Author: Katarzyna Marzęda-Młynarska
Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 24-44
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.64.02
PDF: apsp/64/apsp6402.pdf

The study analyzes the responses of the European Union (EU) and the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) to the 2015 migration crisis and answers two questions: first, why did those two regional organizations prove ineffective in dealing with 2015 migration crisis? Second, why despite different legal, institutional and functional frameworks for cooperation in the migration field, the process by which both organizations made their decisions was very similar? The analysis of the EU and ASEAN migration governance frameworks shows neither too much integration (EU) nor too little (ASEAN) favor regional migration crisis solving.

ZA DUŻO CZY ZA MAŁO INTEGRACJI? REAKCJE UNII EUROPEJSKIEJ I ASEAN NA KRYZYS MIGRACYJNY Z 2015 ROKU – ANALIZA PORÓWNAWCZA

Celem artykułu jest analiza reakcji Unii Europejskiej (UE) i Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) na kryzys migracyjny 2015 roku oraz uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania badawcze: po pierwsze, dlaczego oba ugrupowania integracyjne okazały się nieskuteczne w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego z 2015 roku? Po drugie, dlaczego pomimo różnych normatywnych, instytucjonalnych i funkcjonalnych ram współpracy w obszarze migracji proces podejmowania decyzji w związku z kryzysem migracyjnym wyglądał podobnie w obu ugrupowaniach? Analiza modelu zarządzania problemem migracji w UE i ASEAN wykazała, że zarówno za dużo, jak i za mało integracji nie sprzyja rozwiązywaniu regionalnych kryzysów migracyjnych.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart