pl/article.php?id=6337&st=5.
 • Prezydent podpisał akt erekcyjny pod Muzeum Historii Żydów Polskich (2007).Retrieved from: http://old.pis.org.pl/article.php?id=8297.
 • Program Prawa i Sprawiedliwości (2001).Warszawa.
 • Przesłanie Prezydenta RP z okazji 60. rocznicy wydarzeń kieleckich (2006).Retrieved from: http://old.pis.org.pl/article.php?id=4439.
 • Sanecka, J.(2008).Polityka historyczna partii Prawo i Sprawiedliwość: założenia i realizacja. Polish Political Science Studies, 19, 54–66.
 • Spotkanie z historią bez fałszu (2005).Rzeczpospolita, September 17.
 • Statut Prawa i Sprawiedliwości (2006).Retrieved from: http://old.pis.org.pl/bip/index.php?page=doc&id=1.
 • Tokarz, T.(2011).Koncepcja „polityki historycznej” w myśli konserwatystów polskich.Kultura i Historia, 19.Retrieved from: https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2468.
 • Warszawo, daj się lubić! (2003).Rzeczpospolita, December 31.
 • W Izraelu czuję się jak w domu (2008).Rzeczpospolita, May 17.
 • Wolff-Powęska, A.(2007).Polskie spory o historię i pamięć.Polityka historyczna.Przegląd Zachodni, 63(1), 3–44.
 • Wójcik, A.(2016).Polityka historyczna jako forma budowy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.Świat Idei i Polityki, 15, 438–451.
 • Wykład Prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Fundacji im. S. Batorego – „O naprawie Rzec­zypospolitej” (2005).Retrieved from: http://old.pis.org.pl/article.php?id=270&st=1.
 • Wywiad z kandydatem na Prezydenta RP prof. Lechem Kaczyńskim w „Sygnałach dnia” (2005).Retrieved from: http://old.pis.org.pl/article.php?id=133.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart