Author: Dominik Szczepański
Institution: University of Rzeszow
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 169-186
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.64.10
PDF: apsp/64/apsp6410.pdf

The aim of the article was to present the means of political communication in the 1997 referendum campaign in Poland, and to find answers for the following questions: 1) who was the creator of political messages?; 2) what was the ideological structure of communication?; 3) what channels did the authors of political message make use of?; 4) in what way did the recipients decode the message?; 5) what was the effect of the political messages?; 6) did the referendum campaign influence the result of parliamentary elections – and if so, to what degree? The answers acquired in that way will contribute to exposing full perspective of political communication.

KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE W OKRESIE KONSTYTUCYJNEJ KAMPANII REFERENDALNEJ W POLSCE W 1997 ROKU

Celem artykułu było ukazanie sposobu komunikowania politycznego podczas kampanii referendalnej w Polsce w maju 1997 roku oraz uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1) kto był kreatorem komunikatów politycznych?; 2) jaka była kompozycja ideowa komunikatu?; 3) jakimi kanałami posługiwali się autorzy komunikatów politycznych?; 4) w jaki sposób odbiorcy dokonywali odkodowania przekazu?; 5) jaki skutek wywołały nadane komunikaty polityczne?; 6) czy i w jakim stopniu kampania referendalna miała przełożenie na wynik wyborów parlamentarnych? Uzyskane w ten sposób odpowiedzi przyczynią się do poznania pełnego obrazu komunikowania politycznego.

BIBLIOGRAFIA:

 • Artymowski, J.(1997).Akt zgody: rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim.Warszawski Biuletyn Informacyjny Unii Wolności, 4.
 • Borecki, P.(2007).Kompromis końca wieku: klauzule wyznaniowe Konstytucji z 1997 r.Res Humana, 2, 11–15.
 • Borowik, B.(2011).Partie konserwatywne w Polsce 1989–2001.Lublin.
 • Chruściak, R., & Osiatyński, W.(2001).Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989–1997.Warszawa.
 • Co zrobiliśmy, by konstytucja była lepsza (1997, April 4).Druk Unii Wolności.Warszawa.
 • Czas na akcję. Marian Krzaklewski w rozmowie z Maciejem Łętowskim i Piotrem Zarębą (1997).Warszawa: Tysol.
 • Dabertowa, E.R.(2005).Od „drużyny Lecha Wałęsy” do Akcji Wyborczej Solidarność: „Solidarność” w parlamencie (1989–2001).Poznań.
 • Delong, M.(2016).Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989–2014.Rzeszów.
 • Dlaczego „NIE” dla tej konstytucji (1997, March 23).Druk ulotny Obywatelskiego Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.Kraków.
 • Dudek, A.(2004).Reglamentowana rewolucja: rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990.Warszawa.
 • Dudek, A.(2007).Historia polityczna Polski 1989–2005.Kraków.
 • Garlicki, J.(2010).Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczej do kampanii permanentnej.Studia Politologiczne, 16(1), 26–45.
 • Gebethner, S.(1997).Referendum konstytucyjne – uwikłania społeczne i prawnoustro­jowe.In: M.T.Staszewski (ed.).Referendum konstytucyjne w Polsce (pp.93–143).Warszawa: ISP PAN.
 • Golański, R.A.(1997).Jest Konstytucja! Warszawski Biuletyn Informacyjny Unii Wolności, 5.
 • Graczyk, R.(2000).Czy religia służy demokracji.Tygodnik Powszechny, 2.
 • Hall, A.(2000).Widziane z prawej strony.Bydgoszcz: Światowid.
 • Hall, A.(2011).Osobista historia III Rzeczypospolitej.Warszawa: Rosner i Wspólnicy.
 • Komitet Doradczy Unii Wolności o Konstytucji (1997, April 28).Warszawa.
 • Komunistycznej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. NIE (1997, May).Druk ulotny UPR.Wrocław.
 • Konstytucja Twoich Praw TAK dla nowej Konstytucji (1997, May).Druk ulotny Unii Pracy.Warszawa.
 • Kostrzębski, K.(1997).Unia Pracy – między zabiegami o przetrwanie na scenie politycznej a poszukiwaniem tożsamości.In: S.Gebethner (ed.).Wybory ’97: partie i programy wyborcze (pp.180–200).Warszawa: Elipsa.
 • Kowalczyk, K.(2016).Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją: partie polityczne wobec Kościoła Katolickiego w Polsce po 1989 roku.Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • List przewodniczącego Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej do członków partii (1997, May).Warszawa.
 • Ludowcy w Sejmie II kadencji (1993–1997 r.) (1997, July).Warszawa: Biblioteka Klubu Parlamentarnego PSL.
 • Malinowski, A.(1997).Instytucja referendum konstytucyjnego w odbiorze społecznym.In: M.T.Staszewski (ed.).Referendum konstytucyjne w Polsce (pp.145–188).War­szawa: ISP PAN.
 • Marciniak, E.M.(2012).Komunikowanie polityczne w ujęciach interpretacyjnych.Studia Politologiczne, 25, 13–30.
 • Michalczyk, S.(2005).Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu.Kato­wice: Wydawnictwo Naukowe ŚLĄSK.
 • Monitoring konstytucyjnej kampanii referendalnej 1997. Załącznik do Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności (1998).War­ szawa.Retrieved from: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr1998/spr1998_zal_referendumkonstytucyjne.pdf.
 • Musiał-Karg, M.(2008).Referendum w państwach europejskich: teoria, praktyka, pers­pektywy.Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pastuszka, S.J., & Machynia, J.(1997).PSL a Konstytucja.Warszawa: Linia.
 • Piasecki, A.K.(2005).Referenda w III RP.Warszawa: PWN.
 • Podgórzańska, R.(2004).Ruch Odbudowy Polski.In: K.Kowalczyk, & J.Sielski (eds.).Polskie partie i ugrupowania parlamentarne (pp.308–318).Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Projekt Nowej Konstytucji Przeciw Polsce ku dechrystianizacji i rozbiorowi Polski (n.d.).Druk ulotny, luźny.
 • Referendum konstytucyjne 25 maja 1997 (1997, May).Druk ulotny UW.
 • Repel, J.(1997).Nowa ustawa o referendum.Przegląd Sejmowy, 2, 22–38.
 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13 maja 1994 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i tel­ewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz.U.1994 nr 74, poz.335).
 • Rytel-Warzocha, A.(2011).Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sękowska, E.(1996).Referendum gminne – uregulowania prawne i praktyka.In: M.T.Staszewski, D.& Waniek (eds.).Referendum w Polsce i Europie Wschodniej (pp.133–150).Warszawa: ISP PAN.
 • Siedziako, M.(2018).Bez wyboru: głosowania do Sejmu PRL (1952–1989).Warszawa: Znak.
 • Sieklucki, D.(2006).Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym: aktywność SLD, PSL i UP na polskiej scenie Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Słomka, T.(1997).Ruch Odbudowy Polski – od opcji narodowo-radykalnej do umi­arkowanej prawicy.In: S.Gebethner (ed.).Wybory ’97: partie i programy wyborcze (pp.133–150).Warszawa: Elipsa.
 • Sosnowska-Materska, A.(2006).Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej – dostoso­wanie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej.Warszawa: Elipsa.
 • Staszewski, M.T., & Falski, J.B.(1997).Referendum konstytucyjne – diariusz prac parlamentarnych.In: M.T.Staszewski (ed.).Referendum konstytucyjne w Polsce (pp.59–90).Warszawa: ISP PAN.
 • Szamik, J.(2016).Polskie Stronnictwo Ludowe 1990–2005.Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
 • Szczepański, D.(2013).Unia Wolności: założenia programowe i działalność (1994–2005).Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Szczepański, D.(2014).Unia Demokratyczna, Unia Wolności oraz Partia Demokratyc­zna demokraci.pl wobec Trzeciej Rzeczypospolitej.In: M.Paździor, & B.Szmulik (eds.).Instytucjonalne gwarancje zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich (pp.385–396).Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Tomaszewski, W.(2007).Kompromis polityczny w procesie stanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z kwietnia 1997 roku.Pułtusk: Akademia Humanistyczna im.Aleksandra Gieysztora.
 • Uchwała nr 6 Rady Naczelnej PSL w sprawie stanowiska PSL do uchwalonej Konstytucji oraz referendum konstytucyjnego (1997, April).Warszawa.
 • Uchwała Rady Naczelnej SdRP (1997, April 25).Warszawa.
 • Uchwała Rady Naczelnej Socjaldemokracji RP (1997, March 1).Warszawa.
 • Ulicka, G.(1996).Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych.In: T.Klementewicz (ed.).Trudna sztuka polityki. Szanse, ryzyko, błąd.[Studia Politologiczne, 1].Warszawa: UW.
 • Urbaniak, K.(1997).Polskie Stronnictwo Ludowe – między rządem a opozycją.In: S.Gebethner (ed.).Wybory ’97: partie i programy wyborcze (pp.108–132).Warszawa: Elipsa.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz.U.1995 nr 99, poz.487).
 • Wąsik, Z.(1997).Prawo nie zabrania.Trybuna, 102.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart